אם אתה מנהל לקוחות מלא, מנהל לקוחות לקריאה בלבד או מנהל תמיכת לקוחות, אתה יכול להשתמש ב פתרון בעיות מידע ב-Control Hub שיעזור לך לקבוע את סיבת השורש של שיחות ב- התקשר Webex שירות (שאיננו PSTN), Webex Calling או בעיות הקשורות לפגישות שחוו המשתמשים שלך.

אבחון זמינים גם. אתה יכול להמשיך ולחקור פגישות או שיחות ספציפיות שנמצאות בתהליך או שהתרחשו במהלך 21 הימים האחרונים. חפש פגישות לפי מספר פגישה, כתובת הדוא"ל של המארח או המשתתפים, מזהה הוועידה או שם המכשירים הרשומים בענן. חפש שיחות עם "כתובת דוא""ל" של המתקשר או הנמען , כתובת MAC מספר טלפון. לאחר מכן תוכל להתעמק בפרטי משתתף, פרטי הופ, איכות הווידאו שמע ועוד.


 
למידע נוסף על חפצי איכות מדיה, מתודולוגיית פתרון בעיות ושיטות שיטות מומלצות המתמקדות ב- Webex Meetings, ראה פתרון בעיות באיכות אודיו ווידאו עם Webex Control Hub .

 

פגישות שמתקיימות כעת מופיעות בראש הרשימה עם מצב ב- Progess. שיחות מופיעות רק לאחר שהן הסתיימו.

אלו הן הגרסאות המינימליות הנדרשות עבור שירותי Webex שאתה צריך כדי לראות נתוני פתרון בעיות עשירים עבור Webex Meetings ושיחות באמצעות Call on Webex. אם המכשירים שלך אינם עומדים בדרישות אלה, רק נתוני אובדן מנה ואחזור זמינים.


 

נתוני פתרון בעיות עשירים עבור Webex Events זמינים למשתתפים המצטרפים דרך אפליקציית שולחן העבודה. אחרת, רק נתוני אובדן מנה ואחזור זמינים.

רק נתוני אובדן מנה והשהיה זמינים עבור מפגשי Webex Training.

לקוח

Web App

אפליקציית שולחן עבודה

נייד (iOS)

נייד (Android)

גרסה מינימלית

39.11

39.6.5

39.11

39.11

מדדים

נתמך

אובדן מנה (%)

קבלת שמע

כן

כן

כן

כן

שליחת אודיו

כן

כן

כן

כן

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

לא

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

כן

כן

לא

לא

חביון (מילישניות)

שמע

לא

כן

כן

כן

וידאו

לא

כן

כן

כן

שיתוף

לא

כן

כן

כן

ריצוד (ms)

קבלת שמע

כן

כן

כן

כן

שליחת אודיו

לא

כן

כן

כן

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

לא

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

לא

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

לא

לא

לא

לא

קצב סיביות מדיה (kbps)

קבלת שמע

כן

כן

כן

כן

שליחת אודיו

כן

כן

כן

כן

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

כן

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

לא

לא

לא

לא

רזולוציה

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

לא

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

לא

לא

לא

לא

קצב פריימים

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

לא

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

לא

לא

לא

לא

CPU (%)

ממוצע יישום

לא

כן

כן

לא

יישום מקסימום

לא

כן

כן

לא

ממוצע מערכת

לא

כן

כן

לא

מקסימום מערכת

לא

כן

כן

לא

חיבור לרשת

Ethernet/ Wi-Fi

לא

כן

כן

כן

תחבורה (UDP/ TCP)

תעבורת שמע

כן

כן

כן

כן

תעבורת וידאו

כן

כן

כן

כן

שיתוף תחבורה

כן

כן

כן

כן

Codec

קבלת שמע

כן

כן

כן

כן

שליחת אודיו

כן

כן

כן

כן

קבלת וידאו

לא

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

לא

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

כן

לא

לא

לא

פלטפורמה

מערכת הפעלה

כן

כן

כן

כן

גרסת מערכת ההפעלה

כן

כן

כן

כן

לקוח

סוג לקוח

כן

כן

כן

כן

גרסת לקוח

כן

כן

כן

כן

דפדפן

סוג דפדפן

כן

כן

לא

לא

גרסת דפדפן

כן

כן

לא

לא

שונות

חומרה

כן

לא

לא

לא

צומת מדיה

כן

כן

לא

לא

IP מקומי

לא

כן

לא

כן

IP ציבורי

כן

כן

לא

לא

מצלמה

כן

כן

לא

לא

מיקרופון

כן

כן

לא

לא

רמקול

כן

כן

לא

לא

לקוח

Web App

אפליקציית שולחן עבודה (Windows)

אפליקציית שולחן עבודה (Mac)

נייד (iOS)

נייד (Android)

גרסה מינימלית

לא ישים

3.0.12427.0

3.0.12427.0

4.3

4.1.6

מדדים

נתמך

אובדן מנה (%)

קבלת שמע

כן

כן

כן

כן

כן

שליחת אודיו

כן

כן

כן

כן

כן

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

כן

כן

כן

כן

כן

חביון (מילישניות)

שמע

כן

כן

כן

כן

כן

וידאו

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף

כן

כן

כן

כן

כן

ריצוד (ms)

קבלת שמע

כן

כן

כן

כן

כן

שליחת אודיו

לא

כן

כן

כן

כן

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

לא

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

לא

כן

כן

כן

כן

קצב סיביות מדיה (kbps)

קבלת שמע

כן

כן

כן

כן

כן

שליחת אודיו

כן

כן

כן

כן

כן

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

כן

כן

כן

כן

כן

רזולוציה

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

כן

כן

כן

כן

כן

קצב פריימים

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

כן

כן

כן

כן

כן

CPU (%)

ממוצע יישום

לא

כן

כן

כן

כן

יישום מקסימום

לא

כן

כן

כן

כן

ממוצע מערכת

לא

כן

כן

כן

כן

מקסימום מערכת

לא

כן

כן

כן

כן

חיבור לרשת

Ethernet/ Wi-Fi

כן

כן

כן

כן

כן

תחבורה (UDP/ TCP)

תעבורת שמע

כן

כן

כן

כן

כן

תעבורת וידאו

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף תחבורה

כן

כן

כן

כן

כן

Codec

קבלת שמע

כן

כן

כן

כן

כן

שליחת אודיו

כן

כן

כן

כן

כן

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

כן

לא

לא

כן

כן

פלטפורמה

מערכת הפעלה

לא

כן

כן

כן

כן

גרסת מערכת ההפעלה

לא

כן

כן

כן

כן

לקוח

סוג לקוח

כן

כן

כן

כן

כן

גרסת לקוח

לא

כן

כן

כן

כן

דפדפן

סוג דפדפן

לא

לא

לא

לא

לא

גרסת דפדפן

לא

לא

לא

לא

לא

שונות

חומרה

לא

לא

לא

לא

לא

צומת מדיה

כן

כן

כן

כן

כן

IP מקומי

לא

כן

כן

לא

לא

IP ציבורי

לא

כן

כן

כן

כן

מצלמה

לא

כן

כן

לא

כן

מיקרופון

לא

כן

כן

לא

לא

רמקול

לא

כן

כן

כן

כן

לקוח

נקודות קצה SIP של צד שלישי

ניטור התקני WMS

Webex Edge למכשירים

מכשירים רשומים בענן

גרסה מינימלית

הכול

הכול

הכול

ROOMOS 2019-08-16 3DAC3CFA60C

מדדים

נתמך

אובדן מנה (%)

קבלת שמע

כן

כן

כן

כן

שליחת אודיו

כן

כן

כן

כן

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

כן

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

כן

כן

כן

כן

חביון (מילישניות)

שמע

כן

לא

כן

כן

וידאו

כן

לא

כן

כן

שיתוף

כן

לא

כן

כן

ריצוד (ms)

קבלת שמע

כן

כן

כן

כן

שליחת אודיו

כן

כן

כן

כן

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

כן

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

כן

כן

כן

כן

קצב סיביות מדיה (kbps)

קבלת שמע

כן

כן

כן

כן

שליחת אודיו

כן

כן

כן

כן

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

כן

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

כן

כן

כן

כן

רזולוציה

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

כן

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

כן

כן

כן

כן

קצב פריימים

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

כן

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

כן

כן

כן

כן

CPU (%)

ממוצע יישום

לא

לא

לא

לא

יישום מקסימום

לא

לא

לא

לא

ממוצע מערכת

לא

לא

לא

לא

מקסימום מערכת

לא

לא

לא

לא

חיבור לרשת

Ethernet/ Wi-Fi

כן

כן

כן

כן

תחבורה (UDP/ TCP)

תעבורת שמע

כן

כן

כן

כן

תעבורת וידאו

כן

כן

כן

כן

שיתוף תחבורה

כן

כן

כן

כן

Codec

קבלת שמע

כן

כן

כן

כן

שליחת אודיו

כן

כן

כן

כן

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

כן

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

לא

לא

לא

לא

פלטפורמה

מערכת הפעלה

לא

לא

לא

לא

גרסת מערכת ההפעלה

לא

לא

לא

לא

לקוח

סוג לקוח

כן

כן

כן

כן

גרסת לקוח

כן

כן

כן

כן

דפדפן

סוג דפדפן

לא

לא

לא

לא

גרסת דפדפן

לא

לא

לא

לא

שונות

חומרה

לא

כן

כן

כן

צומת מדיה

לא

לא

כן

כן

IP מקומי

לא

כן

כן

כן

IP ציבורי

לא

לא

כן

כן

מצלמה

לא

לא

לא

לא

מיקרופון

לא

לא

לא

לא

רמקול

לא

לא

לא

לא

חפש פגישה או שיחה

הצג נתוני פתרון בעיות

1

כדי להציג את נתוני פתרון הבעיות שלך:

 • עבור אתרי Webex המנוהלים ב-Control Hub, מתצוגת הלקוח פנימהhttps://admin.webex.com , לחץ פתרון בעיות .
 • עבור אתרי Webex המנוהלים ב- Cisco Webex ניהול אתר, להיכנס אל Webex ניהול אתר ולחץ פתרון בעיות .
 • למנהלי שותפים שרוצים להציג את הנתונים שלהם, מהתצוגה של השותף בhttps://admin.webex.com , עבור אל לקוחות , בחר את ארגון הלקוחות המסומן הארגון שלי , לחץ הצג את הארגון שלי , ולאחר מכן לחץ פתרון בעיות .
2

השתמש ב- חפש סרגל לחיפוש:

 • פגישות—לפי דוא"ל מארח, דוא"ל משתתף, מספר פגישה או מזהה ועידה.
 • שיחות שהשתמשו ב-Call on Webex— לפי "כתובת דוא""ל" של המתקשר או הנתקשר .
 • שיחות שהשתמשו Webex Calling— לפי "כתובת דוא""ל" של המתקשר או הנתקשר הרשומה ב- Webex Calling, מספר טלפון, כתובת MAC או מזהה שיחה .

כברירת מחדל, אתה יכול לראות פגישות ושיחות מ-7 הימים האחרונים, אבל אתה יכול ללחוץ על סמל היומן כדי לציין תאריך ספציפי. אתה יכול לחפש פגישות ושיחות שקרו עד לפני 21 יום.

אזור הזמן מוגדר בהתאם לפרופיל שלך בפינה הימנית העליונה, אך באפשרותך לשנות את אזור הזמן בכל עת מהתפריט הנפתח. לדוגמה, אם מארח פגישה מגיע אליך עם בעיה מפגישה שהתקיימה באזור זמן אחר, תוכל לעבור לאזור זמן זה כדי שלא תצטרך לבצע את המרת הזמן.

Search view example in Troubleshooting
3

בתוצאות החיפוש, בחר את הפגישה או השיחה שאתה רוצה מידע נוסף עליה.

אם מישהו מדווח על בעיה עם:

 • פגישות או שיחות באמצעות Call on Webex— ניתן לחפש את האימייל של המארח או המשתתפים, מספר מספר פגישה בן 9 הספרות (הידוע גם קוד גישה לפגישה), מזהה הוועידה או "כתובת דוא""ל" של המתקשר או הנמען.
 • שיחות באמצעות Webex Calling— אתה יכול לחפש את "כתובת דוא""ל" של המתקשר או המותקשר הרשומה ב- Webex Calling, כתובת MAC של הטלפון, מספר טלפון או מזהה שיחה .

יש לך גישה למידע כמו מה אנשים עשו במהלך הפגישה או השיחה (כמו אירוח או שיתוף), כמה זמן לקח להם להצטרף וכמה זמן נמשכה הפגישה או השיחה.

כברירת מחדל, הטבלה ממוינת לפי תאריך התחלה האחרון של פגישות ושיחות, אבל אתה יכול למיין את הטבלה כדי לראות פגישות או שיחות תחילה על ידי לחיצה על שירות עמודה.


 

אם תלחץ על פגישה או שיחה ולאחר מכן תשתמש בלחצן 'הקודם' כדי לחזור לתצוגת החיפוש, הפגישה או השיחה האחרונה שנצפות מסומנת בצהוב.

אזור זמן מוגדר בהתאם להגדרת הפרופיל שלך, אך אתה יכול לשנות אותו ליד בורר התאריכים.

Search view example in Troubleshooting

חפש לפי "כתובת דוא""ל"

הזן את "כתובת דוא""ל" של מישהו, כולל הדומיין, כדי לקבל מידע נוסף על פגישות ושיחות שהוא השתתף בהן, יחד עם סקירה ברמה גבוהה של מדדי איכות המדיה שלו באותן פגישות ושיחות.


 

שיחות באמצעות Call on Webex או Webex Calling מופיעות רק לאחר סיום השיחה.

User-centric troubleshooting in Control Hub

מדדי KPI

מדדי ה-KPI הבאים עוזרים לך לראות באיזו תדירות היו למשתמש פגישות או שיחות באיכות ירודה:

 • פרוטוקול ישיבות גרוע -מספר דקות של Webex Meetings שבהן המשתמש חווה איכות מדיה ירודה.
 • סך כל פרוטוקולי הישיבה — מספר הדקות הכולל שהמשתמש היה בפגישות באמצעות Webex Meetings.
 • דקות שיחה גרועות ב- Webex -מספר דקות באמצעות Call on Webex שבו המשתמש חווה איכות מדיה ירודה.
 • סך דקות השיחה ב- Webex — מספר הדקות הכולל שהמשתמש היה בשיחות באמצעות Call on Webex.
 • דקות שיחות עלובות של Webex Calling — מספר דקות Webex Calling שבהן המשתמש חווה איכות מדיה ירודה.
 • סך כל דקות Webex Calling — מספר הדקות הכולל שהמשתמש היה בשיחות באמצעות Webex Calling.

רשימת פגישות ושיחות

רשימה זו מארגנת פגישות ושיחות החל מהאחרון. המידע הזמין ברשימה זו הוא:

 • בסך הכל -איכות התקשורת הכוללת של הפגישה או השיחה על פני כל המשתתפים.
 • אישי —איכות המדיה האישית של המשתמש בפגישה או בשיחה.
 • שירות -השירות המשמש לפגישה או לשיחה.
 • זמן התחלה -השעה שבה התחילה הפגישה או השיחה. אזור הזמן מבוסס על מה שבחרת.
 • מספר פגישה / מתקשר -קוד קוד גישה לפגישה בן 9 הספרות המשמש להצטרפות לפגישה או המספר שהמשתמש התקשר אליו.
 • שם -שם הפגישה או השיחה.
 • מארח / מתקשר -המשתמש שאירח את הפגישה או המשתמש שיזם את השיחה.
 • משתתפים -מספר המשתתפים בפגישה או בשיחה.
 • משך זמן -המשך הכולל של הפגישה או השיחה.
 • אתר / מיקום Webex Meetings אם זה היה פגישה או מיקום שהוקצה למשתמש אם זה היה שיחה.
 • מזהה ועידה / שיחה -מזהה ייחודי של הפגישה או השיחה.

תצוגת הדמיה

תצוגת ההדמיה מציגה לך תצוגת ציר זמן של הפגישות והשיחות שהמשתמש השתתף בהן. כל נקודה מייצגת פגישה או שיחה. רחף מעל נקודה כדי לראות תיאור קצר של הפגישה או השיחה. אתה יכול ללחוץ על שם הפגישה או להתקשר כדי לפתוח לשונית חדשה שמפנה אותך לדף הפרטים שלה. מכשירים שונים מחולקים למספר שורות כך שתוכל להציץ במהירות ולראות אם האיכות הירודה של המשתמש מגיעה ממערכת מערכת הפעלה או מכשיר ספציפיים.

Visualization view of user-centric troubleshooting in Control Hub

חפש לפי מספר פגישה

מספרי פגישה ידועים גם בשם קוד הגישה בן 9 הספרות. ייתכן שהמספר הזה לא יהיה ייחודי בפגישות. לדוגמה, קוד הגישה של החדר האישי של Cisco Webex של אדם אינו משתנה מפגישה לפגישה.

הזן את המספר בן 9 הספרות ללא רווחים או מקפים. רשימה של פגישות שתואמות לקריטריוני החיפוש שלך מוצגות.

חפש לפי שם המכשיר הרשום בענן

הזן שם מכשיר כדי לברר פרטים נוספים על פגישות ושיחות בהן נעשה בהם שימוש, יחד עם סקירה כללית של מדדי איכות המדיה של המכשיר בפגישות ושיחות אלה. אם תחפש שם מכשיר חלקי, רשימה נפתחת תציג את ההתאמה הקרובה ביותר שניתן לבחור ממנה.

סיכום ופרטים של מכשיר

לאחר שתבחרו במכשיר, מידע הסיכום הבא יהיה זמין עבורכם:

 • שם המכשיר—שם תצוגה של המכשיר. באפשרותך ללחוץ על השם כדי לעבור אל הקטע Devices של Control Hub.
 • סטטוס-מצב נוכחי של המכשיר.
 • בעלים - אם usageMode מוגדר באופן אישי, מציג את שם המשתמש שאליו מוקצה המכשיר.
 • סביבת עבודה- אם usageMode אינו מוגדר באופן אישי, מציג באיזו פלטפורמה נמצא המכשיר, כגון Microsoft Teams, Google Meet וכו'.
 • שם המוצר – שם המוצר של המכשיר.
 • פלטפורמת מכשירים – פלטפורמה שבה המכשיר משתמש, כגון Google Meet או Microsoft Teams.

בנוסף, הפרטים הבאים של המכשיר זמינים במבט חטוף:

 • קישוריות רשת—קישוריות רשת של המכשיר, כגון קווי או אלחוטי.
 • כתובת MAC - כתובת MAC של המכשיר.
 • מספר סידורי – מספר סידורי של המכשיר.
 • סוג—סוג המכשיר, כגון סדרת Room או Desk.
 • כתובת IP-כתובת IP של המכשיר.
 • כתובת SIP—כתובת SIP של המכשיר.
 • מהדורת RoomOS—הפצה של מספר RoomOS שהמכשיר מופעל.
 • גרסת תוכנה—גרסת תוכנה של RoomOS שהמכשיר מופעל.
 • ערוץ תוכנה—מציג אם המכשיר נמצא בערוץ יציב או בגרסת ביתא.

מכשירי KPI

רכיבי ה-KPI הבאים עוזרים לך לראות באיזו תדירות למכשיר היו פגישות או שיחות באיכות ירודה:

 • פגישות עם איכות ירודה – מספר הפגישות שבהן המכשיר חווה איכות מדיה ירודה מתוך המספר הכולל של הפגישות שהצטרפו אליו.
 • שיחות ב-Webex עם איכות ירודה – מספר השיחות שמשתמשים ב-Call ב-Webex שבו חווה איכות מדיה ירודה של המכשיר מתוך המספר הכולל של שיחות ב-Webex.
 • שיחות Webex עם איכות ירודה – מספר השיחות שהשתמשו ב-Webex Calling כאשר המכשיר חווה איכות מדיה ירודה מתוך המספר הכולל של שיחות Webex Calling.
 • WebRTC עם איכות ירודה—מספר שיחות המשתמשות ב-WebRTC שבו המכשיר חווה איכות ירודה מתוך המספר הכולל של שיחות WebRTC.
 • דקות פגישה באיכות נמוכה—מספר דקות של Webex Meetings שבהן המכשיר חווה איכות מדיה ירודה.
 • דקות שיחות Webex באיכות נמוכה—מספר דקות של Webex Calling שבו המכשיר חווה איכות מדיה ירודה.
 • דקות שיחה באיכות נמוכה ב-Webex—מספר השיחה בדקות Webex שבהן המכשיר חווה איכות מדיה ירודה.
 • דקות WebRTC באיכות נמוכה—מספר דקות WebRTC שבו המכשיר חווה איכות מדיה ירודה.

רשימת פגישות ושיחות של מכשירים

רשימה זו מארגנת פגישות ושיחות החל מהאחרון. המידע הזמין ברשימה זו הוא:

 • בסך הכל -איכות התקשורת הכוללת של הפגישה או השיחה על פני כל המשתתפים.
 • איכות – האיכות האישית של המכשיר במהלך הפגישה או השיחה.
 • שירות—השירות והפלטפורמה של המכשיר המשמש לפגישה או לשיחה.
 • זמן התחלה -השעה שבה התחילה הפגישה או השיחה. אזור הזמן מבוסס על מה שבחרת.
 • מספר פגישה / מתקשר -קוד קוד גישה לפגישה בן 9 הספרות המשמש להצטרפות לפגישה או המספר שהמשתמש התקשר אליו.
 • שם -שם הפגישה או השיחה.
 • מארח / מתקשר -המשתמש שאירח את הפגישה או המשתמש שיזם את השיחה.
 • משתתפים -מספר המשתתפים בפגישה או בשיחה.
 • משך זמן -המשך הכולל של הפגישה או השיחה.
 • אתר / מיקום Webex Meetings אם זה היה פגישה או מיקום שהוקצה למשתמש אם זה היה שיחה.
 • מזהה ועידה / שיחה -מזהה ייחודי של הפגישה או השיחה.

חפש לפי מזהה שיחת ועידה

לכל פגישה או שיחה יש מזהה ועידה ייחודי. הוועידה היא מזהה פנימי שאינו זמין בדרך כלל למשתמשים. אתה יכול לאתר את מזהה הזה דרך אנליטיקס .

הזן את מזהה שיחת הוועידה בשדה החיפוש. מזהי הוועידה הם באורך של 9 עד 18 תווים ויכולים להיות אלפאנומריים. לאחר שתזין מזהה, תועבר ישירות לדף הפרטים של אותה פגישה או שיחה.

חפש לפי מספר טלפון

לשיחות שבוצעו באמצעות Webex Calling יש בדרך כלל מספר טלפון של מתקשר ומתקשר. הזן את מספר טלפון בשדה החיפוש עבור התאמת מחרוזת מדויקת. תצוגת הרישום תציג את כל השיחות שבוצעו או התקבלו ממספר מספר טלפון הזה.

חפש לפי מזהה שיחה

לכל קטע שיחה (או הופ) שיחה יש מזהה שיחה . מזהה מזהה שאינו זמין בדרך כלל למשתמשים. הוא משמש בעיקר את צוות התמיכה.

הזן את מזהה השיחה בשדה החיפוש, שהוא מחרוזת אלפאנומרית. לאחר שתזין את מזהה השיחה , תצוגת הרישום מציגה את להתקשר לשיחה שבה התרחש מזהה השיחה.

מגבלות

 • אין תמיכה בחיפושים כלליים, כמו בחיפושים שמשתמשים בתווים מיוחדים.
 • הנתונים אינם זמינים עבור פגישות שמע בלבד, כאשר כל משתתף בפגישה (כולל המארח) שחויג לפגישה ואף אחד לא הצטרף באמצעות לקוח או מכשיר.
 • אם הפגישה תוזמנה במרחב, השתמש במספר הפגישה כדי למצוא את הפגישה אם אינך מוצא את הפגישה באמצעות כתובת הדוא"ל של המארח. תוכל למצוא את מספר הפגישה על-ידי מעבר למרחב, בחירת תפריט הפעילות ובחירת פגישות, ולאחר מכן פרטי פגישת המרחב.

ברגע שאתה בוחר פגישה מתצוגת החיפוש, אתה רואה את הפרטים של אותה פגישה. תצוגה זו מפרטת את כל המשתתפים בצד שמאל, מידע על השימוש והאיכות של המשתתפים באמצע, וחלונית הזזה ימינה עם פרטי פגישה או פרטי שיחה ספציפיים.

מדדי ביצועים מרכזיים (KPI)

מדדי KPI זמינים בחלק העליון כדי לתת לך מבט מהיר על איכות המדיה שחווית במהלך הפגישה. מדדי KPI הזמינים הם:

 • סך המשתתפים -מספר המשתתפים שהצטרפו לפגישה. כאשר מדובר בפגישה, מספר האורחים מוצג בתחתית ה-KPI הזה. כאשר מדובר באירוע, חברי הפאנל מוצגים בתחתית. לחץ על סמל המסנן כדי להציג רק אורחים או חברי פאנל.

 • דקות שמע גרועות -אחוז דקות השמע בסף איכות המדיה הירודה או מעליו מתוך סך הדקות בפגישה. לחץ על סמל המסנן כדי למיין את המשתתפים שהיו להם הכי הרבה דקות שמע גרועות בחלק העליון.

 • דקות וידאו גרועות -אחוז דקות הווידאו בסף איכות המדיה הירודה או מעליו מתוך סך הדקות בפגישה. לחץ על סמל המסנן כדי למיין את המשתתפים שהיו להם הכי הרבה דקות וידאו גרועות בחלק העליון.

 • דקות שיתוף גרועות -אחוז שיתוף הפרוטוקולים בסף איכות המדיה הירודה או מעליו מתוך סך הפרוטוקולים בפגישה. לחץ על סמל המסנן כדי למיין את המשתתפים שהיו להם הכי הרבה דקות שיתוף בחלק העליון.

 • נפילות לא צפויות -אחוז המשתתפים שעזבו את הפגישה מוקדם עקב בעיה בחיבור, בתוכנה או בחומרה. לחץ על סמל המסנן כדי למיין את המשתתפים עם הירידה הבלתי צפויה ביותר בחלק העליון.

הצטרף לפגישות בתהליך

אם אתה מנהל מלא עם ה גישה לפתרון בעיות מתקדם תפקיד, אז תוכל להצטרף לפגישה שנמצאת בתהליך כדי לוודא שהפגישה מתנהלת בצורה חלקה. לחץ הצטרף בתצוגת הפגישה, ותצטרף לפגישה כאורח.


 

פגישות מתקיימות מוצגות עם סמל. פגישות מתקדמות אינן מתרעננות אוטומטית כברירת מחדל, אלא אם כן תפעיל אותה. לחץ על הרענון לחצן כדי לעדכן את פרטי הפגישה המוצגים בדף.

אפשר רענון אוטומטי עבור פגישות מתקיימות

כדי לאפשר רענון אוטומטי, לחץ על פעולות לחצן בעת הצגת פגישה מתקדמת ולאחר מכן בחר אפשר רענון אוטומטי . פרטי הפגישה המתקיימים מתעדכנים אוטומטית כל שתי דקות, או שתוכל לרענן שוב את פרטי הפגישה באופן ידני.

Enable auto refresh button for in-progress meetings in Troubleshooting.

רשימת משתתפים

שם המשתתף או המכשיר, וסמל המכשיר המשמש להצטרפות לפגישה, מופיע בצד שמאל. אם מישהו מצטרף לפגישה באמצעות לקוח Webex שלו והוא מחבר שמע עם שיחה חוזרת דרך PSTN, יוצגו שני ערכים. לדוגמה, כאשר אתה מתקשר לפגישה ואפליקציית Webex שלך מותאמת למכשיר חדר של Cisco , יש שני ערכים: Webex App ומכשיר חדר.


 

כדי להאיץ את זמן הטעינה, ברירת המחדל של מספר המשתתפים המוצג בבת אחת הוא 25, והמשתתפים מחולקים לדפים. ניתן להגדיל את מספר המשתתפים המוצגים בכל עמוד באמצעות תפריט נפתח בתחתית הרשימה.

חפש משתתפים ספציפיים

הזן את שם המשתתף שברצונך לבדוק את המדדים עבורו. אתה יכול להוסיף לרשימה על ידי חיפוש אחר משתתף אחר.

סנן רשימת משתתפים

לחץ על שורת החיפוש כדי להעלות רשימה של מסננים שתוכל לסנן משתתפים לפיהם. המסננים הזמינים הם:

 • פלטפורמה -מסנן משתתפים לפי מערכת הפעלה של המכשיר המשמש להצטרפות לפגישה.

 • לקוח -מסנן משתתפים לפי סוג היישום המשמש להצטרפות לפגישה.

 • משתתף -מסנן משתתפים לפי תפקיד שהוקצה, כגון אורח או מארח.

 • איכות -מסנן משתתפים לפי מי שחוו ספי איכות גרועים או הוגנים.

 • מיקום -מסנן משתתפים לפי מיקום מסוים.

 • אזור מדיה -מסנן משתתפים לפי מרכז נתונים או האשכול מקומי שאליו הם התחברו.

ארגן מחדש את רשימת משתתפים

השתמש בתפריט הנפתח כדי למיין את המשתתפים לפי סדר אלפביתי, לפי איכות האודיו, הווידאו או השיתוף הגרועה ביותר תחילה, או לפי מיקומים.

הצג איזה משתתף התחבר למכשיר

כאשר משתתף משתמש במכשיר או מתחבר דרך PSTN כדי להצטרף לפגישה, שם המשתתף מופיע מתחת למכשיר. זה עוזר לך לראות אילו משתתפים התחברו לאיזה מכשיר, מה שמקל עליך לפנות למשתתף הנכון כדי לסייע להם.

רחף מעל משתתף כדי לראות סיכום קצר על המשתתף, כגון סוג הלקוח המשמש להצטרפות לפגישה. כאשר מישהו מתקשר לפגישה, אתה יכול לראות באיזו שעה הוא הצטרף לפגישה ואת משך הזמן שהיה בפגישה.

שלח משוב

לחץ על כפתור ההכרזה ליד המידע הזמין כדי לתת לנו לשמוע את דעתך. אם אתה חושב שהמידע מועיל, אתה יכול לתת לו אגודל למעלה. אם אינך חושב שמידע מועיל, לחץ על כפתור העריכה כדי לרשום את הערותיך כיצד נוכל לשפר את המידע עבורך.

Submitting feedback in Troubleshooting

הצטרפו לשעת הפגישה (JMT)

ה-JMT עבור כל לקוח נלכד למעט שיחות באמצעות PSTN. JMT מחושב בשניות כ-(הזמן שבו הלחיצה על הקישור לפגישה לטעינת חלון התצוגה המוקדמת) + (הזמן שבו הלחיצה על הלחצן הצטרף כעת בחלון התצוגה המוקדמת כדי להתחבר לפגישה).

JMT לא סופר את הזמן שהמשתמש מבלה בגלישה בתפריטים, בחירה בחלון התצוגה המקדימה או המתנה בלובי.

JMT של פחות מ-10 שניות מוצג בירוק, בין 10 ל-20 שניות מוצג בצהוב, ומעל 20 שניות מוצג באדום. רחף מעל הנקודה הצבעונית כדי לראות את JMT של משתתף.


 

זמן ההצטרפות של משתתף יציג תמיד את הפעם הראשונה שהמשתתף הצטרף לפגישה, גם אם המשתתף עוזב ומצטרף מחדש לפגישה מספר פעמים.

פרטי פגישה

פרטי הפגישה מוצגים בלוח ההזזה בצד ימין, וניתן לכווץ אותם באמצעות כפתור.

כותרת

תיאור

מס' פגישה

קוד גישה לפגישה בן 9 ספרות המשמש להצטרפות לפגישה.

מזהה שיחת ועידה

מזהה הייחודי של הפגישה.

שם אתר

אתר Webex ששימש לארח את הפגישה.

תאריך פגישה

התאריך שבו התחילה הפגישה.

שעת פגישה

השעה שבה הפגישה התחילה והסתיימה, מוצג באזור אזור זמן שבחרת בתצוגת החיפוש.

אזור זמן לתזמון

אזור זמן שבו נקבעה הפגישה.

סוג פגישה

סוג הפגישה שנקבעה. סוגי הפגישות הזמינים הם:

 • Webex Meetings

 • סמינר אירועי Webex

 • Webex Events שידור אינטרנט

 • Webex Events Classic

 • Webex Support

 • Webex Training

משתתפים

מספר המשתתפים שהצטרפו.

שם מארח

שם המארח.

דוא"ל מארח

"כתובת דוא""ל" של המארח.

שמע

סוג האודיו בשימוש.

וידאו

אם הסרטון הופעל על ידי משתתף, הוא יראה שכן. אם הסרטון לא הופעל כלל, הוא מופיע בתור לא.

הקלטה

משך הזמן הכולל של כמה זמן תועדה הפגישה.

שיתוף מסך

משך הזמן הכולל של משך הזמן שהמשתתפים שיתפו את המסכים שלהם.

יישומים

שדה זה מראה אם אפליקציה משולבת, כמוSlido , שימש במהלך הפגישה.

אגדה מסופקת בחלונית פרטי הפגישה. רחף מעל סמל המידע כדי לראות כיצד ערכי הסף מוגדרים.

כרטיסיית אודיו, וידאו ושיתוף

אתה יכול לעבור בין לשוניות האודיו, הווידאו והשיתוף כדי לראות את התצוגות המפורטות של פגישה או שיחה, הכוללות מדד JMT, שימוש ואיכות.

כיצד נתפסים נתוני איכות מדיה

נתוני איכות המדיה נלכדים בכל דקה ומוצגים באמצעות ירוק (טוב), צהוב (הוגן) או אדום (גרוע). צבעים אלו מבוססים על אובדן מנה מקצה לקצה ועל זמן אחזור ממוצע בלבד. סוגי אובדן מנה שנתפסו הם:

 • מקצה לקצה -הדובר שולח אובדן מנה מלקוח ה- Webex שלו ללקוח ה- Webex של המשתתף, שנלכד לאחר שחזור מנות.

 • שולח -לקוח Webex של המשתתף לענן Webex .

 • מקבל — ענן Webex ללקוח Webex של המשתתף.

אם אתה רואה קו אפור מנוקד, המשמעות היא שהשמע, הווידאו או השיתוף של המכשיר כבוי. אם אתה רואה קו אפור קבוע, זה מציין רק נתונים מינימליים זמינים, כמו שימוש ו-JMT. קווים אפורים מלאים פירושם שהמשתמש הצטרף לפגישה עם אפליקציה או מכשיר כלומר ישנה מהגרסה המינימלית הנתמכת או מכשיר Cisco מקומי .

ניתן לרחף מעל קו כדי לראות סיכום של מדד האיכות כחלון מוקפץ.

מחוון המארח והפאנל

סמל H מציין מתי משתתף הופך למארח הפגישה.

סמל AP מציין מי היו חברי הפאנל במהלך הפעלת Webex Events.

מחוון שיתוף

קו כחול מראה מי משתף את המסך שלו וכמה זמן הוא שיתף את המסך שלו.

מחוון לשינוי חומרה ורשת

סמל יהלום סגול מציין מתי משתתף משנה את חיבור הרשת, האוזניות, המיקרופון או המצלמה במהלך פגישה. רחף מעל הסמל כדי לראות את פרטי השינוי.

מחוון השתקה

השורה המקווטת מראה לך את משך הזמן שמשתתף הושתק, ותוכל לרחף מעל הסמל כדי לראות אם המשתתף מושתק וביטול ההשתקה מספר פעמים במהלך הזמן הזה.

מחוון סיום פגישה

אם משתתף הצטרף לפגישה באמצעות VoIP עם יישום Webex Meetings, יישום Webex או מכשיר, תוכל לראות כיצד הסתיימה פגישה עבור משתתף זה. סמל קו ירוק מציין מתי משתתף עזב פגישה באופן רגיל, ואילו סמל קו אדום מציין מתי משתתף עזב פגישה באופן בלתי צפוי, כגון מקבל מושמט מפגישה עקב בעיה במערכת או ברשת.

הצג מפגשי פריצה בודדים

קו כחול מייצג אם החלה מפגש משנה במהלך פגישה. אתה יכול ללחוץ על הקו הכחול כדי לראות אילו משתתפים הצטרפו מפגש משנה וכמה זמן הם היו שם. השתמש במידע זה כדי לעזור לך לבודד בעיות במהלך מפגש משנה ספציפית.

לשונית פרטים

כרטיסיית הפרטים מספקת תצוגת טבלה של המשתתפים. אתה יכול לראות כמה זמן הם היו בפגישה או בשיחה, הלקוח והפלטפורמה שהם השתמשו בהם כדי להצטרף לפגישה, כתובות IP שלהם, מידע החומרה שלהם, איך הם סיימו פגישה, המיקום שממנו הם הצטרפו, ואם הם היו מארח. באפשרותך להשתמש בסרגל הגלילה כדי לראות מידע נוסף, כגון מס' # שחויג של המשתתף, שמע, וידאו ושיתוף וקודק, מיקרופון, רמקול ומצלמה. ניתן לייצא טבלה זו לקובץ CSV באמצעות לחצן ייצוא רשומת מימין למעלה.


 

פרטי הפגישה מציגים ערכים הרלוונטיים לפגישה או לשיחה. אם לא נעשה שימוש בתכונה או בפונקציה, כאילו אף אחד לא שיתף את המסך שלו במהלך הפגישה, הערך יישאר ריק.

הטבלה הבאה מציגה אילו פרטים זמינים.

כותרת

תיאור

שעת הצטרפות

כאשר המשתתף הצטרף לפגישה המוצגת באזור הזמן שבחרת.

משך זמן

משך הפגישה.

פעילות

אם המשתתף היה המארח, הועבר תפקיד המארח או התוכן המשותף במהלך הפגישה.

לקוח

סוג וגרסת היישום המשמשים להצטרפות לפגישה.

פלטפורמה

מערכת ההפעלה וגרסת המכשיר המשמשים להצטרפות לפגישה. ערכים אפשריים יכולים להיות "windows", "mac", "android", "ios" ו-"linux"

הצטרף מתוך

אם המשתתף הצטרף לפגישה באמצעות דפדפן, פעולה זו מציגה את סוג הדפדפן ואת גרסת הדפדפן המשמשים להצטרפות לפגישה.

חומרה

חומרה זו יוצרת ודגם של המכשיר המשמש להצטרפות לפגישה. עבור מחשבים, זה יכול להיות "Lenovo Thinkpad p60". עבור טלפונים, זה יכול להיות "Samsung Galaxy S7". עבור מכשירים לחדר, ייתכן שזה "Cisco Webex Room Kit".

חיבור

סוג חיבור רשת שבו השתמש הלקוח כדי להחליף מדיה. ערכים אפשריים יכולים להיות "wifi", "ethernet", "סלולר" או "לא ידוע".


 

זה לא במעקב לפי סוג מדיה. זה אפשרי (ונפוץ יחסית) שזה משתנה במהלך הפגישה.

IP מקומי

כתובת ה-IP המקומית של הלקוח עבור ממשק הרשת שבו הוא משתמש כדי לשדר מדיה. כתובות IP מותאמות חלקית כדי לשמר את הזהות האישית של המשתמשים.

IP ציבורי

זוהי כתובת ה-IP הציבורית של הלקוח כפי שנראה על ידי שרתי המדיה. כתובות IP מותאמות חלקית כדי לשמר את הזהות האישית של המשתמשים.

מיקום

בדיקת גיאו של כתובת IP ציבורית.

צומת מדיה

מרכז הנתונים או האזור של צומת המדיה שאליו מחובר הלקוח. עבור צמתי מדיה מבוססי ענן זה יהיה שם אזור כללי, כגון "סן חוזה, ארה"ב".

עבור צמתי מדיה מבוססי רשת וידאו, יהיה לזה שם ספציפי יותר התואם לשם אשכול רשת הווידאו שהוקצה על ידי הלקוח.

קוד מערכת

מה קרה למשתתף במהלך פגישה. קודי המערכת הזמינים הם:

 • המארח ניתק—המארח סיים את הפגישה לכולם.

 • המשתמש ניתק—המשתתף עזב את הפגישה מוקדם.

 • תם הזמן - המשתתף התנתק מהפגישה עקב שגיאת חיבור רשת.

 • עזוב את חדר ההמתנה – המשתתף המתין בלובי לפני שהמארח התחיל את הפגישה.

 • גיבוי ל-PSTN—שיחה חוזרת עם Edge Audio נכשלה, כך שהשיחה החוזרת עוברת דרך חיבור PSTN.

טלפון

מספר הטלפון של המשתתף.

המספר שחויג

מספר PSTN של גשר הוועידה.

תעבורת שמע

סוג הרשת המשמש להעברת שמע. ערכים חוקיים יכולים להיות "UDP", "TCP", "xTLS".


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה, עם זאת, רק התחבורה הראשונית המשמשת מדווחת.

תעבורת וידאו

סוג הרשת המשמש להעברת וידאו. ערכים חוקיים יכולים להיות "UDP", "TCP", "xTLS".


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה, עם זאת, רק התחבורה הראשונית המשמשת מדווחת.

שתף תעבורה

סוג הרשת המשמש להעברת מסך או שיתוף יישומים. ערכים חוקיים יכולים להיות "UDP", "TCP", "xTLS".


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה, עם זאת, רק התחבורה הראשונית המשמשת מדווחת.

Codec של שמע

(Send) תבנית הקידוד והפענוח של המדיה בשימוש עבור המדיה המועברת על ידי לקוח. שים לב שהדבר יכול להשתנות עם הזמן במהלך שיחה.

(Receive) תבנית הקידוד והפענוח של המדיה בשימוש עבור המדיה שהתקבלה על-ידי לקוח.


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה, עם זאת, רק הקודק הראשוני שנעשה בו שימוש מדווח.

Codec של וידאו

(Send) תבנית הקידוד והפענוח של המדיה בשימוש עבור המדיה המועברת על ידי לקוח. שים לב שהדבר יכול להשתנות עם הזמן במהלך שיחה.

(Receive) תבנית הקידוד והפענוח של המדיה בשימוש עבור המדיה שהתקבלה על-ידי לקוח.


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה, עם זאת, רק הקודק הראשוני שנעשה בו שימוש מדווח.

שתף Codec

(Receive) תבנית הקידוד והפענוח של המדיה בשימוש עבור המדיה שהתקבלה על-ידי לקוח.


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה, עם זאת, רק הקודק הראשוני שנעשה בו שימוש מדווח.

מיקרופון

שם המותג ומידע הדגם עבור המיקרופון ששימש במהלך הפגישה.


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה, עם זאת, רק המיקרופון הראשוני שבו נעשה שימוש מדווח.

רמקול

שם המותג ומידע הדגם עבור הדובר ששימש במהלך הפגישה.


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה, עם זאת, רק הדובר הראשוני שבו נעשה שימוש מדווח.

מצלמה

שם המותג ומידע דגם עבור המצלמה ששימשה במהלך הפגישה.


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה, עם זאת, רק המצלמה הראשונית שבה נעשה שימוש מדווחת.

יצא

מתצוגת הפגישה או המשתתף, באפשרותך לייצא פרטי פגישה בקובץ JSON. באפשרותך גם לייצא את רשימת המשתתפים והפרטים לקובץ CSV.


 

פרטי המציג והמארח בלשונית הנתונים אינם כלולים בקובץ JSON.

לשונית מפה

תצוגת המפה נותנת לך הדמיה של המיקומים שמהם הצטרפו המשתתפים לפגישה ושל מרכזי הנתונים שהם התחברו אליהם. בעזרת מידע זה, תוכל לקבוע אם יש דפוס עבור משתתפים שחווים בעיות באיכות מדיה. האם באזורים מסוימים היו משתתפים עם איכות מדיה ירודה, או שזה היה מרכז נתונים ספציפי? האם המשתתפים מתחברים מרכז נתונים האופטימלי ביותר הקרוב לאזורם? האם למשתתף הייתה איכות מדיה ירודה בגלל שהוא התחבר מרכז נתונים מרוחק ממנו? תצוגת מפה זו יכולה לעזור לך למצוא תשובות אפשריות לשאלות אלו כדי שתוכל לצמצם את הבעיות ולהבין באופן יזום אם יש בעיה לפני שיותר משתמשים יושפעו.


 

תצוגת המפה תומכת בעד 500 משתתפים ומציגה רק משתתפים שנמצאים בעמוד הנוכחי. כדי לראות את המשתתפים האחרים, אתה יכול ללחוץ על הדפים.

אם בפגישה יש יותר מ-500 משתתפים, תצוגת המפה לא תהיה זמינה.

המספר במעגל מראה כמה משתתפים הצטרפו מאותו אזור. העבר את העכבר מעל מיקום כדי לראות את שמות המשתתפים באותו אזור, מה הייתה איכות המדיה שלהם ואת מרכז נתונים שאליו הם התחברו.

משתתפים עם איכות מדיה ירודה

אם משתתף מגיע לסף איכות המדיה הירודה במשך שלוש דקות ברציפות או בסך הכל חמש דקות, העיגול הופך לאדום. ספי איכות מדיה עבור מפה זו מחושבים כך:

 • מסכן — אובדן מנה של קבלת מנות מקצה לקצה > 5% או חביון > 400 אלפיות השנייה.

 • טוב – כל השאר.

אתה יכול ללחוץ על שמו של משתתף כדי לראות את פרטי איכות המדיה שלו במהלך הפגישה.

משתתפים עם מיקום לא ידוע

משתתפים שמיקומם לא ידוע ממוקמים בריבוע בצד השמאלי התחתון של המפה.


 

נכון לעכשיו, משתתפים שמצטרפים לפגישה מאשכולות רשת וידאו מוצגים כלא ידועים.

כאשר אתה בוחר שיחה מהרשימה, אתה מקבל מידע הדומה לתצוגת הפגישה, כגון נתוני איכות המדיה עבור המשתתפים וכרטיסיית האודיו, הווידאו, השיתוף והפרטים. ההבדל הוא שלשיחות אין את KPIs בראש ואת הכרטיסייה מפה. אתה יכול גם לברר את הפרטים על השיחה בפאנל הימני, כמו מזהה הפגישת ההתקשרות , תאריך ושעה של השיחה ומי יזם את השיחה.


 

אם תוסיף משתמש נוסף להפעלה של Call on Webex , השיחה תשתנה לפגישה ממרחב. פתרון בעיות בנתונים עבור פגישות ממרחב זהים לשיחות באמצעות Call on Webex.

פרטי שיחה

כותרת

תיאור

מזהה הפעלה של התקשרות

מזהה ייחודי של השיחה.

תאריך התקשרות

התאריך שבו התחילה השיחה.

שעת התקשרות

השעה שבה התחילה והסתיימה השיחה, מוצג באזור אזור זמן שבחרת בתצוגת החיפוש.

סוג הפעלה

סוג השיחה שנעשתה. סוגי הפגישות הזמינים הם:

 • התקשר ב- Webex- כאשר מתקשר מתקשר למישהו באמצעות התקשר Webex (לא PSTN).

 • שיחת ועידה - כאשר מתקשר מוסיף עוד אנשים לשיחת Call on Webex , היא הופכת ל- שיחת ועידה .

משתתפים

מספר המשתתפים בשיחה או בפגישות שהתחילו ממרחב.

שם המתקשר

שם המשתמש שהחל את השיחה.

דוא"ל של המתקשר

האימייל של המשתמש שהתחיל את השיחה.

שמע

סוג האודיו בשימוש.

וידאו

אם הסרטון הופעל על ידי משתתף, הוא יוצג ככן. אם הסרטון לא הופעל כלל, הוא מופיע בתור No.

לחץ על שם משתתף כדי לראות את המדדים המפורטים של הלקוח והמכשיר שלו. כל המידע מתעדכן כל דקה. ניתן למצוא מידע נוסף על הציוד והרשת של משתתף בצד ימין.

פרטי המשתתף

 • לחץ על החץ למטה בכל אחד מהתרשימים כדי לכווץ אותם.

 • סנן בין הצגת הפרטים הכל, שולח, קבלה או מקצה לקצה באמצעות תפריט נפתח בפינה הימנית.

 • סנן את זמן האחזור הממוצע או המקסימלי של כל תרשים על ידי לחיצה על הסמלים עבורם.

 • נתוני איכות שמע, איכות וידאו, איכות שיתוף, שימוש CPU ושימוש בזיכרון מתעדכנים בכל דקה עבור פגישות שנמצאות בתהליך.


   

  לחץ על מקטעי הקו האדום או הצהוב כדי להדגיש את הבחירה באמצעות פס אנכי, ולאחר מכן רחף מעל כל אחד מהקו כדי להציג את החלון הקופץ עם הערך וחותמת הזמן בפועל של כל תרשים.

  • איכות שמע -איכות הרשת של ערוץ השמע עבור אותו משתתף לאורך הפגישה.

  • איכות וידאו -איכות הרשת של ערוץ הווידאו עבור אותו משתתף לאורך הפגישה.

  • שתף איכות – האיכות של כל תוכן ששותף במהלך הפגישה. איכות השיתוף כוללת מידע על האופן שבו התוכן נשלח והתקבל.

  • שימוש ב-CPU – אחוז המעבד שהיה בשימוש על-ידי המכונה שאיתה המשתתף הצטרף לפגישה.

  • שימוש בזיכרון – אחוז הזיכרון שהיה בשימוש על-ידי המכונה של המשתתף במהלך הפגישה.

מחוון השתקה

סמל השתקה מציין מתי משתתף הושתק במהלך פגישה. מחוון ההשתקה מציג למשתתפים שלחצו על לחצן ההשתקה ביישום שולחן העבודה ובמכשירים ניידים של Webex Meetings, ביישום שולחן העבודה ובמכשירים למכשירים ניידים של יישום Webex ומכשירים לחדר הרשומים בענן. אם משתתף הושתק באמצעות חומרה חיצונית, כמו מיקרופון, מחוון ההשתקה לא יוצג.


 

האפשרות 'השתק בכניסה' מוצגת רק עבור משתתפים שמצטרפים מיישום שולחן העבודה והמכשירים למכשירים ניידים של יישום Webex.

מדדי האיכות הבאים זמינים.

כותרת

תיאור

השהיה( ms)

השהיה היא עיכוב במשלוח של שמע או וידאו במהלך פגישה.

אובדן מנה (%)

אובדן מנות מתרחש כאשר יש בעיה בהעברת מנות נתונים, וחלק מהמנות נשלפות לפני שהן מתקבלות על ידי המשתתף. סוגי אובדן מנה שנתפסו הם:

 • מקצה לקצה -הדובר שולח אובדן מנה מלקוח ה- Webex שלו ללקוח ה- Webex של המשתתף, שנלכד לאחר שחזור מנות.

 • שולח -לקוח Webex של המשתתף לענן Webex .

 • מקבל — ענן Webex ללקוח Webex של המשתתף.

ריצוד( ms)

וריאציה בעיכוב של מנות המתקבלות.

קצב סיביות של מדיה (kbps)

מספר הביטים המעובדים בשנייה.

קצב פריימים (fps)

מספר הפריימים המוצגים בכל שניה של פגישה.

Resolution( p)

מספר הפיקסלים המוצגים על מסך המשתמש במהלך פרק זמן נתון.

(%) CPU של מערכת

האחוז הכולל של המעבד שנמצא בשימוש על-ידי כל היישומים. במערכת מרובת ליבות, השימוש ב-CPU נמדד בכל הליבות.

CPU (%) של יישום Webex

אחוז CPU שנלקח על ידי Webex Meetings או אפליקציית Webex App במהלך הפגישה. במערכת מרובת ליבות, השימוש ב-CPU נמדד בכל הליבות.

זיכרון מערכת (%)

האחוז הכולל של הזיכרון המשמש את כל היישומים.

זיכרון יישום Webex (%)

אחוז הזיכרון הכולל שנלקח על ידי Webex Meetings או אפליקציית Webex App במהלך הפגישה.

פרטי ציוד ורשתות

לוח הציוד והרשתות מציג מידע על תצורת משתתף. אתה יכול לכווץ את הפאנל עם כפתור.

מידע דומה זמין עבור אפליקציית Webex Meetings Desktop, אפליקציית Webex App Desktop, אפליקציית Webex עבור Android, אפליקציית Webex עבור iPhone ו-iPad, ומכשירים התומכים בענן. Webex Meetings עבור ניידים, מכשירים מקומי ומכשירי SIP של צד שלישי ייתמכו בעתיד.


 

פרטי פלטפורמה, מיקרופון, רמקול ומצלמה אינם זמינים עבור מכשירים התומכים בענן.

רק מספר טלפון וגשר ועידה זמינים עבור משתמשים לשיחה ושיחה חוזרת.

עבור PSTN: התקשרות לשיחה והחזרת שיחה, זמינים רק מספרי טלפון או פרטי גשר ועידה.

הטבלה הבאה מציגה ציוד ונתוני רשת זמינים.

כותרת

תיאור

לקוח

סוג וגרסת היישום המשמשים להצטרפות לפגישה.

מיקום

בדיקת גיאו של כתובת IP ציבורית.

פלטפורמה

מערכת ההפעלה וגרסת המכשיר המשמשים להצטרפות לפגישה. ערכים אפשריים יכולים להיות "windows", "mac", "android", "ios" ו-"linux".

הצטרף מתוך

אם המשתמש הצטרף לפגישה בדפדפן, פעולה זו מציגה את סוג הדפדפן ואת גרסת הדפדפן המשמשים להצטרפות לפגישה.

חיבור

סוג חיבור רשת שבו השתמש הלקוח כדי להחליף מדיה. ערכים אפשריים יכולים להיות "wifi", "ethernet", "סלולר" או "לא ידוע".


 

זה לא במעקב לפי סוג מדיה. זה אפשרי (ונפוץ יחסית) שזה משתנה במהלך הפגישה.

צומת מדיה

מרכז הנתונים או האזור של צומת המדיה שאליו מחובר הלקוח. עבור צמתי מדיה מבוססי ענן זה יהיה שם אזור כללי, כגון "סן חוזה, ארה"ב".

עבור צמתי מדיה מבוססי רשת וידאו, יהיה לזה שם ספציפי יותר התואם לשם אשכול רשת הווידאו שהוקצה על ידי הלקוח.

IP מקומי

כתובת ה-IP המקומית של הלקוח עבור ממשק הרשת שבו הוא משתמש כדי לשדר מדיה. כתובות IP מותאמות חלקית כדי לשמר את הזהות האישית של המשתמשים.

IP ציבורי

זוהי כתובת ה-IP הציבורית של הלקוח כפי שנראה על ידי שרתי המדיה. כתובות IP מותאמות חלקית כדי לשמר את הזהות האישית של המשתמשים.

תעבורת שמע

סוג הרשת המשמש להעברת שמע. ערכים חוקיים יכולים להיות "UDP", "TCP", "xTLS".


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה, עם זאת, רק התחבורה הראשונית המשמשת מדווחת.

תעבורת וידאו

סוג הרשת המשמש להעברת וידאו. ערכים חוקיים יכולים להיות "UDP", "TCP", "xTLS".


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה, עם זאת, רק התחבורה הראשונית המשמשת מדווחת.

שתף תעבורה

סוג הרשת המשמש להעברת מסך או שיתוף יישומים. ערכים חוקיים יכולים להיות "UDP", "TCP", "xTLS".


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה, עם זאת, רק התחבורה הראשונית המשמשת מדווחת.

Codec של שמע

(שליחה) פורמט הקידוד והפענוח של המדיה שנמצא בשימוש עבור המדיה המשודרת על ידי לקוח. שים לב שהדבר יכול להשתנות עם הזמן במהלך שיחה.

(קבלה) פורמט הקידוד והפענוח של המדיה שנמצא בשימוש עבור המדיה שהתקבל על ידי לקוח.


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה, עם זאת, רק הקודק הראשוני שנעשה בו שימוש מדווח.

Codec של וידאו

(שליחה) פורמט הקידוד והפענוח של המדיה שנמצא בשימוש עבור המדיה המשודרת על ידי לקוח. שים לב שהדבר יכול להשתנות עם הזמן במהלך שיחה.

(קבלה) פורמט הקידוד והפענוח של המדיה שנמצא בשימוש עבור המדיה שהתקבל על ידי לקוח.


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה. רק ה-codec הראשוני שבו נעשה שימוש מדווח.

שתף Codec

(קבלה) פורמט הקידוד והפענוח של המדיה שנמצא בשימוש עבור המדיה שהתקבל על ידי לקוח.


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה. רק ה-codec הראשוני שבו נעשה שימוש מדווח.

מיקרופון

שם המותג ומידע הדגם עבור המיקרופון ששימש במהלך הפגישה.


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה. רק ה-codec הראשוני שבו נעשה שימוש מדווח.

רמקול

שם המותג ומידע הדגם עבור הדובר ששימש במהלך הפגישה.


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה. רק הרמקול הראשוני בו נעשה שימוש מדווח.

מצלמה

שם המותג ומידע דגם עבור המצלמה ששימשה במהלך הפגישה.


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה. רק המצלמה הראשונית שבה נעשה שימוש מדווחת.

הסרת רעשים

שדה זה מראה אם המשתתף השתמש ב- הסרת רעשים תכונה. אם נעשה שימוש בהסרת רעש, אז אתה יכול לראות כמה זמן זה היה מופעל.

רקע וירטואלי

שדה זה מראה אם המשתתף השתמש ב-a רקע וירטואלי .

הלשונית 'פגישות חיות' מציגה את כל הפגישות שמתקיימות כעת בארגון שלך. באפשרותך להשתמש במידע כאן כדי לתפוס באופן יזום בעיות רשת לפני שהן הופכות לנפוצות, או כדי לעזור לאבחן את הסיבה לבעיות רשת כלשהן. הנתונים מתעדכנים אוטומטית כל 10 דקות. תוכל לראות מתי בפעם האחרונה הנתונים עודכנו ליד הכפתור 'ייצוא' בתור 'JSON'.

כברירת מחדל, הדף מציג לך את הפגישות החיות עבור כל האתרים בארגון Control Hub שלך. אם יש לך אתרים מרובים, תוכל להשתמש בתפריט הנפתח לבחירת אתר ספציפי.

מדדי ביצועים מרכזיים (KPI)

קובצי KPI זמינים בראש הדף כדי להראות לך את מספר הפגישות החיות ואת מספר הפגישות והמשתתפים חווים רשת טובה. ניתן להשתמש ב-KPI אלה כנתונים מדידים כדי לראות אם בעיות רשת התרחשו לאחרונה. מדדי KPI הזמינים הם:

 • סה"כ פגישות חיות - מספר הפגישות שמתקיימות עכשיו.

 • סה"כ משתתפים חיים - מספר המשתתפים שנמצאים כעת בפגישות.

 • פגישות עם רשת טובה—מספר הפגישות שנמצא בסף איכות הרשת הטובה או מעליה. האיכות נחשבת כטובה אם אובדן המנה היה קטן או שווה ל-5% והשהיה קטן או שווה ל-400 אלפיות השנייה. הפגישות נחשבות לאיכות גרועה אם למשתתף אחד לפחות הייתה איכות שמע או וידאו ירודה ב-15 הדקות האחרונות.

 • משתתפים עם רשת טובה—מספר המשתתפים שנמצאים בסף איכות הרשת הטובה או יותר. האיכות נחשבת כטובה אם אובדן המנה היה קטן או שווה ל-5% והשהיה קטן או שווה ל-400 אלפיות השנייה. המשתתפים נחשבים לאיכות ירודה אם היו להם שלוש דקות רצופות או חמש דקות מצטברות של איכות שמע או וידאו ירודה במהלך פגישה.

מפת פגישות בשידור חי

מפה זו מציגה את הפיזור הגאוגרפי הכולל של פגישות חיות. באפשרותך לרחף מעל כל מעגל כדי לראות נתונים נוספים על מיקום, כגון מספר המשתתפים, הפגישות והפגישות באיכות ירודה. באפשרותך גם לבחור את מרכזי הנתונים שאליהם המשתתפים במיקום מחוברים. השמות של מרכזי הנתונים מקוצרים. גודל המעגל מבוסס על מספר המשתתפים שיש, והצבע מבוסס על מספר הפגישות באיכות נמוכה שהמיקום חווה.


 

אם יש לך את התפקיד המתקדם לפתרון בעיות, באפשרותך ללחוץ על המספר ליד פגישות באיכות ירודה כאשר אתה מרחף מעל המיקום כדי לסנן את טבלת הפגישות בשידור חי על-ידי פגישות באיכות ירודה ממיקום זה.

ביצועי רשת

התרשים הזה מציג מגמה של אובדן ההשהיה ואובדן המנה שחווים משתתפים במהלך פגישות שמתקיימות כעת. באפשרותך להחליף בין נתונים עבור שמע ווידאו. ניתן גם להתאים את פס הזזה כדי לראות מה היה המאון ה-95 בין תקופה של 24 שעות.

IP לפי ביצועי רשת

התרשים הזה מציג התפלגות של כתובות IP ואיכות הרשת של המשתתפים שהתחברו לכתובות ה-IP האלה. כתובות IP מותאמות חלקית כדי לשמר את הזהות האישית של המשתמשים. באפשרותך להשתמש בתרשים זה כדי לראות אם למיקום או ספק שירות מסוים יש מספר גבוה יותר של פגישות באיכות נמוכה מהממוצע, ולהתחיל לפתור בעיות משם.

רחף מעל הסרגל האדום כדי לראות את המספר, האחוזים והמיקום של פגישות באיכות ירודה מכתובת ה-IP הזו. רחף מעל הסרגל הירוק כדי לראות את אותה התפלגות של פגישות באיכות טובה מכתובת ה-IP הזו.

טבלת חיפוש של פגישות חיות

אם אתה מנהל מערכת מלא, מנהל מערכת לקריאה בלבד או מנהל תמיכה עם תפקיד הגישה לפתרון בעיות מתקדם, יש לך גישה לטבלה שמציג את כל הפגישות שמתבצעות. השתמש בסרגל החיפוש כדי לחפש פגישות ספציפיות או לסנן במהירות משתתפים על-ידי אינטראקציה עם תרשימים אחרים.

לדוגמה, אם אתה מבחין במיקום עם הרבה פגישות באיכות נמוכה במפה של הפגישות החיות, באפשרותך לרחף מעל המיקום הזה ולחץ על המספר ליד # של פגישות באיכות ירודה. פעולה זו תסנן את הטבלה כדי להציג רק את הפגישות שבהן משתתפים אלה.

דוגמה נוספת היא ה-IP של תרשים ביצועי רשת. אם תרחף מעל פס אדום ותלחץ על מספר החיבורים הירודים, פעולה זו תסנן את הטבלה כדי להציג רק את הפגישות שבהן המשתתפים מחוברים לכתובת ה-IP הזו.

המסננים שנבחרו מוצגים לפני תיבת החיפוש, שניתן להסיר על-ידי לחיצה על X.

כדי לקבל חוויה טובה במהלך פגישת Webex או שיחה, דרישה מרכזית היא איכות וידאו ושמע טובה. מספר גורמים עלולים לפגוע באיכות המדיה במהלך הפגישה, כגון סביבה, ציוד או הרשת. להסבר מעמיק יותר כיצד פועל פתרון בעיות, ראה פתרון בעיות Webex Meetings and Calls , המדגיש את השיקולים העיקריים בעת פתרון בעיות בחוויות פגישה או שיחות לא טובות ומתאר את הכלים העומדים לרשותך כדי לעזור לפתור אותן.