אין אפשרות להתקשר למספר בינלאומי ללא אגרה באמצעות טלפון סלולרי

אין אפשרות להתקשר למספר בינלאומי ללא אגרה באמצעות טלפון סלולרי.

הלקוח עשוי לקבל שגיאה קולית המציינת 'המספר שחייגת אינו ניתן להשגה מאזור השיחה שלך '.


סיבה:
זה עלול להיגרם אם המדינה תגביל שיחות טלפון סלולרי למספרי טלפון ללא אגרה.

פתרון:

במידת האפשר, יש לתזמן את הפגישה באמצעות אפשרות השיחה החוזרת או לבקש מהמשתתף להתקשר באמצעות טלפון קווי. בהתאם למדינה, ייתכן שלא ניתן לחייג מספר חינם מטלפון סלולרי.

ראה את מסמך ההגבלות ללא אגרה להלן:

 

האם המאמר הועיל לך?