Alternativet Delta före värd är gråtonat när du schemalägger ett Webex-möte

Om alternativet ”Delta före värd” saknas och inte är tillgängligt vid schemaläggning kan du använda den här artikeln.

PROBLEM
När du schemalägger ett möte på din Webex-webbplats är alternativen Delta före värd grå.
WBX40644.png

UPPLÖSNING
Detta beror på det datum och den tid du har schemalagda mötet. Om mötet är schemalagt att börja inom fem minuter kommer alternativen Delta innan värd att gråmarkeras.

Var den här artikeln användbar?