Met de camera-instellingen kunt u de zoom, pannen en kantelen van de camera beheren. In dit menu kunt u ook de vooringestelde cameraposities definiëren en bewerken. Tik op het camerapictogram op het startscherm om de camera-instellingen te openen.

Daarnaast kan de zelfweergave (de afbeelding die andere deelnemers in uw systeem zien) worden in- en uitgeschakeld en geminimaliseerd of gemaximaliseerd worden weergegeven.

Vooraf ingestelde camera

Met uw ruimteapparaat kunt u vooraf gedefinieerde zoom- en camerarichting creëren. U kunt verschillende vooringestelde instellingen maken voor de camera die u kunt gebruiken in verschillende vergaderingstypen. Mogelijk moet u een uitgezoomde preset hebben voor vergaderingen met meerdere deelnemers en moet u inzoomen voor kleinere vergaderingen. U kunt eenvoudig schakelen tussen de verschillende vooraf ingestelde instellingen door deze te selecteren in het menu met camera-instellingen.

Vooraf ingestelde instellingen toevoegen

1

Tik op het pictogram Camera om het menu camera-instellingen te openen. Zelfweergave wordt automatisch geactiveerd.

2

Pas de stand, de pan en de zoomfunctie naar voren aan.

3

Tik op Nieuw toevoegen. Geef de functie een beschrijvende naam.

4

Tik op Opslaan om het menu te verlaten, zetten de wijzigingen door te voeren of tik op Annuleren om het menu ongedaan te maken alle wijzigingen ongedaan te maken.

5

Tik om het even waar buiten het menu om het te sluiten.

Vooraf ingestelde instellingen bewerken

1

Tik op het pictogram Camera om het menu camera-instellingen te openen. Zelfweergave wordt automatisch geactiveerd.

2

Pas de stand, pannen en zoom aan om het beeld aan te passen aan uw wensen.

3

Tik op de kleine pijlpunt van de vooraf ingestelde die u wilt bewerken.

4

Tik op Bijwerken naar de huidige positie om uw wijzigingen door te voeren.

5

Als u een vooraf ingestelde optie wilt verwijderen, tikt u op Verwijderen.

6

Tik om het even waar buiten het menu om het te sluiten.

Ruimteapparaten met meerdere camera's

Als u een ruimteapparaat met meer dan één camera gebruikt, kunt u de posities aanpassen zoals bij een enkele camera. Kies welke camera u wilt aanpassen in het vervolgkeuzemenu onder de pan, de schuine kant en de zoombediening.

Bekijk het artikel over luidspreker traceren voor meer informatie over het gebruik van automatische luidspreker traceren op ruimte-apparaten met twee camera's.