1

Log ind på User Hub, klik derefter Indstillinger > Opkald > Opkaldsindstillinger.

2

Gå til Forstyr ikke , og tænd til/fra-knappen.

3

Vælg Aktivér ringerpåmindelse på din Cisco IP-telefon , hvis du ønsker at blive underrettet af en lyd, når et opkald kommer ind.

Næste trin

Hvis du ønsker, at opkald skal gå direkte til voicemail, når Forstyr ikke er aktiveret, skal du aktivere behandlingen Når optaget i området Indstillinger for voicemail. For yderligere oplysninger om, hvordan du konfigurerer indstillinger for telefonsvarer, se: Konfigurer telefonsvarerindstillinger.