Disse oppsettene er tilgjengelige for Møter, Webex-hendelser (ny)og Webex-hendelser (klassisk).

Visningene som kan byttes til avhenger av enheten, retningen på enheten, hvor mange personer som er i møtet eller hendelsen og om noen deler innhold. Det er fordeler ved å bruke alle disse visningene.

Du kan velge blant følgende visninger:

  • Rutenettvisning – nyttig når du vil dele oppmerksomheten på mange talere i et stort møte.

  • Like stor-visning – nyttig for en-til-en-samtaler eller små møter med bare noen få andre.

  • Stablet visning – nyttig når du vil fokusere på den aktive taleren eller det delte innholdet, men også vil se andre deltakere.

  • Fokusvisning – nyttig når du vil se den aktive taleren eller delt innhold i fullskjermsmodus.

Maksimalt antall deltakere som kan koble til et møte med HD-videokvalitet er 1000, og med standard videokvalitet er det 1000. Hvis du vil ha informasjon om maksimal kapasitet for møter og arrangementer, se Hva er maksimalt antall deltakere i en Webex-økt eller -samtale?

Rutenettvisning lar deg se opptil ni deltakere om gangen på en iPhone og opptil seks deltakere på en Android-telefon. På en iPad eller et Android-nettbrett kan du se opptil 25 deltakere per side. Denne funksjonen krever Webex videoplattform versjon 2.0. Hvis du vil finne ut hvilken versjon du bruker, se Finne versjonsnummeret for Webex Meetings.

Sorteringsrekkefølgen for miniatyrbildevideoene er basert på hvem som har verts- og presentatørrollene, den siste taleren, hvem som viser videoen, alfabetisk rekkefølge og om noen deler innhold. Du kan også angi hvor mange personer som skal vises per side. Hvis du vil lære mer om innstillingene for rutenettvisningsoppsett, kan du se Rutenettvisningsoppsett for Webex Meetings-mobilappen.

Rutenettvisning

Når noen deler innhold i rutenettvisning, vises det delte innholdet i det første videominiatyren.

Rutenettvisning med delt innhold

Like stor-visning viser videoen til den aktive taleren øverst og egenvisningen nedenfor. Like stor-visning er kun tilgjengelig når du bruker en iPhone eller Android-telefon i stående modus.

Like stor-visning

Hvis du velger like stor visning når noen deler innhold, vises det delte innholdet øverst, og den aktive høyttaleren vises nedenfor.

Like stor-visning med delt innhold

Hvis du blir med i møtet eller arrangementet ved hjelp av et iPad- eller Android-nettbrett, kan du velge stakkvisning. Stablet visning viser den aktive taleren eller det delte innholdet på scenen. Over scenen kan du se miniatyrbildevideoer av opptil seks andre deltakere.

Sorteringsrekkefølgen for miniatyrbildevideoene er basert på hvem som har verts- og presentatørrollene, hvem som har snakket sist, hvem som viser videoen og alfabetisk rekkefølge. Deltakerne som har snakket sist, vises først, etterfulgt av deltakere som viser videoen sin. Du kan låse fokus på de første seks miniatyrbildevideoene.

Sorteringsrekkefølgen for miniatyrbildevideoene er basert på hvem som har verts- og presentatørrollene, hvem som har snakket sist, hvem som viser videoen og alfabetisk rekkefølge. Deltakerne som har snakket sist, vises først, etterfulgt av deltakere som viser videoen sin.

Du kan justere hvilke deltakere du ser i miniatyrbildevideoene, ved å skyve miniatyrbildene til høyre eller venstre.

Stablet visning

Hvis du velger stakkvisning når noen deler innhold, vises det delte innholdet på scenen.

Stable visning med delt innhold

Fokusvisning viser en fullskjermsvideo av den som snakker.

Velge Fokusvisning

Når noen deler innhold, viser fokusvisningen en fullskjermvideo av det delte innholdet og minimerer den aktive høyttaleren.

Fokusvisning med delt innhold

Delt visning

Hvis du multitasker på en iPad, justeres videooppsettet du velger i møtet, slik at det passer til mengden skjermplass du gir iOS-delingsvisningen. Dette gjør at du kan holde fokus på det du vil i møtet uten å måtte endre visningen.

Delt visning ved fleroppgavekjøring

Bytte mellom visninger

Hvis du vil endre visning, trykker du på OppsettOppsett-ikon og velger en tilgjengelig visning.


 

Når ikke noe innhold deles, er standardoppsettet rutenettvisning, men ikonet endres for å gjenspeile oppsettet du bruker for øyeblikket.