1

Gå til https://settings.webex.com, og vælg Webex Calling.

2

Fra opkaldsbrugerportalenskal du klikke på Opkaldsindstillinger.

3

Slå Må ikke forstyrres til/fra.

4

Marker Brug ringepåmindelsefor at blive underrettet af en lyd, når et opkald in inne.

5

Klik på Gem.

Hvad er næste trin?

Hvis du ønsker, at opkald skal gå direkte til indtalt besked, når Må ikke forstyrres er aktiveret, skal du aktivere funktionen Når optaget behandling i området Indstillinger for indtalt besked på opkaldsbrugerportalen. Yderligere oplysninger om, hvordan du konfigurerer indstillinger for indtalt besked, finder du under Konfigurer dine indstillinger for indtalt besked på opkaldsbrugerportalen.