• Delte enheder: Den bedste oversigt tændes automatisk, når det næste opkald er slut.

  • Personlige tilstandsenheder: For at bruge den bedste oversigt igen efter ændring af kameraindstillingerne skal du slå det til igen fra kameramenuen.


Denne artikel gælder ikke for DX 70- og DX 80-enheder.

Du kan kun ændre kameraindstillingerne i Webex Board, når du er i et opkald.

Hvis du har en Touch 10 tilsluttet til din Webex Board, kan du bruge Touch 10 til at kontrollere kameravisningen.

1

Når du er i et opkald, skal du trykke på skærmen for at se selvvisningen.

2

Tryk på selfview-billedet, og vælg Juster kameravisning for at åbne kameraindstillingerne.

3

Slå Bedste oversigt fra , og brug kamerakontrollerne til at justere panorering, vip og zoom.

4

For at lukke selvvisnings- og kamerastyringsmenuen skal du trykke på skærmen et vilkårligt sted uden for menuen.

1

Tryk på ikonet Selvvisning . Tryk derefter på selvvisningsbilledet, og Juster kameravisning for at åbne kameraindstillingerne.

2

Slå Bedste oversigt fra , og brug kamerakontrollerne til at justere panorering, vip og zoom.

3

Tryk på skærmen hvor som helst uden for menuen for at lukke menuen.

For at lukke selvvisningsbilledet skal du trykke på ikonet Selvvisning .

For at tilgå og justere kamerakontrollerne:

  1. Stryg fra højre side af skærmen for at få adgang til indstillingerne på ethvert tidspunkt. Tryk på Kameraindstillinger i det højre panel, der åbnes.

  2. Tryk på Juster kameravisning. Slå bedste oversigt TIL eller fra. Brug kamerakontrolelementerne til at justere panorering, vip og zoom.


    Hvis det ikke er muligt at vælge Den bedste oversigt, skal du markere, at funktionen er aktiveret i menuen Indstillinger under Avancerede funktioner.

  3. Tryk på et andet sted på skærmen for at lukke panelet til højre.

Under et opkald kan du også tilgå og justere kamerakontrollerne fra selvvisningen:

  1. Tryk på skærmen for at få kontrolknapperne hen over bunden. Tryk på Selvvisning. Din selvvisning åbner øverst i opkaldet.

  2. Tryk på Juster kameravisning. Slå bedste oversigt TIL eller fra. Brug kamerakontrolelementerne til at justere panorering, vip og zoom.