Voor sommige van de onderstaande functies wacht u op een kiestoon voordat u de code invoert. Als u bijvoorbeeld in gesprek bent en het gesprek wilt parkeren, zet u het gesprek in de wacht, krijgt u een beltoon en voert u *68 in. Vervolgens kunt u het toestelnummer invoeren waarop u het gesprek wilt parkeren of voer # in om het gesprek te parkeren op uw eigen toestel.


 

De onderstaande codes zijn niet ontworpen om te werken met Webex Meetings. Zie DTMF-opdrachten gebruiken in uw vergaderingen in een persoonlijke ruimte voor DTMF-toetsen die u kunt gebruiken met Meetings.

Functie

Hoofdcode

Alternatieve code

Notities

Activering van Anoniem gesprek weigeren

*77

Deactivering van Anoniem gesprek weigeren

*87

Anoniem gesprek weigeren onderbreken

*52*

*76

Deactivering van Automatisch terugbellen

#8

*8

Menutoegang voor Automatisch terugbellen

#9

*negen

Gespreksbrug

*15

Activering van Gesprekken altijd doorschakelen

*72

Voer *72 in, gevolgd door het telefoonnummer waarnaar u de gesprekken wilt doorschakelen en druk vervolgens op #.

Deactivering van Gesprekken altijd doorschakelen

*73

Gesprekken altijd doorschakelen onderbreken

*21*

*17

Activering van Gesprekken altijd doorschakelen naar voicemail

*21

Deactivering van Gesprekken altijd doorschakelen naar voicemail

#21

*36

Activering van Gesprekken doorschakelen indien bezet

*90

Deactivering van Gesprekken doorschakelen indien bezet

*91

Gesprekken doorschakelen indien bezet onderbreken

*67*

*18

Activering van Gesprekken doorschakelen naar voicemail indien bezet

*40

Deactivering van Gesprekken doorschakelen naar voicemail indien bezet

#40

*42

Activering van Gesprekken doorschakelen indien geen antwoord

*92

Deactivering van Gesprekken doorschakelen indien geen antwoord

*93

Gesprekken doorschakelen indien geen antwoord onderbreken

*61*

*19

Activering van Gesprekken doorschakelen naar voicemail indien geen antwoord

*41

Deactivering van Gesprekken doorschakelen naar voicemail indien geen antwoord

#41

*35

Activering van Gesprekken doorschakelen indien niet bereikbaar

*94

Deactivering van Gesprekken doorschakelen indien niet bereikbaar

*95

Gesprek doorschakelen indien niet bereikbaar onderbreken

*63*

*20

Gesprek parkeren

*68

Voer *68 in, gevolgd door het toestelnummer waarop u het gesprek wilt parkeren of voer # in om het gesprek te parkeren op uw eigen toestel.

Geparkeerd gesprek ophalen

*88

Voer *88 in, gevolgd door het toestelnummer waarop het gesprek is geparkeerd. Als het gesprek op uw eigen toestel in de wacht is gezet, drukt u op #.

Gesprek opnemen

*98

Gespreksopname

*44

Gespreksopname - Onderbreken

*48

Gespreksopname - Hervatten

*49

Gespreksopname - Stoppen

*45

Gesprekken ophalen

*11

Terugbellen

*69

Nummer voor terugbellen verwijderen

#92#

*89

Gesprek in de wacht onderbreken

*53*

*38

Permanente activering van Gesprek in de wacht

*43

Permanente deactivering van Gesprek in de wacht

#43

*46

Blokkering van de beller-id op de gesprekslijn onderbreken

*54*

*56

Permanente activering van Blokkering van de beller-id op de gesprekslijn

*31

Permanente deactivering van Blokkering van de beller-id op de gesprekslijn

#31

*32

Blokkering van de beller-id op de gesprekslijn per gesprek

*67

184 (Japan)

Weergave van de beller-id op de gesprekslijn per gesprek

*65

186 (Japan)

Gesprek in de wacht annuleren

*70

Beperking van identificatie van de verbonden lijn onderbreken

*56*

*59

Rechtstreeks doorverbinden naar voicemail

*55

U kunt een gesprek doorverbinden naar uw voicemail of naar de voicemail van iemand anders als deze persoon zich in dezelfde groep bevindt. Als u bijvoorbeeld een gesprek wilt doorverbinden naar de voicemail van een andere persoon, drukt u op de schermtoets Doorverbinden en voert u *55 in, gevolgd door het toestelnummer van de persoon.

Doorverbonden gesprek aannemen

*97

Geleide Gespreksovername met Ops-in

*33

Activatering van Niet storen

*78

Deactivering van Niet storen

*79

Continue EOCP-autorisatiecode voor vergrendeling

*37

Continue EOCP-autorisatiecode voor ontgrendeling

*47

Activering van gespreksfilters voor leidinggevende

#61

Deactivering van gespreksfilters voor leidinggevende

#62

Drukken om te bellen voor leidinggevende assistent

#63

Gesprek starten voor leidinggevende assistent

#64

Aanmelden leidinggevende assistent

#65

Afmelden leidinggevende assistent

#66

Groepsgesprek parkeren

#58

*58

Voer *58 in. U krijgt een kiestoon te horen, waarna u het nummer kunt invoeren voor het parkeren van een groepsgesprek.

 

Als u de Webex Calling-app op uw mobiele apparaat gebruikt, zijn de stappen iets anders: Tik op Nieuw gesprek, voer *58# in op uw toetsenblok en druk vervolgens op Bellen.

Laatste nummer opnieuw kiezen

*66

Uitgaand gesprek voeren met geselecteerde beller-id

#80

*85

Kies #80 gevolgd door de beller-id en het gesprek wordt verbonden met een IVR die vraagt om het bestemmingsnummer in te toetsen.

Uitgaand gesprek voeren met standaard beller-id

#81

*81

Kies #81 gevolgd door het bestemmingsnummer en het gesprek maakt rechtstreeks verbinding met het bestemmingsnummer zonder een IVR.

Deactivering van muziek tijdens wachtstand op oproepbasis

*60

Timer voor geen antwoord

*610

*10

Druk om te spreken

*50

U kunt Druk om te spreken gebruiken voor intercomfunctionaliteit om te communiceren met een andere gebruiker of een groep gebruikers. Voer *50 in, gevolgd door het toestelnummer van een gebruiker. De hoorn van uw telefoon wordt van de haak genomen, waarna er een intercomgesprek wordt geplaatst.


 

Een beheerder moet Druk om te spreken instellen voordat u er gebruik van kunt maken.

Activering van Gesprekken selectief doorschakelen

#76

*25

Deactivering van Gesprekken selectief doorschakelen

#77

Gesprekken selectief doorschakelen onderbreken

*51*

*16

Stille bewaking

#82

*82

100 sneltoetsen

*75

Coaching door leidinggevende

#85

Inbreken supervisor

*33

Overname door supervisor

#86

MWI voor voicemail wissen

*99

Voicemail ophalen

*86

Toegang tot voicemailportal

*62

Webex Anywhere E.164 bellen

*14