• Delade enheter: Bästa översikt aktiveras automatiskt när nästa samtal har avslutats.

  • Enheter i personligt läge: För att använda den bästa översikten igen när du har ändrat kamerainställningarna ska du aktivera den igen från kameramenyn.


Den här artikeln gäller inte DX 70- och DX 80-enheter.

Du kan endast ändra kamerainställningarna från Webex Board du är i ett samtal.

Om du har en Touch 10 ansluten till Webex Board, kan du använda Touch 10 för att styra kameravyn.

1

När du är i ett samtal trycker du på skärmen för att se din egen vy-bild.

2

Knacka på din egen videobild och välj Justera kameravy för att öppna kameraalternativen.

3

Inaktivera Bästa översikt och använd kamerakontrollerna för att justera panorering, lutning och zoomning.

4

För att stänga din egen vy och kamerakontrollmenyn knackar du på skärmen var som helst utanför menyn.

1

Knacka på ikonen Egen vy. Knacka sedan på din egen videobild och Justera kameravyn för att öppna kameraalternativen.

2

Inaktivera Bästa översikt och använd kamerakontrollerna för att justera panorering, lutning och zoomning.

3

För att stänga menyn, tryck på skärmen var som helst utanför menyn.

För att stänga din egen videobild knackar du på ikonen Självvisning.

Så här kommer du åt och justerar kamerakontrollerna:

  1. För att komma åt inställningarna när som helst sveper du från skärmens högra sida. I den högra panelen som öppnas knackar du på Kamerainställningar.

  2. Knacka på Justera kameravy. Aktivera eller INAKTIVERA bästa översikt. Använd kamerakontrollerna för att justera panorering, lutning och zoomning.


    Om funktionen Växla bästa översikt inte är tillgänglig för dig kontrollerar du att den är aktiverad i menyn Inställningar under Avanceradefunktioner.

  3. Om du vill stänga den högra panelen trycker du på valfri annan plats på skärmen.

Under ett samtal kan du även komma åt och justera kamerakontrollerna från din egna videobild:

  1. Tryck på skärmen för att visa kontrollknapparna längst ner. Tryck på Självvisa. Din egen vy öppnas ovanpå samtalet.

  2. Knacka på Justera kameravy. Aktivera eller INAKTIVERA bästa översikt. Använd kamerakontrollerna för att justera panorering, lutning och zoomning.