Bağlam Hizmeti Alan Setleri

Karma Bağlam Hizmeti Alan Setleri sayfası, tüm Cisco taban alan setlerinin ve kuruluşunuzda Bağlam Hizmeti için yapılandırılan özel alan setlerinin listesini gösterir. Alan seti, işle ilgili ihtiyaçlarınızı temel alan doğal bir mantıkla gruplandırılmış alanlardır.


İş ortağı yöneticiler, müşteri kuruluşlarının Alan seti sayfasına erişemez.

Bağlam Hizmeti Alan Setlerine Erişme

 1. Şurada oturum açın: Cisco Webex Control Hub.

 2. Hesabınız için etkinleştirilen hizmetleri görmek üzere Hizmetler’e tıklayın.

 3. Karma Bağlam kartında, Alan setleri’ne tıklayın.

Alan setleri sayfası, şu özniteliklerle birlikte kullanılabilir tüm alan setlerinin tablosunu gösterir:

 • Alan Seti Kimliği - Benzersiz alan seti tanımlayıcısı.

 • Açıklama - Alan seti açıklaması.

 • Alan Sayısı - Bu alan setine dahil edilen alanların sayısı.

 • Kaynak - Alanın Cisco taban alan seti mi yoksa kuruluşunuz için oluşturulan özel bir alan seti mi olduğunu belirtir.

 • Güncellenme Tarihi - Bu alan setinin son güncellenme tarihi.

Alan setlerini özniteliğe göre sıralamak için alan seti tablosundaki sütun başlıklarına tıklayın. Alan seti ayrıntılarını görüntülemek için listedeki alan seti adına tıklayın.

Alan seti aramak için Alan Seti listesinin üzerindeki arama simgesine tıklayın. Herhangi bir alan seti özniteliğiyle arama yapabilirsiniz. Arama büyük/küçük harfe duyarlıdır ve kısmi eşleşme aramasını destekler.

Alan Seti Ayrıntılarını Görüntüleme

Aşağıdaki özniteliklerle birlikte alan seti ayrıntılarını görüntülemek için Alan seti sayfasındaki bir alan seti adına tıklayın:

 • Durum - Alan setinin kullanımda olup olmadığını belirtir. Alan seti, bir Bağlam Hizmeti nesnesine eklendiğinde kullanımdadır.

 • Açıklama - Alan setinin açıklamasını gösterir.

 • Alanlar - Bu alan setindeki alanların sayısını gösterir. Bu alan setindeki alanların alan kimliği, sınıflandırma ve türleriyle birlikte ayrıntılı listesini görüntülemek için Alanlar’a tıklayın.

 • Güncellenme Tarihi - Bu alan setinin son güncellenme tarihini gösterir.

 • Alan Setini Sil - Bu alan setini silmek için tıklayın.


  Alan setinin, Cisco taban alan seti veya kullanımda olması durumunda silme bağlantısı kullanılamaz.

Alan seti özniteliklerini değiştirmek için Düzenle’ye tıklayın.


Alan seti, Cisco taban alan setiyse düzenleme bağlantısı kullanılamaz.

Yeni Alan Setleri Oluşturma

Cisco Bağlam Hizmeti, taban alan setleriyle ilişkili bir dizi taban alanı içerir. Bu alanları ve alan setlerini, müşteri verilerinizi depolamak için kullanabilirsiniz. Örneğin, müşterinin adını Context_First_Name taban alanında depolayın. Alan setleri sayfasında kuruluşunuza özel yeni alan setleri de oluşturabilirsiniz.

Müşteri verilerinin depolanması hakkında daha fazla bilgi için Bağlam Hizmeti Nesneleri bölümüne bakın.

Kuruluşunuza yeni bir alan seti eklemek için:

 1. Yeni’ye tıklayarak Yeni Alan Seti Oluştur iletişim kutusunu açın.


  Kuruluşunuz için en fazla 1000 alan seti oluşturabilirsiniz.

 2. Yeni alan seti için şu bilgileri girin:

  • Alan Seti Kimliği - Bu alan seti için benzersiz bir kimlik girin.

  • Açıklama - Bu alan setinin açıklamasını girin.

 3. İleri'ye tıklayın.

 4. Bu alan setine eklemek istediğiniz alanları teker teker arayın ve seçin. Alanlar, alan setine eklendiği sırayla görüntülenir.


  Bir alan setine en fazla 50 alan ekleyebilirsiniz.

 5. Tüm alanları ekledikten sonra Oluştur’u tıklayın.

Alan Setlerini Düzenleme

Kuruluşunuz için oluşturulan özel alan setlerini düzenleyebilirsiniz. Cisco taban alan setlerini düzenleyemezsiniz. Alan Seti Kimliği özniteliğini düzenleyemezsiniz.


Cisco Spark Control Hub’da, mevcut bir alan setinde alan ekledikten veya kaldırdıktan sonra değiştirilen alanlar Bağlam Hizmeti SDK’sında hemen kullanılamaz. Yaklaşık 30 dakika boyunca, değiştirilen alanları içeriyorsa değiştirilen alan setini bir nesneyle değiştiremezsiniz.

Bir alan setini düzenlemek için:

 1. Alan seti sayfasındaki bir alan seti adına tıklayın. Alan Seti ayrıntıları açılır.

 2. Düzenle’ye tıklayın.

 3. Güncellemek istediğiniz öznitelikleri düzenleyin ve İleri’ye tıklayın.

 4. Bu alan setindeki alan listesini güncelleyin ve Kaydet’e tıklayın.