סרגל הכלים של Webex לא מופיע ב-Microsoft Outlook 2016

סרגל הכלים של Webex לא מופיע ב-Microsoft Outlook 2016.

אין באפשרותי למצוא את סרגל הכלים של Webex ב-Outlook 2016.

איך ניתן להפעיל את התוספת 'שילוב Webex' ב-Outlook 2016?

איך ניתן להפעיל את התוספת 'כלי פרודוקטיביות' ב- Outlook 2016?

פתרון:

כדי לפתור את הבעיה:

 1. ודא שהתקנת את כלי הפרודוקטיביות במחשב שלך. לקבלת עזרה בהורדה והתקנה של כלי פרודוקטיביות, ראה: התקנה והגדרה של כלי פרודוקטיביות של Webex עבור Windows.
 2. הפעלה או אקטיבציה של התוספת 'שילוב Webex' אם היא מושבתת או לא פעילה. כדי להפעיל או לבצע אקטיבציה של התוספת 'שילוב Webex':
  1. פתח את Microsoft Outlook, לחץ על הלשונית קובץ ולאחר מכן בחר אפשרויות.
  2. לחץ על לחצן תוספות .
  3. בדוק אם התוספת 'שילוב Webex' מופיעה תחת תוספות יישום לא פעילות או תוספות יישום מושבתות בתיבה תוספות , ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:
   • אם התוספת מופיעה תחת תוספות יישום לא פעילות, בחר תוספות COM מהרשימה הנפתחת ניהול ולאחר מכן בחר בצע...
   • אם היא מופיעה תחת תוספות יישום מושבתות, בחר פריטים מושבתים מהרשימה הנפתחת ניהול ולאחר מכן בחר בצע...
  4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
   • אם בחרת תוספות COM מהרשימה הנפתחת ניהול, סמן את התיבה 'שילוב Webex' בחלון תוספות COM ובחר אישור.
   • אם בחרת פריטים מושבתים מהרשימה הנפתחת ניהול, סמן את הערך שילוב Webex בחלון פריטים מושבתים ולחץ על הפעל.
  5. צא מ-Outlook והפעל אותו מחדש.
הערה: אם שילוב Webex לא מופיע תחת תוספות יישום לא פעילות או תחת תוספות יישום מושבתות, עיין בתיקון החלופי שלהלן.
 1. נסה להסיר התקנה ולהתקין מחדש את יישום כלי הפרודוקטיביות של Cisco Webex ולאחר מכן הפעל מחדש את Outlook.

אם הבעיה נמשכת, פנה לתמיכה הטכנית. לקבלת עזרה, ראה: WBX162 – איך ניתן לפנות לשירות הלקוחות או לתמיכה הטכנית של Webex?
 

האם המאמר הועיל לך?