Administrere Context-tjenestefeltsettContext-tjenestefeltsett

Siden for Hybridkontekst-tjenestens feltsett viser en liste over alle Cisco-basisfeltsett og eventuelle egendefinerte feltsett som er konfigurert for Context-tjeneste i organisasjonen. Et feltsett er en samling av felt, gruppert med en iboende logikk basert på forretningsbehovene dine.

  

Partneradministratorer får ikke tilgang til Feltsett-siden i kundeorganisasjoner.

Tilgang til Context-tjenestefeltsett

 1. Logg på Cisco Webex Control Hub.

 2. Klikk på Tjenester for å se hvilke tjenester som er aktivert for kontoen din.

 3. Klikk på FeltsettHybridkontekst-kortet.

Feltsett-siden viser en tabell over alle tilgjengelige feltsett, med disse attributtene:

 • Feltsett-ID – Unik feltsettidentifikator.

 • Beskrivelse – Beskrivelse av feltsettet.

 • Antall felt – Antall felt som er inkludert i dette feltsettet.

 • Kilde – Angir om feltsettet er et Cisco-basisfeltsett eller er et egendefinert feltsett som er opprettet for organisasjonen.

 • Dato oppdatert – Datoen da dette feltsettet sist ble oppdatert.

Hvis du vil sortere feltsett etter et attributt, klikker du på kolonneoverskriftene i feltsettabellen. Hvis du vil vise feltsettdetaljer, klikker du på navnet til feltsettet i listen.

Klikk på søkeikonet over Feltsett-listen for å søke etter et feltsett. Du kan søke etter et hvilket som helst feltsettattributt. Søk skiller mellom store og små bokstaver og støtter søk med delvis treff.

Vis feltsettdetaljer

Klikk på et feltsettnavn på Feltsett-siden for å vise feltsettdetaljer med disse attributtene:

 • Status – Angir om feltsettet er i bruk. Et feltsett er i bruk når det legges til i et Context-tjenesteobjekt.

 • Beskrivelse – Viser en beskrivelse av feltsettet.

 • Felt – Viser antall felt i dette feltsettet. Klikk på Felt for å vise en detaljert liste over felt i dette feltsettet sammen med felt-ID, klassifisering og type.

 • Dato oppdatert – Viser datoen da dette feltsettet sist ble oppdatert.

 • Slett feltsett – Klikk for å slette dette feltsettet.

    

  Slettekoblingen er ikke tilgjengelig hvis feltsettet er et Cisco-basisfeltsett eller er i bruk.

Klikk på Rediger for å endre feltsettattributter.

  

Redigeringskoblingen er ikke tilgjengelig hvis feltsettet er et Cisco-basisfeltsett.

Opprett nytt feltsett

Cisco Context-tjenesten inneholder et sett med basisfelt som er knyttet til basisfeltsett. Du kan bruke disse feltene og feltsettene til å lagre kundedata. Du kan for eksempel lagre kundens navn i Navn-basisfelt Context_First_. Du kan også opprette nye feltsett som er spesifikke for organisasjonen, fra Feltsett-siden.

Gå til Context-tjenesteobjekter hvis du vil ha mer informasjon om lagring av kundedata.

Slik legger du til et nytt feltsett i organisasjonen:

 1. Klikk på Ny for å åpne dialogboksen Opprett nytt feltsett.

    

  Du kan opprette opptil 1000 feltsett for organisasjonen.

 2. Oppgi disse detaljene for det nye feltsettet:

  • Feltsett-ID – Angi en unik ID for dette feltsettet.

  • Beskrivelse – Angi en beskrivelse av dette feltsettet.

 3. Klikk på Neste.

 4. Søk i og velg feltene du vil legge til i dette feltsettet, ett om gangen. Felt vises i den rekkefølgen de legges til i feltsettet.

    

  Du kan legge til opptil 50 felt i et feltsett.

 5. Klikk på Opprett når du har lagt til alle feltene.

Rediger feltsett

Du kan redigere egendefinerte feltsett som er opprettet for organisasjonen. Du kan ikke redigere Cisco-basisfeltsett. Du kan ikke redigere Feltsett-ID-attributtet.

  

Når du har lagt til eller fjernet felt i et eksisterende feltsett i Cisco Spark Control Hub, er ikke endrede felt umiddelbart tilgjengelige i SDK for Context-tjenesten. I opptil 30 minutter kan du ikke knytte det endrede feltsettet til et objekt hvis det inneholder de endrede feltene.

Slik redigerer du et feltsett:

 1. Klikk på et feltsettnavn på Feltsett-siden. Feltsett-detaljene åpnes.

 2. Klikk på Rediger.

 3. Rediger attributtene du vil oppdatere, og klikk på Neste.

 4. Oppdater listen over felt i dette feltsettet, og klikk på Lagre.

Var denne artikkelen nyttig?