• Deljeni uređaji: Najbolji pregled se ponovo uključuje automatski nakon završetka sledećeg poziva.

  • Uređaji za lični režim rada: Da biste ponovo koristili najbolji pregled nakon promene podešavanja fotoaparata, ponovo ga uključite u meniju fotoaparata.


Ovaj član se ne odnosi na DX 70 i DX 80 uređaje.

Podešavanja kamere možete da promenite na Webex ploči samo kada ste u pozivu.

Ako imate Touch 10 povezan sa Webex pločom, možete koristiti Touch 10 za kontrolu prikaza kamere.

1

Kada ste u pozivu, dodirnite ekran da biste videli sliku samopregleda.

2

Dodirnite sliku za samopregled i izaberite Podešavanje prikaza kamere da biste otvorili opcije kamere.

3

Isključite Best Overview i koristite komande fotoaparata za podešavanje posude, nagiba i zuma.

4

Da biste zatvorili meni za samopregled i kontrolu kamere, dodirnite ekran bilo gde izvan menija.

1

Dodirnite ikonicu Selfview. Zatim dodirnite sliku za samostalni pregled i podesite prikaz kamere da biste otvorili opcije kamere.

2

Isključite Best Overview i koristite komande fotoaparata za podešavanje posude, nagiba i zuma.

3

Da biste zatvorili meni, dodirnite ekran bilo gde izvan menija.

Da biste zatvorili sliku za samopregled, dodirnite ikonicu za samopregled.

Za pristup i podešavanje kontrola kamere:

  1. Da biste pristupili podešavanjima u bilo kom trenutku, prevucite sa desne strane ekrana. Na desnoj tabli koja se otvara dodirnite Podešavanja kamere.

  2. Dodirnite Prilagodi prikaz kamere. Uključite ili ISKLJUČITE najbolji pregled. Koristite komande kamere za podešavanje posude, nagiba i zuma.


    Ako vam nije dostupan najbolji pregled, proverite da li je omogućen u meniju Podešavanja u odeljku Napredne funkcije.

  3. Za zatvaranje desnog bočnog panela, dodirnite bilo gde na ekranu.

Tokom poziva, takođe možete da pristupite i podesite komande kamere iz samopregleda:

  1. Dodirnite ekran da biste pritisnuli kontrolne tastere na dnu. Dodirnite Samoprikaz. Tvoj pogled na sebe će se otvoriti na vrhu poziva.

  2. Dodirnite Prilagodi prikaz kamere. Uključite ili ISKLJUČITE najbolji pregled. Koristite komande kamere za podešavanje posude, nagiba i zuma.