• Sdílená zařízení: Nejlepší přehled se automaticky zapne po ukončení dalšího hovoru.

  • Osobní zařízení v režimu: Chcete-li znovu použít nejlepší přehled po změně nastavení fotoaparátu, přepněte jej zpět z nabídky fotoaparátu.


Tento článek se nevztahuje na zařízení DX 70 a DX 80.

Nastavení kamery z Webex Board můžete změnit pouze v případě hovoru.

Pokud máte dotykovou desku 10 připojenou k desce Webex, můžete k ovládání zobrazení kamery použít dotykovou desku 10.

1

Když zrovna voláte, klepnutím na obrazovku zobrazíte obrázek z pohledu do sebe.

2

Klepnutím na obrázek selfview a výběrem možnosti Adjust camera view (Upravit zobrazení fotoaparátu) otevřete možnosti fotoaparátu.

3

Vypněte funkci Best Overview (Nejlepší přehled) a pomocí ovládacích prvků kamery upravte posun, naklonění a přiblížení.

4

Chcete-li zavřít nabídku samoobslužné zobrazení a ovládání kamery, klepněte na obrazovku kdekoli mimo nabídku.

1

Klepněte na ikonu Selfview. Poté klepněte na možnost automatického zobrazení a možnost Upravit zobrazení fotoaparátu a otevřete možnosti fotoaparátu.

2

Vypněte funkci Best Overview (Nejlepší přehled) a pomocí ovládacích prvků kamery upravte posun, naklonění a přiblížení.

3

Chcete-li nabídku zavřít, klepněte na obrazovku kdekoli mimo nabídku.

Pro zavření selfview obrázku klepněte na ikonu Selfview.

Přístup k ovládacím prvkům fotoaparátu a jejich nastavení:

  1. Pro přístup k nastavení kdykoli přejeďte prstem z pravé strany obrazovky. Na pravém panelu, který se otevře, klepněte na Nastavení kamery.

  2. Klepněte na Upravit zobrazení kamery. Zapnout nebo VYPNOUT nejlepší přehled. Pomocí ovládacích prvků kamery upravte posun, naklonění a přiblížení.


    Pokud přepínání nejlepšího přehledu není k dispozici, zkontrolujte, zda je povoleno v nabídce Nastavení v části Pokročilé funkce.

  3. Pro zavření pravého bočního panelu klepněte kdekoli jinde na obrazovce.

Během hovoru můžete také přistupovat k ovládacím prvkům fotoaparátu a upravovat je z vlastního pohledu:

  1. Klepnutím na obrazovku přesuňte ovládací tlačítka přes spodní část. Klepněte na Selfview. V horní části hovoru se otevře vaše vlastní zobrazení.

  2. Klepněte na Upravit zobrazení kamery. Zapnout nebo VYPNOUT nejlepší přehled. Pomocí ovládacích prvků kamery upravte posun, naklonění a přiblížení.