1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Na portálu Uživatelské portály pro voláníklikněte na Nastavení volání.

3

Zapněte možnost Nerušit.

4

Zaškrtněte políčko Použít připomenutí vyzvánění, chcete-li být upozorněni zvukem, když přijde hovor.

5

Klikněte na položku Uložit.

Co dělat dál

Chcete-li, aby hovory směřovaly přímo do hlasové schránky, je-li povolena funkce Nerušit, musíte povolit možnost Při zaneprázdnění v oblasti Nastavení hlasové schránky na portálu Volající uživatelský portál. Další informace o konfiguraci nastavení hlasové pošty naleznete v tématu Konfigurace nastavení hlasové schránky na portálu Volající uživatelportál .