1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Klikk Samtaleinnstillinger i Brukerportal for anrop.

3

Slå på Ikke forstyrr.

4

Merk av for Bruk ringepåminnelsefor å bli varslet av en lyd når en samtale kommer inn.

5

Klikk på Lagre.

Hva nå?

Hvis du vil at anrop skal gå direkte til telefonsvareren, må du aktivere området Når ikke forstyrr er aktivert, må du aktivere området Når det er travelt med behandling i området Innstillinger for talepost i anropsbrukerportalen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer innstillinger for talepost, se Konfigurere innstillingene for talepost i den kallende brukerportalen.