1

עבור אל https://settings.webex.com ובחר שיחותWebex.

2

מתוך פורטל המשתמשים המתקשרים , לחץ על הגדרותשיחה.

3

החלף על "נא לא להפריע".

4

בדוק השתמש בתזכורת טבעת, כדי לקבל הודעה על ידי צליל כאשר שיחה נכנסת.

5

לחץ על שמור.

מה הלאה?

אם ברצונך שהשיחות יועברו ישירות לתא הקולי, כאשר האפשרות 'אל תפריע' מופעלת, עליך להפעיל את הטיפול בעת העומס באזור הגדרות התא הקולי בפורטלהמשתמשים המתקשרים . לקבלת מידע נוסף אודות אופן קביעת התצורה של הגדרות התא הקולי, ראה קביעת תצורה של הגדרות התא הקולי בפורטלהמשתמשים המתקשרים.