Context-serviceveldensets

De pagina Veldensets van Hybride Context-service geeft een lijst met alle Cisco-basisveldensets en alle aangepaste veldensets weer die zijn geconfigureerd voor Context-service in uw organisatie. Een veldenset is een verzameling van velden die zijn gegroepeerd op een wezenlijke logica die wordt gebaseerd op uw zakelijke behoeften.


Partnerbeheerders kunnen de pagina Veldenset van organisaties van klanten niet openen.

Context-serviceveldensets openen

 1. Meld u aan bij Cisco Webex Control Hub.

 2. Klik op Services om de services weer te geven die zijn ingeschakeld voor uw account.

 3. Klik op de kaart Hybride Context op Veldensets.

De pagina Veldensets geeft een tabel met alle beschikbare veldensets weer met de volgende kenmerken:

 • Veldenset-id: unieke identificatie van een veldenset.

 • Beschrijving: beschrijving van een veldenset.

 • Aantal velden: aantal velden dat is opgenomen in deze veldenset.

 • Bron: geeft aan of de veldenset een Cisco-basisveldenset is of een aangepaste veldenset voor uw organisatie is.

 • Datum bijgewerkt: de datum waarop deze veldenset voor het laatst is bijgewerkt.

Als u veldensets op een kenmerk wilt sorteren, klikt u op de kolomkoppen in de tabel met veldensets. Als u details over de veldensets wilt weergeven, klikt u op de naam van de veldenset in de lijst.

Klik op het zoekpictogram bovenaan de lijst met veldensets om op een veldenset te zoeken. U kunt op elk kenmerk voor de veldenset zoeken. Zoeken is niet-hoofdlettergevoelig en ondersteunt zoeken op gedeeltelijke overeenkomst.

Details over de veldenset weergeven

Klik op een naam van een veldenset op de pagina Veldensets om de details over de veldenset weer te geven met de volgende kenmerken:

 • Status: geeft aan of de veldenset in gebruik is. Een veldenset wordt gebruikt wanneer deze wordt toegevoegd aan een object van Context-service.

 • Beschrijving: geeft een beschrijving van de veldenset weer.

 • Velden: geeft het aantal velden in deze veldenset weer. Klik op Velden om een gedetailleerde lijst met velden weer te geven in deze veldenset samen met de veld-id, de classificatie en het type.

 • Datum bijgewerkt: geeft de datum weer waarop deze veldenset voor het laatst is bijgewerkt.

 • Veldenset verwijderen: klik hierop om deze veldenset te verwijderen.


  De koppeling voor verwijderen is niet beschikbaar als de veldenset een Cisco-basisveldenset of in gebruik is.

Klik op Bewerken om de veldensetkenmerken te wijzigen.


De koppeling voor bewerken is niet beschikbaar als de veldenset een Cisco-basisveldenset is.

Nieuwe veldensets maken

Cisco Context-service bevat een set basisvelden die is gekoppeld aan basisveldensets. U kunt deze velden en veldensets gebruiken om uw klantgegevens op te slaan. Sla de naam van de klant bijvoorbeeld op in het basisveld Context_First_Name. U kunt op de pagina Veldenset ook nieuwe veldensets maken die specifiek zijn voor uw organisatie.

Raadpleeg Objecten van Context-service voor informatie over het opslaan van klantgegevens.

Een nieuwe veldenset toevoegen aan uw organisatie:

 1. Klik op Nieuw om het dialoogvenster Nieuwe veldenset maken te openen.


  U kunt maximaal 1000 veldensets maken voor uw organisatie.

 2. Geef deze gegevens op voor de nieuwe veldenset:

  • Veldenset-id: voer een unieke id in voor deze veldenset.

  • Beschrijving: voer een beschrijving van deze veldenset in.

 3. Klik op Volgende.

 4. Zoek één-voor-één naar en selecteer de velden die u wilt toevoegen aan deze veldenset. Velden worden weergegeven in de volgorde waarin deze zijn toegevoegd aan de veldenset.


  U kunt maximaal vijftig velden toevoegen aan een veldenset.

 5. Klik op Maken zodra u alle velden hebt toegevoegd.

Veldensets bewerken

U kunt aangepaste veldensets bewerken die zijn gemaakt voor uw organisatie. U kunt de basisveldensets van Cisco niet bewerken. U kunt het kenmerk Veldenset-id niet bewerken.


Wanneer u velden hebt toegevoegd aan of verwijderd uit een bestaande veldenset in Cisco Spark Control Hub, zijn deze gewijzigde velden niet onmiddellijk beschikbaar in de SDK van de Context-service. U kunt tot maximaal 30 minuten de gewijzigde veldenset niet koppelen aan een object als deze set gewijzigde velden bevat.

Een veldenset bewerken:

 1. Klik op de naam van de veldenset op de pagina Veldenset. De details over de Veldenset worden geopend.

 2. Klik op Bewerken.

 3. Bewerk de kenmerken die u wilt bijwerken en klik op Volgende.

 4. Werk de lijst met velden in deze veldenset bij en klik op Opslaan.