האפשרות 'הצטרף לפני המארח' מעומעמת בעת תזמון פגישה ב-Webex

אם האפשרות 'הצטרף לפני המארח' חסרה ואינה זמינה בעת התזמון, השתמשו במאמר זה.

בעיה
בעת תזמון פגישה באתר Webex שלך, אפשרויות ההצטרפות לפני המארח אפורות.
WBX <UNK> 644.png

RESOLUTION
דבר זה נובע מהתאריך והשעה שעבורם הפגישה מתוזמנת. אם הפגישה מתוזמנת להתחיל תוך חמש דקות, אפשרויות ההצטרפות לפני המארח יהיו אפורות.

האם המאמר הועיל לך?