עבור חלק מהתכונות להלן, המתן לצליל חיוג לפני הזנת הקוד. לדוגמה, אם אתה נמצא בשיחה שברצונך להחנות אותה, העבר את השיחה להמתנה, קבל צליל חיוג ולאחר מכן הזן *68. לאחר מכן תוכל להזין את השלוחה שבה ברצונך להחנות את השיחה או # כדי להחנות את השיחה בשלוחה שלך.


 

הקודים שלהלן אינם מיועדים לעבודה עם פגישותWebex. ראה/ י שימוש בפקודות DTMF ב״פגישות חדר אישיות״ עבור מקשי DTMF שבהם ניתן להשתמש עם ״פגישות ״.

פונקציה

קוד ראשי

קוד חלופי

הערות

הפעלת דחיית שיחות אנונימית

*77

השבתת דחיית שיחות אנונימית

*87

חקירת דחיית שיחה אנונימית

*52*

*76

השבתה אוטומטית של התקשרות חוזרת

#8

*8

גישה אוטומטית לתפריט התקשרות חוזרת

#9

*תשע

גשר שיחות

*15

העברת שיחות תמיד מופעלת

*72

הזן *72, ואחריו את מספר הטלפון שאליו ברצונך להעביר שיחות ולאחר מכן #.

העברת שיחות תמיד מושבתת

*73

העברת שיחות תמיד חקירה

*21*

*17

העברת שיחות תמיד להפעלת דואר קולי

*21

העברת שיחות תמיד להשבתת דואר קולי

#21

*36

העברת שיחות עסוקה בהפעלה

*90

העברת שיחות עסוקה בביטול הפעלה

*91

העברת שיחות חקירה עמוסה

*67*

*18

העברת שיחות לא פנויה להפעלת דואר קולי

*40

העברת שיחות עסוקה עד השבתת דואר קולי

#40

*42

העברת שיחות אין הפעלת מענה

*92

העברת שיחות ללא השבתת מענה

*93

העברת שיחות אין תשובה חקירה

*61*

*19

העברת שיחות אין מענה להפעלת דואר קולי

*41

העברת שיחות אין מענה להשבתת דואר קולי

#41

*35

הפעלה של העברת שיחות שאינה ניתנת להשגה

*94

ביטול הפעלה של העברת שיחות שלא ניתן להגיע אליה

*95

העברת שיחות לא ניתנת להשגה בחקירה

*63*

*20

חניית שיחות

*68

הזן *68, ואחריו את השלוחה שבה ברצונך להחנות את השיחה או # כדי להחנות את השיחה בשלוחה שלך.

התקשר לאחזור חניה

*88

הזן *88, ואחריו השלוחה בה חונה השיחה. אם השיחה חונה מול השלוחה שלך, לחץ על #.

מענה לשיחות

*98

הקלטת שיחות

*44

הקלטת שיחות - השהה

*48

הקלטת שיחות - חידוש פעולה

*49

הקלטת שיחות - עצור

*45

אחזור שיחה

*11

החזרת שיחה

*69

מחיקת מספר החזרת שיחה

#92 #

*89

שיחה ממתינה לחקירה

*53*

*38

הפעלה מתמשכת של שיחות ממתינות

*43

שיחה ממתינה השבתה מתמשכת

#43

*46

מסירת מזהה קו מתקשר חוסמת חקירה

*54*

*56

מסירת מזהה קו מתקשר חוסמת הפעלה מתמשכת

*31

מסירת מזהה קו מתקשר חוסמת השבתה מתמשכת

#31

*32

חסימת מסירת מזהה קו שיחה לכל שיחה

*67

184 (יפן)

מסירת מזהה קו חיוג לכל שיחה

*65

186 (יפן)

ביטול שיחה ממתינה

*70

חקירה להגבלת זיהוי קו מחובר

*56*

*59

העברה ישירה בתא הקולי

*55

באפשרותך להעביר שיחה לתא הקולי שלך או לתא הקולי של אדם אחר אם הוא נמצא באותה קבוצה. לדוגמה, כדי להעביר שיחה לתא הקולי של אדם אחר, לחץ/י על המקש הרך ״העברה״ ולאחר מכן הזן/י *55, ולאחר מכן את השלוחה של האדם.

מענה לשיחות מופנות

*97

מענה לשיחות מופנות עם התפרצות

*33

הפעלת 'נא לא להפריע'

*78

נא לא להפריע להשבתה

*79

נעילת קוד הרשאה מתמשכת של EOCP

*37

ביטול נעילה של קוד הרשאה מתמשכת של EOCP

*47

הפעלת סינון שיחות מנהלים

#61

השבתת סינון שיחות מנהלים

#62

דחיפת שיחה של עוזר בכיר

#63

עוזר מנהל ליזום שיחה

#64

הצטרפות לעוזרת בכירה

#65

ביטול הצטרפות של עוזר בכיר

#66

פארק שיחות קבוצתיות

#58

*58

הזן *58, קבל צליל חיוג ולאחר מכן הזן את המספר עבור פארק השיחות הקבוצתיות.

 

אם אתה משתמש באפליקציה 'שיחות Webex' במכשיר הנייד שלך, השלבים שונים במקצת: הקש על שיחה חדשה , עבור אל לוח החיוג, הזן *58# ולאחר מכן הקש על התקשר .

חיוג חוזר למספר אחרון

*66

ביצוע שיחה יוצאת עם מזהה המתקשר שנבחר

#80

*85

חייג מס' 80 ואחריו מזהה המתקשר והשיחה מתחברת ל-IVR שמבקש להזין את מספר היעד.

ביצוע שיחה יוצאת עם מזהה מתקשר המהווה ברירת מחדל

#81

*81

חייג מס' 81 ואחריו מספר היעד והשיחה מתחברת ישירות למספר היעד ללא IVR.

ניטור השיחה הבאה

#84

*84

הפעלה של מוסיקה בהמתנה לפי שיחה

*60

אין תשובה טיימר

*610

*10

לחיצה לדיבור

*50

באפשרותך להשתמש בדחיפה לשיחה עבור פונקציונליות דמוית אינטרקום כדי לתקשר עם משתמש אחר, או עם קבוצת משתמשים. הזן *50, ואחריו הרחבה של משתמש. הטלפון שלך יכבה ותתקיים שיחה דמוית אינטרקום.


 

מנהל מערכת חייב להגדיר דחיפה לשיחה לפני שתוכל להשתמש בה.

הפעלת העברת שיחות סלקטיבית

#76

*25

ביטול סלקטיבי של העברת שיחות

#77

חקירה סלקטיבית של העברת שיחות

*51*

*16

ניטור שקט

#82

*82

חיוג מהיר 100

*75

אימון מפקח

#85

תא קולי נקה MWI

*99

אחזור דואר קולי

*86

גישה לפורטל הקול

*62

Webex בכל מקום E.164 חיוג

*14