Konteksttjeneste-feltsæt

Siden Hybrid Konteksttjeneste-feltsæt viser en liste over alle Cisco-basisfeltsæt og brugertilpassede feltsæt, der er konfigureret til Konteksttjeneste i din organisation. Et feltsæt er en samling af felter, der er grupperet med en iboende logik baseret på dine virksomhedsbehov.


Partneradministratorer kan ikke få adgang til siden Feltsæt for kundeorganisationer.

Tilgå Konteksttjeneste-feltsæt

 1. Log på Cisco Webex Control Hub.

 2. Klik på Tjenester for at se de tjenester, der er aktiveret for din konto.

 3. På kortet Hybrid Kontekst skal du klikke på Feltsæt.

Siden Feltsæt viser en tabel over alle tilgængelige feltsæt med disse attributter:

 • Feltsæt-ID– Unik feltsætidentifikator.

 • Beskrivelse– Feltsætbeskrivelse.

 • Antal felter– Antal felter, der er inkluderet i feltsættet.

 • Kilde– Angiver, om feltsættet er et Cisco-basisfeltsæt eller et brugertilpasset feltsæt, der er oprettet for din organisation.

 • Opdateringsdato– Dato, hvor dette feltsæt sidst blev opdateret.

Hvis du vil sortere feltsæt efter en attribut, skal du klikke på kolonneoverskrifterne i tabellen med feltsæt. Klik på feltsætnavnet i listen, hvis du vil se oplysninger om feltsættet.

Klik på søgeikonet over listen med feltsæt for at søge efter et feltsæt. Du kan søge efter enhver feltsætattribut. Søgning skelner ikke mellem store og små bogstaver og understøtter søgning på delvist match.

Se feltsætoplysninger

Klik på et feltsætnavn på siden Feltsæt for at se feltsætoplysninger med disse attributter:

 • Status– Angiver, om feltsættet er i brug. Et feltsæt er i brug, når det er føjet til et Konteksttjeneste-objekt.

 • Beskrivelse– Viser en beskrivelse af feltsættet.

 • Felter– Viser antallet af felter i feltsættet. Klik på Felter for at få vist en detaljeret liste over felter i dette feltsæt sammen med deres felt-ID, klassifikation og type.

 • Opdateringsdato– Viser den dato, hvor feltsættet sidst blev opdateret.

 • Slet feltsæt– Klik for at slette feltsættet.


  Slet-linket er ikke tilgængeligt, hvis feltsættet er et Cisco-basisfeltsæt eller er i brug.

Klik på Rediger for at ændre feltsætattributter.


Rediger-linket er ikke tilgængeligt, hvis feltsættet er et Cisco-basisfeltsæt.

Opret nye feltsæt

Cisco Konteksttjeneste indeholder et sæt basisfelter, der er tilknyttet basisfeltsæt. Du kan bruge disse felter og feltsæt til at gemme dine kundedata. Du kan for eksempel gemme kundens navn i basisfeltet Context_First_Name. Du kan også oprette nye feltsæt, der er specifikke for din organisation, fra siden Feltsæt.

Se Konteksttjeneste-objekter for yderligere oplysninger om lagring af kundedata.

Sådan føjer du et nyt feltsæt til din organisation:

 1. Klik på Ny for at åbne dialogboksen Opret nyt feltsæt.


  Du kan oprette op til 1.000 feltsæt for din organisation.

 2. Angiv disse oplysninger for det nye feltsæt:

  • Feltsæt-ID– Angiv et unikt ID for dette feltsæt.

  • Beskrivelse– Angiv en beskrivelse af feltsættet.

 3. Klik på Næste.

 4. Søg efter og vælg de felter, du vil føje til dette feltsæt, ét ad gangen. Felter vises i den rækkefølge, de føjes til feltsættet.


  Du kan føje op til 50 felter til et feltsæt.

 5. Klik på Opret, når du har tilføjet alle felterne.

Rediger feltsæt

Du kan redigere brugertilpassede feltsæt, der er oprettet for din organisation. Du kan ikke redigere Cisco-basisfeltsæt. Du kan ikke redigere attributten Feltsæt-ID.


I Cisco Webex Teams Control Hub er eventuelle ændrede felter ikke umiddelbart tilgængelige i Konteksttjeneste SDK, når du har tilføjet eller fjernet felter fra et eksisterende feltsæt. Du kan ikke knytte det ændrede feltsæt sammen med et objekt, hvis det indeholder de ændrede felter, i op til 30 minutter.

Sådan redigerer du et feltsæt:

 1. Klik på et feltsætnavn på siden Feltsæt. Feltsæt-oplysningerne vises.

 2. Klik på Rediger.

 3. Rediger de attributter, du ønsker at opdatere, og klik på Næste.

 4. Opdater listen over felter i dette feltsæt, og klik på Gem.