• Sdílená zařízení: Nejlepší přehled se automaticky zapne po ukončení dalšího hovoru.

  • Zařízení v osobním režimu: Chcete-li po změně nastavení fotoaparátu znovu použít nejlepší přehled, přepněte jej zpět z nabídky fotoaparátu.


Tento článek se nevztahuje na zařízení DX 70 a DX 80.

Nastavení kamery můžete změnit z desky Webex pouze tehdy, když jste v hovoru.

Pokud máte Touch 10 připojený k desce Webex, můžete použít Touch 10 k ovládání pohledu kamery.

1

Když jste v hovoru, klepnutím na obrazovku zobrazte obrázek vlastního zobrazení.

2

Klepněte na obrázek s vlastním zobrazením a výběrem možnosti Upravit zobrazení kamery otevřete možnosti fotoaparátu.

3

Vypněte možnost Nejlepší přehled a pomocí ovládacích prvků fotoaparátu upravte otáčení, naklápění a přiblížení.

4

Chcete-li zavřít nabídku ovládání fotoaparátu a kamerou, klepněte na obrazovku kdekoli mimo nabídku.

1

Klepněte na ikonu Vlastní zobrazení. Poté klepnutím na obrázek s vlastním zobrazením a Upravit zobrazení kamery otevřete možnosti fotoaparátu.

2

Vypněte možnost Nejlepší přehled a pomocí ovládacích prvků fotoaparátu upravte otáčení, naklápění a přiblížení.

3

Chcete-li nabídku zavřít, klepněte na obrazovku kdekoli mimo nabídku.

Chcete-li obrázek s vlastním zobrazením zavřít, klepněte na ikonu Vlastní zobrazení.

Přístup k ovládacím prvkům fotoaparátu a jejich úprava:

  1. Chcete-li se k nastavení kdykoli dostat, přejeďte prstem z pravé strany obrazovky. Na pravém panelu, který se otevře, klepněte na Nastavení fotoaparátu.

  2. Klepněte na Upravit zobrazení kamery. Přepnout Nejlepší přehled zapnuto nebo vypnuto. Pomocí ovládacích prvků fotoaparátu můžete upravit otáčení, naklápění a zoom.


    Pokud přepínání Nejlepší přehled nemáte k dispozici, zkontrolujte, zda je povoleno v nabídce Nastavení v části Pokročilé funkce.

  3. Chcete-li zavřít pravý boční panel, klepněte na libovolné místo na obrazovce.

Během hovoru můžete také přistupovat k ovládacím prvkům kamery a upravovat je z vlastního zobrazení:

  1. Klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládací tlačítka v dolní části. Klepněte na Vlastní zobrazení. Váš vlastní pohled se otevře nad hovorem.

  2. Klepněte na Upravit zobrazení kamery. Přepnout Nejlepší přehled zapnuto nebo vypnuto. Pomocí ovládacích prvků fotoaparátu můžete upravit otáčení, naklápění a zoom.