• Delte enheter: Beste oversikt slås på igjen automatisk etter at neste samtale er avsluttet.

  • Enheter i personlig modus: For å bruke best oversikt igjen etter at du har endret kamerainnstillingene, slå den på igjen fra kameramenyen.


Denne artikkelen gjelder ikke DX 70- og DX 80-enheter.

Du kan bare endre kamerainnstillingene fra Webex Board når du er i et anrop.

Hvis du har en Touch 10 koblet til Webex Board, kan du bruke Touch 10 til å kontrollere kameravisningen.

1

Når du er i et anrop, trykker du på skjermen for å se selvvisningsbildet.

2

Trykk på selvvisningsbildet, og velg Juster kameravisning for å åpne kameraalternativene.

3

Slå av Best oversikt, og bruk kamerakontrollene til å justere panorering, vipp og zoom.

4

Hvis du vil lukke menyen for selvvisning og kamerakontroll, trykker du på skjermen hvor som helst utenfor menyen.

1

Trykk på Selvvisning-ikonet. Trykk deretter på selvvisningsbildet og Juster kameravisning for å åpne kameraalternativene.

2

Slå av Best oversikt, og bruk kamerakontrollene til å justere panorering, vipp og zoom.

3

Hvis du vil lukke menyen, trykker du på skjermen hvor som helst utenfor menyen.

For å lukke selvvisningsbildet trykker du på Selvvisning-ikonet.

Slik får du tilgang til og justerer kamerakontroller:

  1. For å få tilgang til innstillingene når som helst, sveip fra høyre side av skjermen. Trykk på Kamerainnstillinger i det høyre panelet som åpnes.

  2. Trykk på Juster kameravisning. Slå Beste oversikt PÅ eller AV. Bruk kamerakontrollene til å justere panorering, tilt og zoom.


    Hvis du ikke kan veksle mellom Beste oversikt, kontroller at den er aktivert i Innstillinger-menyen under Avanserte funksjoner.

  3. For å lukke høyre sidepanel, trykk et annet sted på skjermen.

Under en samtale kan du også få tilgang til og justere kamerakontrollene fra selvvisningen:

  1. Trykk på skjermen for å få kontrollknappene over bunnen. Trykk på Selvvisning. Selvvisningen din åpnes på toppen av samtalen.

  2. Trykk på Juster kameravisning. Slå Beste oversikt PÅ eller AV. Bruk kamerakontrollene til å justere panorering, tilt og zoom.