Opcja Dołącz przed prowadzącym jest wyszarzona podczas planowania spotkania Webex

Jeśli brakuje opcji „Dołącz przed prowadzącym” i nie jest ona dostępna podczas planowania, użyj tego artykułu.

PROBLEM
Podczas planowania spotkania w witrynie Webex opcje Dołącz przed prowadzącym są wyszarzone.
WBX40644.png

ROZWIĄZANIE
Jest to spowodowane datą i godziną zaplanowania spotkania. Jeśli spotkanie ma się rozpocząć w ciągu pięciu minut, opcje Dołącz przed prowadzącym zostaną wyszarzone.

Czy ten artykuł był pomocny?