1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Nastavení volání.

2

Přejděte na Nerušit a zapněte přepínač.

3

Zaškrtněte políčko Povolit připomenutí vyzvánění na Cisco IP telefonu, pokud chcete být upozorněni zvukem při příchodu hovoru.

Co dělat dál

Pokud chcete, aby hovory směrovaly přímo do hlasové schránky, musíte při povolení funkce Nerušit povolit Při obsazení léčba v Nastavení hlasové pošty oblast. Další informace o konfiguraci nastavení hlasové schránky naleznete v tématu: Konfigurace nastavení hlasové schránky.