Tillad, at en enhed bruges som en hjælpevært

Du kan udpege specifikke telefoner (værter), som brugere (gæster) midlertidigt kan logge ind på og bruge som deres egen telefon.

Workspace-telefoner er de eneste telefoner, der kan aktiveres som værtstelefon.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.comskal du gå til Arbejdsområder.

2

Vælg det arbejdsområde, der skal modificeres, og gå til feltet Enheder.

3

Vælg den enhed, der skal modificeres.

4

Rul ned til Aktivering, og vælg skift for at aktivere.

5

Vælg det antal timer, enheden kan bruges af gæster fra rullemenuen.

Hvad er næste trin?

Når enheden er konfigureret, skal du klikke på knappen Genstart i menuen Handlinger. Dette vil anvende softkey-konfigurationen, efter telefonen genstarter.

Slå sammensyning til for en bruger

Aktivering af en brugerprofil gør det muligt for dem at arbejde i et andet rum, samtidig med at funktionaliteten og funktionerne i deres primære fastnettelefon bevares.

1

Fra kunde visningen i skal https://admin.webex.comdu gå til brugere og derefter vælge den bruger, du vil modificere.

2

Vælg Opkald , vælg Avanceredeopkaldsindstillinger, og klik på Klikker på .

3

Slå højreklik på , og klik derefter på Gem.