For nogle af funktionerne nedenfor skal du vente på en klartone, før du indtaster koden. Hvis du f.eks. er i gang med et opkald, som du vil parkere, skal du placere opkaldet i venteposition, vente på en klartone og derefter indtaste *68. Du kan derefter indtaste lokalnummeret, hvor du vil parkere opkaldet, eller # for at parkere opkaldet på dit eget lokalnummer.


Koderne nedenfor er ikke designet til at fungere med Webex Meetings. Se Brug DTMF-kommandoer i personligt lokale-møder for DTMF-taster, du kan bruge med Meetings.

Funktion

Hovedkode

Alternativ kode

Bemærkninger

Aktivering af afvisning af anonymt opkald

*77

Deaktivering af afvisning af anonymt opkald

*87

Undersøgelse af afvisning af anonymt opkald

*52*

*76

Deaktivering af automatisk tilbagekald

#8

*8

Adgang til menuen for automatisk tilbagekald

#9

*9

Indgående opkald

*33

Opkaldsbro

*15

Aktivering af Viderestil altid opkald

*72

Indtast *72 efterfulgt af det telefonnummer, du vil viderestille opkald til, og derefter #.

Deaktivering af Viderestil altid opkald

*73

Undersøgelse af Viderestil altid opkald

*21*

*17

Aktivering af Viderestil altid opkald til telefonsvarer

*21

Deaktivering af Viderestil altid opkald til telefonsvarer

#21

*36

Aktivering af Viderestil optaget opkald

*90

Deaktivering af Viderestil optaget opkald

*91

Undersøgelse af Viderestil optaget opkald

*67*

*18

Aktivering af Viderestil optaget opkald til telefonsvarer

*40

Deaktivering af Viderestil optaget opkald til telefonsvarer

#40

*42

Aktivering af Viderestil ubesvaret opkald

*92

Deaktivering af Viderestil ubesvaret opkald

*93

Undersøgelse af Viderestil ubesvaret opkald

*61*

*19

Aktivering af Viderestil ubesvaret opkald til telefonsvarer

*41

Deaktivering af Viderestil ubesvaret opkald til telefonsvarer

#41

*35

Aktivering af Viderestil opkald, der ikke kunne nås

*94

Deaktivering af Viderestil opkald, der ikke kunne nås

*95

Undersøgelse af Viderestil opkald, der ikke kunne nås

*63*

*20

Parkering af opkald

*68

Indtast *68, efterfulgt af lokalnummeret, hvor du vil parkere opkaldet, eller # for at parkere opkaldet på dit eget lokalnummer.

Hentning af parkeret opkald

*88

Indtast *88 efterfulgt af det lokalnummer, som opkaldet er parkeret på. Hvis opkaldet er parkeret på dit eget lokalnummer, skal du trykke på #.

Besvarelse af opkald

*98

Optagelse af opkald

*44

Optagelse af opkald – sæt på pause

*48

Optagelse af opkald – genoptag

*49

Optagelse af opkald – stop

*45

Opkaldshentning

*11

Ring tilbage

*69

Sletning af Ring tilbage-nummer

#92#

*89

Undersøgelse af ventende opkald

*53*

*38

Vedvarende aktivering af ventende opkald

*43

Vedvarende deaktivering af ventende opkald

#43

*46

Undersøgelse af blokering af levering af opkaldslinje-id

*54*

*56

Vedvarende aktivering af blokering af levering af opkaldslinje-id

*31

Vedvarende deaktivering af blokering af levering af opkaldslinje-id

#31

*32

Blokering af levering af opkaldslinje-id pr. opkald

*67

184 (Japan)

Levering af linjeopkalds-id pr. opkald

*65

186 (Japan)

Annuller ventende opkald

*70

Undersøgelse af identifikationsbegrænsning for forbundet linje

*56*

*59

Overførsel direkte til telefonsvarer

*55

Du kan viderestille et opkald til din telefonsvarer eller til en anden persons telefonsvarer, hvis vedkommende er i samme gruppe. For f.eks. at overføre et opkald til en anden persons telefonsvarer skal du trykke på softkey-overførselstasten og derefter indtaste *55, efterfulgt af personens lokalnummer.

Omdirigeret opkaldsbesvarelse

*97

Aktivering af Vil ikke forstyrres

*78

Deaktivering af Vil ikke forstyrres

*79

Lås til EOCP-fastholdt godkendelseskode

*37

Lås op for EOCP-fastholdt godkendelseskode

*47

Leder, aktivering af opkaldsfiltrering

#61

Leder, deaktivering af opkaldsfiltrering

#62

Lederassistent, opkaldstryk

#63

Lederassistent, start opkald

#64

Lederassistent, tilmelding

#65

Lederassistent, afmelding

#66

Parkering af gruppeopkald

#58

*58

Indtast *58, vent på en klartone, og indtast derefter nummeret for parkering af gruppeopkald.

 

Hvis du bruger Webex Calling-appen på din mobilenhed, er trinene en smule anderledes: Tryk på Nyt opkald, gå til dit numeriske tastatur, indtast *58#, og tryk derefter på Ring op.

Genopkald til seneste nummer

*66

Foretag udgående opkald som Call Center

#80

*85

Indtast #80, og opkaldet bliver forbundet til IVR. Derefter beder IVR om at taste Call Center CLID og derefter destinationsnummeret. Eller ring til #80 efterfulgt af Call Center-telefonnummer eller lokalnummer. Opkaldet bliver forbundet til IVR, hvor der bliver bedt om at taste destinationsnummeret.

Foretag personlige udgående opkald

#81

*81

Ring til #81, og opkaldet bliver forbundet til IVR. Derefter instruerer IVR om nøgle-i destinationsnummer. Eller ring til #81 efterfulgt af destinationsnummeret. Opkaldet opretter direkte forbindelse til destinationen uden IVR.

Deaktivering af musik i kø pr. opkald

*60

Timer for intet svar

*610

*10

Tryk for at tale

*50

Du kan bruge push-to-talk som en samtaleanlægslignende funktion til at kommunikere med en anden bruger eller en gruppe af brugere. Indtast *50, efterfulgt af en brugers lokalnummer. Din telefon bliver optaget, og et samtaleanlægslignende opkald startes.


 

En administrator skal opsætte push-to-talk, før du kan bruge det.

Aktivering af Selektiv viderestilling af opkald

#76

*25

Deaktivering af Selektiv viderestilling af opkald

#77

Undersøgelse af Selektiv viderestilling af opkald

*51*

*16

Lydløs overvågning

#82

*82

Hurtigt opkald 100

*75

Supervisorcoaching

#85

Supervisor Overtagelse

#86

Rydning af indtalt besked MWI

*99

Hentning af indtalt besked

*86

Adgang til stemmeportal

*62

Webex Anywhere E.164 opringning

*14