1

Logg på Brukerhub , og klikk deretter Innstillinger > Ringer > Samtaleinnstillinger .

2

Gå til ikke forstyrr og slå på bryteren.

3

Velg Aktiver ringepåminnelse på Cisco IP-telefon avmerkingsboks hvis du vil bli varslet av en lyd når et anrop kommer inn.

Hva nå?

Hvis du vil at anrop skal gå direkte til talepost, når ikke forstyrr er aktivert, må du aktivere Når det er opptatt behandling i Innstillinger for talepost området. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer innstillinger for talepost, kan du se: Konfigurer telefonsvarerinnstillingene dine.