Disse layouts er tilgængelige for Cisco Webex Meetings, Cisco Webex Events (Nyt)og Cisco Webex Events (Klassisk).

De visninger, der kan skiftes til, afhænger af din enhed, din enheds retning, antallet af personer i mødet eller begivenheden, og om nogen deler indhold eller ej. Der er forskellige fordele ved at bruge hver af disse visninger.

Du kan vælge mellem følgende visninger:

  • Gittervisning – nyttig, når du vil holde øje med mange talere i et stort møde.

  • Lige visning – nyttig til én-til-én-samtaler eller små møder med kun få andre.

  • Stak visning– nyttig, når du vil fokusere på aktiv taler delt indhold, men også vil se andre deltagere.

  • Fokusvisning– nyttig til, når du vil aktiv taler eller delt indhold i fuld skærm.

Det maksimale antal deltagere, der kan oprette forbindelse til et møde med en videokvalitet i høj opløsning, er 1000, og med standard-videokvaliteten er det 1000. For oplysninger om den maksimale kapacitet for møder og begivenheder, se Hvad er det maksimale antal deltagere i en Webex-session eller et opkald?

Du kan bruge gittervisning til at se op til ni deltagere på en iPhone og op til seks deltagere på en Android-telefon ad gangen. På en iPad eller Android-tablet kan du se op til 25 deltagere pr. side. Denne funktion kræver Cisco Webex af videoplatform version 2.0. Find ud af, hvilken version du bruger, i Find dit Cisco Webex Meetings versionsnummer.

Sorteringsrækkefølgen af miniaturevideoer er baseret på, hvem der har værts- og præsentationsværtsrollerne, den seneste taler, som viser deres video, alfabetisk rækkefølge, og om nogen deler indhold. Du kan også angive, hvor mange personer der vises pr. side. Få flere oplysninger om layoutindstillingerne for gittervisning i Layout for gittervisning for Webex Meetings mobilappen.

Gittervisning

Når en person deler indhold i gittervisning, vises det delte indhold i det første videominiaturebillede øverst til venstre på din skærm.

Gittervisning med delt indhold

Lige visning viser videoen af aktiv taler øverst og din selvvisning nedenfor. Lige visning er kun tilgængelig, når du bruger en iPhone- eller Android-telefon i stående tilstand.

Lige visning

Hvis du vælger Lige visning, når nogen deler indhold, vises det delte indhold øverst, og aktiv taler vises herunder.

Lige visning med delt indhold

Hvis du deltager i dit møde eller din begivenhed ved hjælp af en iPad eller Android-tablet, kan du vælgeTakvisning. Stak visning viser aktiv taler eller delt indhold på trin. Over trinet kan du se miniaturevideoer af op til seks andre deltagere.

Sorteringsrækkefølgen af miniaturevideoer er baseret på, hvem der har værts- og præsentationsværtsrollerne, som har talt senest, hvem der viser deres video, og alfabetisk rækkefølge. De deltagere, som senest har talt, vises først, efterfulgt af deltagere, som viser deres video. Du kan låse fokus på de første 6 miniaturevideoer.

Sorteringsrækkefølgen af miniaturevideoer er baseret på, hvem der har værts- og præsentationsværtsrollerne, som har talt senest, hvem der viser deres video, og alfabetisk rækkefølge. De deltagere, som senest har talt, vises først, efterfulgt af deltagere, som viser deres video.

Du kan justere, hvilke deltagere du ser i miniaturevideoerne ved at skubbe miniaturebilledet til højre eller venstre.

Stak visning

Hvis du vælgerTaksvisning, når nogen deler indhold, vises det delte indhold på trinet.

Stak visning med delt indhold

Fokusvisning viser en video i fuld skærm af den person, der taler.

Valg af fokusvisning

Når en person deler indhold, viser fokusvisning en video af det delte indhold i fuld skærm og minimerer aktiv taler.

Fokusér visning med delt indhold

Delt visning

Hvis du multitasker på en iPad, justeres videolayoutet, du vælger i dit Webex-møde, for at passe til mængden af skærmplads, du giver iOS Opdelt visning. Dette lader dig fokusere på, hvad du vil i dit møde, uden at du behøver at ændre din visning.

Opdel visning under lydløs visning

Skift mellem visninger

For at ændre visningen skal du trykke på Layout og vælge en tilgængeligLayoutikon visning.


 

Når der ikke deles noget indhold, er standardlayoutet Gittervisning, men ikonet ændres for at afspejle det layout, du bruger i øjeblikket.