Aktiver indstillinger for indtalt besked for Webex-opkald brugere

Hvis du har aktiveret videresendelse af opkald, tilsidesætter disse indstillinger for videresendelse af opkald de indstillinger for indtalt besked, du har konfigureret.

1

Fra kunde visningen i skal https://admin.webex.com du gå til brugere og vælge de brugere, du vil aktivere indtalt besked for.

2

Vælg Opkald, og vælg Indtalt besked.

3

Slå voicemail-tjenesten til/fra, og vælg blandt de indstillinger, du vil aktivere.

Afsendelse af opkald til telefonsvarer for Webex-opkald brugere

Disse indstillinger for indtalt besked kan konfigureres til brugere til at foretage indgående opkald til brugeres indtalte beskeder.
 • Alle opkald—Denne valgmulighed videresender alle opkald til indtalt besked.

 • Når optaget—Denne valgmulighed videresender opkald til indtalt besked, når brugeren allerede er i gang med et opkald.

 • Når intet svar—Denne valgmulighed videresender indgående opkald til indtalt besked efter et bestemt antal ringe.

1

Fra kunde visningen i skal https://admin.webex.com du gå til brugere og vælge de brugere, du vil aktivere indtalt besked for.

2

Vælg Opkald, og vælg Indtalt besked.

3

Tænd for skift til telefonsvarertjeneste, og vælg følgende valgmuligheder:

 • Alle opkald– Markér afkrydsningsfeltet, og vælg standardhilsen, eller overfør en hilsen ved at klikke på Overfør fil,og vælg en.wav-fil.
 • Når du er optaget– Markér afkrydsningsfeltet, og vælg standardhilsen, eller overfør en hilsen ved at klikke på Overfør fil,og vælg en.wav-fil.
 • Når du ikke svarer– Vælg afkrydsningsfeltet, vælg antallet af ringe, før du sender til indtalt besked i rullemenuen, og vælg derefter standardhilsenen eller overfør en hilsen ved at klikke på Overfør fil og vælg en.wav-fil.

 

Hvis du vælger Alleopkald, kan du ikke vælge de to andre valgmuligheder. Du kan vælge at dirigere til telefonsvarer med både når optaget og når ingen svarmuligheder samlet.

4

Klik på Gem.

Aktiver voicemail-underretninger for Webex-opkald brugere

1

Fra kunde visningen i skal du https://admin.webex.com gå til brugere og vælge de brugere, du vil aktivere voicemail-underretninger for.

2

Vælg Opkald, og vælg Indtalt besked.

3

Tænd for skift af besked om ny indtalt besked, og vælg en af følgende:

 • Viae-mail– Markér afkrydsningsfeltet, og indtast e-mailadressen for at sende underretningen.

 • Via tekst– Markér afkrydsningsfeltet, indtast telefonnummeret for at sende meddelelsen, og vælg derefternetværksudbyderen i rullemenuen.

4

Klik på Gem.

Meddelelseslagring til indtalt besked Webex-opkald brugere

Du kan angive, hvor brugere kan få adgang til deres telefonsvarer - i opkaldsbrugerportalen eller til en angivet e-mailadresse som en .tiff-fil.

1

Fra kunde visningen i skal du gå til brugere og vælge de brugere, som du vil konfigurere hukommelse https://admin.webex.comtil indtalt besked for.

2

Vælg Opkald, og vælg Indtalt besked.

3

Vælg en af følgende valgmuligheder underMeddelelseslagring:

 • Brug intern postkasse- Brugere får adgang til deres meddelelser fra deres telefon eller fra opkaldsbrugerportalen. Vælg Brug ny meddelelsesindikator på telefon for at aktivere indikatoren.


   
  Den interne postkasse har følgende lagerbegrænsninger:
  • Grænse for enkeltbeskeder på 10 minutter

  • Samlet postkassegrænse på 100 minutter

 • Brug ekstern postkasse- Brugere har alle deres talebeskeder sendt til en specificeret e-mail. Dette deaktiverer adgang til indtalt besked fra brugeres telefon, desktop-app eller opkaldsbrugerportal.

4

Klik på Gem.


 

Brugere kan vælge at ændre disse indstillinger i opkaldsbrugerportalen. Alle ændringer, der foretages af disse indstillinger fra brugeren, vil blive afspejlet i både opkaldsbrugerportalen og Control Hub.

Konfigurer yderligere indstillinger for indtalt besked Webex-opkald brugere

Disse ekstra indstillinger kan konfigureres med andre indstillinger for indtalt besked for brugere i Control Hub.

1

Fra kundevisningen i skal https://admin.webex.com du gå til Brugere og vælge de brugere, som du vil aktivere yderligere indstillinger for indtalt besked for.

2

Vælg Opkald, og vælg Indtalt besked.

3

Vælg en eller begge af følgende under Yderligere indstillinger:

 • Vælg afkrydsningsfeltet Overfør til '0' til telefonnummer, og indtast telefonnummeret, som opkaldere vil blive overført til.

   

  Hvis du vælger denne valgmulighed, så sørg for, at din indtalde hilsen informerer opkaldere om, at tryk på '0' vil overføre dem.

 • Vælg afkrydsningsfeltet E-mail en kopi af meddelelse, og indtast e-mailadressen, hvor optagelsen af alle indtalde beskeder skal sendes.
4

Klik på Gem.

Konfigurer faxmeddelelser til telefonsvarer for Webex-opkald brugere

Faxmeddelelser tillader en bruger at modtage direkte indgående fax fra deres telefonsvarertjeneste.

Før du begynder

Følgende skal tages i betragtning, før du konfigurerer denne funktion:
 • En analog telefonadapter (ATA) er nødvendig for at konvertere faxsignalerne fra standard telefonsignaler til VoIP. For yderligere oplysninger om Cisco ATA-enheder og installation, se Kom godt i gang med din Cisco ATA 191 og 192 og forbedre faxtransmission med din ATA.

 • Fax- og voicemail-meddelelser befinder sig i et delt hukommelsesområde med en kapacitet på 35 MB eller ca. 1000 siders faxmeddelelser. Sørg for, at brugerne er opmærksomme på den tilgængelige plads, og at der er behov for plads til nye faxmeddelelser og arkivering.

 • Faxmeddelelser gemmes i et ubegrænset tidsrum.

 • SuperG3 fax maskiner (højhastigheds fax eller 33,6 kbps fax) skal konfigureres til at sende og modtage ved 14,4 kbps. I tilfælde, hvor en SuperG3-faxmaskine kommunikerer med en ikke-SuperG3-maskine, kan faxopkald muligvis gennemføres korrekt, fordi faxmaskinen med lavere hastighed får SuperG3 til at sænke hastigheden. Hvis maskinhastigheden ikke kan konfigureres, fungerer den muligvis ikke korrekt på Webex-opkald.

1

Fra kunde visningen i skal https://admin.webex.comdu gå til brugere og vælge de brugere, du vil aktivere faxmeddelelser for.

2

Vælg Opkald, og vælg Indtalt besked.

3

Aktiver Faxmeddelelser for at aktivere funktionen.

4

Vælg det telefonnummer, der er tildelt til faxmeddelelser, i rullemenuen.

5

Indtast en forlængelse , hvis det ernødvendigt.

6

Klik på Gem.


 

Brugere kan vælge at ændre disse indstillinger i opkaldsbrugerportalen. Alle ændringer, der foretages af disse indstillinger fra brugeren, vil blive afspejlet i både opkaldsbrugerportalen og Control Hub.