אם אתה מנהל לקוחות מלא, מנהל לקוחות לקריאה בלבד או מנהל תמיכת לקוחות, אתה יכול להשתמש ב פתרון בעיות מידע ב-Control Hub שיעזור לך לקבוע את סיבת השורש של שיחות ב- התקשר Webex שירות (שאיננו PSTN), Webex Calling או בעיות הקשורות לפגישות שחוו המשתמשים שלך.

אבחון זמינים גם. אתה יכול להמשיך ולחקור פגישות או שיחות ספציפיות שנמצאות בתהליך או שהתרחשו במהלך 21 הימים האחרונים. חפש פגישות לפי מספר פגישה, "כתובת דוא""ל" של המארח או המשתתפים, מזהה ועידה , או שם המכשירים הרשומים בענן. חפש שיחות עם "כתובת דוא""ל" של המתקשר או הנמען , כתובת MAC מספר טלפון. לאחר מכן תוכל להתעמק בפרטי משתתף, פרטי הופ, איכות הווידאו שמע ועוד.


 
למידע נוסף על חפצי איכות מדיה, מתודולוגיית פתרון בעיות ושיטות שיטות מומלצות המתמקדות ב- Webex Meetings, ראה פתרון בעיות באיכות אודיו ווידאו עם Webex Control Hub .

 

פגישות בתהליך מופיעות בראש הרשימה עם בפרוגס סטטוס. שיחות מופיעות רק לאחר שהן הסתיימו.

אלו הן הגרסאות המינימליות הנדרשות עבור שירותי Webex שאתה צריך כדי לראות נתוני פתרון בעיות עשירים עבור Webex Meetings ושיחות באמצעות Call on Webex. אם המכשירים שלך אינם עומדים בדרישות אלה, רק נתוני אובדן מנה ואחזור זמינים.


 

נתוני פתרון בעיות עשירים עבור Webex Events זמינים למשתתפים המצטרפים דרך אפליקציית שולחן העבודה. אחרת, רק נתוני אובדן מנה ואחזור זמינים.

רק נתוני אובדן מנה ואחזור זמינים עבור הפעלות של Webex Training.

לקוח

Web App

אפליקציית שולחן עבודה

נייד (iOS)

נייד (Android)

גרסה מינימלית

39.11

39.6.5

39.11

39.11

מדדים

נתמך

אובדן מנות (%)

קבלת שמע

כן

כן

כן

כן

שליחת אודיו

כן

כן

כן

כן

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

לא

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

כן

כן

לא

לא

חביון (מילישניות)

שמע

לא

כן

כן

כן

וידאו

לא

כן

כן

כן

שיתוף

לא

כן

כן

כן

ריצוד (ms)

קבלת שמע

כן

כן

כן

כן

שליחת אודיו

לא

כן

כן

כן

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

לא

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

לא

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

לא

לא

לא

לא

קצב סיביות מדיה (kbps)

קבלת שמע

כן

כן

כן

כן

שליחת אודיו

כן

כן

כן

כן

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

כן

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

לא

לא

לא

לא

רזולוציה

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

לא

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

לא

לא

לא

לא

קצב פריימים

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

לא

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

לא

לא

לא

לא

CPU (%)

ממוצע יישום

לא

כן

כן

לא

יישום מקסימום

לא

כן

כן

לא

ממוצע מערכת

לא

כן

כן

לא

מקסימום מערכת

לא

כן

כן

לא

חיבור לרשת

Ethernet/ Wi-Fi

לא

כן

כן

כן

תחבורה (UDP/ TCP)

תעבורת שמע

כן

כן

כן

כן

תעבורת וידאו

כן

כן

כן

כן

שיתוף תחבורה

כן

כן

כן

כן

Codec

קבלת שמע

כן

כן

כן

כן

שליחת אודיו

כן

כן

כן

כן

קבלת וידאו

לא

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

לא

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

כן

לא

לא

לא

פלטפורמה

מערכת הפעלה

כן

כן

כן

כן

גרסת מערכת ההפעלה

כן

כן

כן

כן

לקוח

סוג לקוח

כן

כן

כן

כן

גרסת לקוח

כן

כן

כן

כן

דפדפן

סוג דפדפן

כן

כן

לא

לא

גרסת דפדפן

כן

כן

לא

לא

שונות

חומרה

כן

לא

לא

לא

צומת מדיה

כן

כן

לא

לא

IP מקומי

לא

כן

לא

כן

IP ציבורי

כן

כן

לא

לא

מצלמה

כן

כן

לא

לא

מיקרופון

כן

כן

לא

לא

רמקול

כן

כן

לא

לא

לקוח

Web App

אפליקציית שולחן עבודה (Windows)

אפליקציית שולחן עבודה (Mac)

נייד (iOS)

נייד (Android)

גרסה מינימלית

לא ישים

3.0.12427.0

3.0.12427.0

4.3

4.1.6

מדדים

נתמך

אובדן מנות (%)

קבלת שמע

כן

כן

כן

כן

כן

שליחת אודיו

כן

כן

כן

כן

כן

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

כן

כן

כן

כן

כן

חביון (מילישניות)

שמע

כן

כן

כן

כן

כן

וידאו

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף

כן

כן

כן

כן

כן

ריצוד (ms)

קבלת שמע

כן

כן

כן

כן

כן

שליחת אודיו

לא

כן

כן

כן

כן

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

לא

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

לא

כן

כן

כן

כן

קצב סיביות מדיה (kbps)

קבלת שמע

כן

כן

כן

כן

כן

שליחת אודיו

כן

כן

כן

כן

כן

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

כן

כן

כן

כן

כן

רזולוציה

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

כן

כן

כן

כן

כן

קצב פריימים

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

כן

כן

כן

כן

כן

CPU (%)

ממוצע יישום

לא

כן

כן

כן

כן

יישום מקסימום

לא

כן

כן

כן

כן

ממוצע מערכת

לא

כן

כן

כן

כן

מקסימום מערכת

לא

כן

כן

כן

כן

חיבור לרשת

Ethernet/ Wi-Fi

כן

כן

כן

כן

כן

תחבורה (UDP/ TCP)

תעבורת שמע

כן

כן

כן

כן

כן

תעבורת וידאו

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף תחבורה

כן

כן

כן

כן

כן

Codec

קבלת שמע

כן

כן

כן

כן

כן

שליחת אודיו

כן

כן

כן

כן

כן

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

כן

כן

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

כן

לא

לא

כן

כן

פלטפורמה

מערכת הפעלה

לא

כן

כן

כן

כן

גרסת מערכת ההפעלה

לא

כן

כן

כן

כן

לקוח

סוג לקוח

כן

כן

כן

כן

כן

גרסת לקוח

לא

כן

כן

כן

כן

דפדפן

סוג דפדפן

לא

לא

לא

לא

לא

גרסת דפדפן

לא

לא

לא

לא

לא

שונות

חומרה

לא

לא

לא

לא

לא

צומת מדיה

כן

כן

כן

כן

כן

IP מקומי

לא

כן

כן

לא

לא

IP ציבורי

לא

כן

כן

כן

כן

מצלמה

לא

כן

כן

לא

כן

מיקרופון

לא

כן

כן

לא

לא

רמקול

לא

כן

כן

כן

כן

לקוח

נקודות קצה SIP של צד שלישי

ניטור התקני WMS

Webex Edge למכשירים

מכשירים רשומים בענן

גרסה מינימלית

הכול

הכול

הכול

ROOMOS 2019-08-16 3DAC3CFA60C

מדדים

נתמך

אובדן מנות (%)

קבלת שמע

כן

כן

כן

כן

שליחת אודיו

כן

כן

כן

כן

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

כן

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

כן

כן

כן

כן

חביון (מילישניות)

שמע

כן

לא

כן

כן

וידאו

כן

לא

כן

כן

שיתוף

כן

לא

כן

כן

ריצוד (ms)

קבלת שמע

כן

כן

כן

כן

שליחת אודיו

כן

כן

כן

כן

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

כן

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

כן

כן

כן

כן

קצב סיביות מדיה (kbps)

קבלת שמע

כן

כן

כן

כן

שליחת אודיו

כן

כן

כן

כן

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

כן

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

כן

כן

כן

כן

רזולוציה

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

כן

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

כן

כן

כן

כן

קצב פריימים

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

כן

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

כן

כן

כן

כן

CPU (%)

ממוצע יישום

לא

לא

לא

לא

יישום מקסימום

לא

לא

לא

לא

ממוצע מערכת

לא

לא

לא

לא

מקסימום מערכת

לא

לא

לא

לא

חיבור לרשת

Ethernet/ Wi-Fi

כן

כן

כן

כן

תחבורה (UDP/ TCP)

תעבורת שמע

כן

כן

כן

כן

תעבורת וידאו

כן

כן

כן

כן

שיתוף תחבורה

כן

כן

כן

כן

Codec

קבלת שמע

כן

כן

כן

כן

שליחת אודיו

כן

כן

כן

כן

קבלת וידאו

כן

כן

כן

כן

שליחת וידאו

כן

כן

כן

כן

שיתוף קבלה

כן

כן

כן

כן

שיתוף שליחה

לא

לא

לא

לא

פלטפורמה

מערכת הפעלה

לא

לא

לא

לא

גרסת מערכת ההפעלה

לא

לא

לא

לא

לקוח

סוג לקוח

כן

כן

כן

כן

גרסת לקוח

כן

כן

כן

כן

דפדפן

סוג דפדפן

לא

לא

לא

לא

גרסת דפדפן

לא

לא

לא

לא

שונות

חומרה

לא

כן

כן

כן

צומת מדיה

לא

לא

כן

כן

IP מקומי

לא

כן

כן

כן

IP ציבורי

לא

לא

כן

כן

מצלמה

לא

לא

לא

לא

מיקרופון

לא

לא

לא

לא

רמקול

לא

לא

לא

לא

חפש פגישה או שיחה

1

כדי להציג את נתוני פתרון הבעיות שלך:

 • עבור אתרי Webex המנוהלים ב-Control Hub, מתצוגת הלקוח פנימהhttps://admin.webex.com , לחץ פתרון בעיות .
 • עבור אתרי Webex המנוהלים ב- Cisco Webex ניהול אתר, להיכנס אל Webex ניהול אתר ולחץ פתרון בעיות .
 • למנהלי שותפים שרוצים להציג את הנתונים שלהם, מהתצוגה של השותף בhttps://admin.webex.com , עבור אל לקוחות , בחר את ארגון הלקוחות המסומן הארגון שלי , לחץ הצג את הארגון שלי , ולאחר מכן לחץ פתרון בעיות .
2

השתמש ב- חפש סרגל לחיפוש:

 • פגישות—לפי דוא"ל מארח, דוא"ל משתתף, מספר פגישה או מזהה ועידה.
 • שיחות שהשתמשו ב-Call on Webex— לפי "כתובת דוא""ל" של המתקשר או הנתקשר .
 • שיחות שהשתמשו Webex Calling— לפי "כתובת דוא""ל" של המתקשר או הנתקשר הרשומה ב- Webex Calling, מספר טלפון, כתובת MAC או מזהה שיחה .

כברירת מחדל, אתה יכול לראות פגישות ושיחות מ-7 הימים האחרונים, אבל אתה יכול ללחוץ על סמל היומן כדי לציין תאריך ספציפי. אתה יכול לחפש פגישות ושיחות שקרו עד לפני 21 יום.

אזור זמן מוגדר בהתאם לפרופיל שלך בפינה השמאלית העליונה, אבל אתה יכול לשנות את אזור זמן בכל עת תפריט נפתח. לדוגמה, אם מארח פגישה מגיע אליך עם בעיה מפגישה שהתקיימה באזור אזור זמן אחר, תוכל לעבור אזור זמן זה כדי שלא תצטרך לבצע את המרת הזמן.

דוגמה לתצוגת חיפוש בפתרון בעיות
3

בתוצאות החיפוש, בחר את הפגישה או השיחה שאתה רוצה מידע נוסף עליה.

אם מישהו מדווח על בעיה עם:

 • פגישות או שיחות באמצעות Call on Webex— ניתן לחפש את האימייל של המארח או המשתתפים, מספר מספר פגישה בן 9 הספרות (הידוע גם קוד גישה לפגישה), מזהה הוועידה או "כתובת דוא""ל" של המתקשר או הנמען.
 • שיחות באמצעות Webex Calling— אתה יכול לחפש את "כתובת דוא""ל" של המתקשר או המותקשר הרשומה ב- Webex Calling, כתובת MAC של הטלפון, מספר טלפון או מזהה שיחה .

יש לך גישה למידע כמו מה אנשים עשו במהלך הפגישה או השיחה (כמו אירוח או שיתוף), כמה זמן לקח להם להצטרף וכמה זמן נמשכה הפגישה או השיחה.

כברירת מחדל, הטבלה ממוינת לפי תאריך התחלה האחרון של פגישות ושיחות, אבל אתה יכול למיין את הטבלה כדי לראות פגישות או שיחות תחילה על ידי לחיצה על שירות עמודה.


 

אם תלחץ על פגישה או שיחה ולאחר מכן תשתמש בלחצן 'הקודם' כדי לחזור לתצוגת החיפוש, הפגישה או השיחה האחרונה שנצפות מסומנת בצהוב.

אזור זמן מוגדר בהתאם להגדרת הפרופיל שלך, אך אתה יכול לשנות אותו ליד בורר התאריכים.

דוגמה לתצוגת חיפוש בפתרון בעיות

חפש לפי "כתובת דוא""ל"

הזן את "כתובת דוא""ל" של מישהו, כולל הדומיין, כדי לקבל מידע נוסף על פגישות ושיחות שהוא השתתף בהן, יחד עם סקירה ברמה גבוהה של מדדי איכות המדיה שלו באותן פגישות ושיחות.


 

שיחות באמצעות Call on Webex או Webex Calling מופיעות רק לאחר סיום השיחה.

פתרון בעיות ממוקד משתמש ב-Control Hub

מדדי KPI

מדדי ה-KPI הבאים עוזרים לך לראות באיזו תדירות היו למשתמש פגישות או שיחות באיכות ירודה:

 • פרוטוקול ישיבות גרוע -מספר דקות של Webex Meetings שבהן המשתמש חווה איכות מדיה ירודה.
 • סך כל פרוטוקולי הישיבה — מספר הדקות הכולל שהמשתמש היה בפגישות באמצעות Webex Meetings.
 • דקות שיחה גרועות ב- Webex -מספר דקות באמצעות Call on Webex שבו המשתמש חווה איכות מדיה ירודה.
 • סך דקות השיחה ב- Webex — מספר הדקות הכולל שהמשתמש היה בשיחות באמצעות Call on Webex.
 • דקות שיחות עלובות של Webex Calling — מספר דקות Webex Calling שבהן המשתמש חווה איכות מדיה ירודה.
 • סך כל דקות Webex Calling — מספר הדקות הכולל שהמשתמש היה בשיחות באמצעות Webex Calling.

רשימת פגישות ושיחות

רשימה זו מארגנת פגישות ושיחות החל מהאחרון. המידע הזמין ברשימה זו הוא:

 • בסך הכל -איכות התקשורת הכוללת של הפגישה או השיחה על פני כל המשתתפים.
 • אישי —איכות המדיה האישית של המשתמש בפגישה או בשיחה.
 • שירות -השירות המשמש לפגישה או לשיחה.
 • זמן התחלה -השעה שבה התחילה הפגישה או השיחה. אזור הזמן מבוסס על מה שבחרת.
 • מספר פגישה / מתקשר -קוד קוד גישה לפגישה בן 9 הספרות המשמש להצטרפות לפגישה או המספר שהמשתמש התקשר אליו.
 • שם -שם הפגישה או השיחה.
 • מארח / מתקשר -המשתמש שאירח את הפגישה או המשתמש שיזם את השיחה.
 • משתתפים -מספר המשתתפים בפגישה או בשיחה.
 • משך זמן -המשך הכולל של הפגישה או השיחה.
 • אתר / מיקום Webex Meetings אם זה היה פגישה או מיקום שהוקצה למשתמש אם זה היה שיחה.
 • מזהה ועידה / שיחה -מזהה ייחודי של הפגישה או השיחה.

תצוגת הדמיה

תצוגת ההדמיה מציגה לך תצוגת ציר זמן של הפגישות והשיחות שהמשתמש השתתף בהן. כל נקודה מייצגת פגישה או שיחה. רחף מעל נקודה כדי לראות תיאור קצר של הפגישה או השיחה. אתה יכול ללחוץ על שם הפגישה או להתקשר כדי לפתוח לשונית חדשה שמפנה אותך לדף הפרטים שלה. מכשירים שונים מחולקים למספר שורות כך שתוכל להציץ במהירות ולראות אם האיכות הירודה של המשתמש מגיעה ממערכת מערכת הפעלה או מכשיר ספציפיים.

תצוגת ויזואליזציה של פתרון בעיות ממוקד משתמש ב-Control Hub

חפש לפי מספר פגישה

מספרי פגישות ידועים גם בתור קוד גישה בן 9 ספרות. ייתכן שמספר זה אינו ייחודי בפגישות. לדוגמה, קוד גישה לחדר אישי של Cisco Webex של אדם אינו משתנה מפגישה לפגישה.

הזן את המספר בן 9 הספרות ללא רווחים או מקפים. מוצגת רשימה של פגישות התואמות את קריטריונים לחיפוש שלך.

חפש לפי שם המכשיר הרשום בענן

הזן את השם של מכשיר הרשום בענן כדי לקבל מידע נוסף על פגישות שהצטרפו אליהן ממכשיר ספציפי. אם אתה מחפש שם המכשיר חלקי , כגון דוגמה, רשימה נפתחת מציגה לך את ההתאמה הקרובה ביותר שתוכל לבחור ממנה. אם תחפש את השם המלא של המכשיר, רשימת הפגישות מציגה לך את כל הפגישות שהצטרפו מהמכשיר.

חפש לפי מזהה שיחת ועידה

לכל פגישה או שיחה יש מזהה ועידה ייחודי. הוועידה היא מזהה פנימי שאינו זמין בדרך כלל למשתמשים. אתה יכול לאתר את מזהה הזה דרך אנליטיקס .

הזן את מזהה הוועידה בשדה החיפוש. מזהי ועידה הם באורך של 9 עד 18 תווים ויכולים להיות אלפאנומריים. לאחר שתזין מזהה, תועבר ישירות לדף הפרטים של אותה פגישה או שיחה.

חפש לפי מספר טלפון

לשיחות שבוצעו באמצעות Webex Calling יש בדרך כלל מספר טלפון של מתקשר ומתקשר. הזן את מספר טלפון בשדה החיפוש עבור התאמת מחרוזת מדויקת. תצוגת הרישום תציג את כל השיחות שבוצעו או התקבלו ממספר מספר טלפון הזה.

חפש לפי מזהה שיחה

לכל קטע שיחה (או הופ) שיחה יש מזהה שיחה . מזהה מזהה שאינו זמין בדרך כלל למשתמשים. הוא משמש בעיקר את צוות התמיכה.

הזן את מזהה השיחה בשדה החיפוש, שהוא מחרוזת אלפאנומרית. לאחר שתזין את מזהה השיחה , תצוגת הרישום מציגה את להתקשר לשיחה שבה התרחש מזהה השיחה.

מגבלות

 • חיפושים עם תווים כלליים, כמו חיפושים המשתמשים בתווים מיוחדים, אינם נתמכים.
 • הנתונים אינם זמינים עבור פגישות אודיו בלבד, שבהן כל משתתף בפגישה (כולל המארח) התקשר לפגישה ואף אחד לא הצטרף דרך לקוח או מכשיר.
 • אם הפגישה נקבעה במרחב, השתמש מספר פגישה כדי למצוא את הפגישה אם אינך יכול למצוא את הפגישה באמצעות "כתובת דוא""ל" של המארח . ניתן למצוא את מספר פגישה על ידי מעבר למרחב, בחירת תפריט הפעילות ובחירה פגישות , אז מידע על פגישת חלל .

ברגע שאתה בוחר פגישה מתצוגת החיפוש, אתה רואה את הפרטים של אותה פגישה. תצוגה זו מפרטת את כל המשתתפים בצד שמאל, מידע על השימוש והאיכות של המשתתפים באמצע, וחלונית הזזה ימינה עם פרטי פגישה או פרטי שיחה ספציפיים.

מדדי ביצועים מרכזיים (KPI)

מדדי KPI זמינים בחלק העליון כדי לתת לך מבט מהיר על איכות המדיה שחווית במהלך הפגישה. מדדי KPI הזמינים הם:

 • סך המשתתפים -מספר המשתתפים שהצטרפו לפגישה. כאשר מדובר בפגישה, מספר האורחים מוצג בתחתית ה-KPI הזה. כאשר מדובר באירוע, חברי הפאנל מוצגים בתחתית. לחץ על סמל המסנן כדי להציג רק אורחים או חברי פאנל.

 • דקות שמע גרועות -אחוז דקות השמע בסף איכות המדיה הירודה או מעליו מתוך סך הדקות בפגישה. לחץ על סמל המסנן כדי למיין את המשתתפים שהיו להם הכי הרבה דקות שמע גרועות בחלק העליון.

 • דקות וידאו גרועות -אחוז דקות הווידאו בסף איכות המדיה הירודה או מעליו מתוך סך הדקות בפגישה. לחץ על סמל המסנן כדי למיין את המשתתפים שהיו להם הכי הרבה דקות וידאו גרועות בחלק העליון.

 • דקות שיתוף גרועות -אחוז שיתוף הפרוטוקולים בסף איכות המדיה הירודה או מעליו מתוך סך הפרוטוקולים בפגישה. לחץ על סמל המסנן כדי למיין את המשתתפים שהיו להם הכי הרבה דקות שיתוף בחלק העליון.

 • נפילות לא צפויות -אחוז המשתתפים שעזבו את הפגישה מוקדם עקב בעיה בחיבור, בתוכנה או בחומרה. לחץ על סמל המסנן כדי למיין את המשתתפים עם הירידה הבלתי צפויה ביותר בחלק העליון.

הצטרף לפגישות בתהליך

אם אתה מנהל מלא עם ה גישה לפתרון בעיות מתקדם תפקיד, אז תוכל להצטרף לפגישה שנמצאת בתהליך כדי לוודא שהפגישה מתנהלת בצורה חלקה. לחץ הצטרף בתצוגת הפגישה, ותצטרף לפגישה כאורח.


 

פגישות מתקיימות מוצגות עם סמל. פגישות מתקדמות אינן מתרעננות אוטומטית כברירת מחדל, אלא אם כן תפעיל אותה. לחץ על הרענון לחצן כדי לעדכן את פרטי הפגישה המוצגים בדף.

אפשר רענון אוטומטי עבור פגישות מתקיימות

כדי לאפשר רענון אוטומטי, לחץ על פעולות לחצן בעת הצגת פגישה מתקדמת ולאחר מכן בחר אפשר רענון אוטומטי . פרטי הפגישה המתקיימים מתעדכנים אוטומטית כל שתי דקות, או שתוכל לרענן שוב את פרטי הפגישה באופן ידני.

אפשר לחצן רענון אוטומטי עבור פגישות מתקדמות בפתרון בעיות.

רשימת משתתפים

שם המשתתף או המכשיר, והסמל של המכשיר המשמש להצטרפות לפגישה, מופיעים בצד שמאל. אם מישהו מצטרף לפגישה באמצעות לקוח ה- Webex שלו והוא מחבר אודיו עם החזרת שיחה דרך PSTN, אז יוצגו שני ערכים. לדוגמה, כאשר אתה מתקשר לפגישה ואפליקציית Webex שלך מותאמת למכשיר חדר של Cisco , יש שני ערכים: Webex App ומכשיר חדר.


 

כדי להאיץ את זמן הטעינה, ברירת המחדל של מספר המשתתפים המוצג בבת אחת הוא 25, והמשתתפים מחולקים לדפים. ניתן להגדיל את מספר המשתתפים המוצגים בכל עמוד באמצעות תפריט נפתח בתחתית הרשימה.

חפש משתתפים ספציפיים

הזן את שם המשתתף שברצונך לבדוק את המדדים עבורו. אתה יכול להוסיף לרשימה על ידי חיפוש אחר משתתף אחר.

סנן רשימת משתתפים

לחץ על שורת החיפוש כדי להעלות רשימה של מסננים שתוכל לסנן משתתפים לפיהם. המסננים הזמינים הם:

 • פלטפורמה -מסנן משתתפים לפי מערכת הפעלה של המכשיר המשמש להצטרפות לפגישה.

 • לקוח -מסנן משתתפים לפי סוג היישום המשמש להצטרפות לפגישה.

 • משתתף -מסנן משתתפים לפי תפקיד שהוקצה, כגון אורח או מארח.

 • איכות -מסנן משתתפים לפי מי שחוו ספי איכות גרועים או הוגנים.

 • מיקום -מסנן משתתפים לפי מיקום מסוים.

 • אזור מדיה -מסנן משתתפים לפי מרכז נתונים או האשכול מקומי שאליו הם התחברו.

ארגן מחדש את רשימת משתתפים

השתמש בתפריט הנפתח כדי למיין את המשתתפים לפי סדר אלפביתי, לפי איכות האודיו, הווידאו או השיתוף הגרועה ביותר תחילה, או לפי מיקומים.

הצג איזה משתתף התחבר למכשיר

כאשר משתתף משתמש במכשיר או מתחבר דרך PSTN כדי להצטרף לפגישה, שם המשתתף מופיע מתחת למכשיר. זה עוזר לך לראות אילו משתתפים התחברו לאיזה מכשיר, מה שמקל עליך לפנות למשתתף הנכון כדי לסייע להם.

העבר את העכבר מעל משתתף כדי לראות סיכום קצר על המשתתף, כגון סוג הלקוח המשמש להצטרפות לפגישה. כאשר מישהו מתקשר לפגישה, אתה יכול לראות באיזו שעה הוא הצטרף לפגישה ואת משך הזמן שהיה בפגישה.

שלח משוב

לחץ על כפתור ההכרזה ליד המידע הזמין כדי לתת לנו לשמוע את דעתך. אם אתה חושב שהמידע מועיל, אתה יכול לתת לו אגודל למעלה. אם אינך חושב שמידע מועיל, לחץ על כפתור העריכה כדי לרשום את הערותיך כיצד נוכל לשפר את המידע עבורך.

שליחת משוב בפתרון בעיות

הצטרפו לשעת הפגישה (JMT)

ה-JMT עבור כל לקוח נקלט למעט שיחות באמצעות PSTN. JMT מחושב בשניות כמו (הזמן מלחיצה על קישור הפגישה ועד לטעינת חלון התצוגה המקדימה) + (הזמן מלחיצה על הצטרף עכשיו לחצן בחלון התצוגה המקדימה כדי להתחבר לפגישה).

JMT לא סופר את הזמן שהמשתמש מבלה בגלישה בתפריטים, בחירה בחלון התצוגה המקדימה או המתנה בלובי.

JMT של פחות מ-10 שניות מוצג בירוק, בין 10 ל-20 שניות מוצג בצהוב, ולמעלה מ-20 שניות מוצג באדום. רחף מעל הנקודה הצבעונית כדי לראות את ה-JMT של משתתף.


 

זמן הפגישה של משתתף יראה תמיד את הפעם הראשונה שהמשתתף הצטרף לפגישה, גם אם המשתתף עוזב ומצטרף שוב לפגישה מספר פעמים.

פרטי פגישה

פרטי הפגישה מוצגים בלוח ההזזה בצד ימין, וניתן לכווץ אותם באמצעות כפתור.

כותרת

תיאור

מס' פגישה

קוד גישה לפגישה בן 9 ספרות המשמש להצטרפות לפגישה.

מזהה שיחת ועידה

מזהה הייחודי של הפגישה.

שם אתר

אתר Webex ששימש לארח את הפגישה.

תאריך פגישה

התאריך שבו התחילה הפגישה.

שעת פגישה

השעה שבה הפגישה התחילה והסתיימה, מוצג באזור אזור זמן שבחרת בתצוגת החיפוש.

אזור זמן לתזמון

אזור זמן שבו נקבעה הפגישה.

סוג פגישה

סוג הפגישה שנקבעה. סוגי הפגישות הזמינים הם:

 • Webex Meetings

 • סמינר אירועי Webex

 • Webex Events שידור אינטרנט

 • Webex Events Classic

 • Webex Support

 • Webex Training

משתתפים

מספר המשתתפים שהצטרפו.

שם מארח

שם המארח.

דוא"ל מארח

"כתובת דוא""ל" של המארח.

שמע

סוג האודיו בשימוש.

וידאו

אם הסרטון הופעל על ידי משתתף, הוא יראה שכן. אם הסרטון לא הופעל כלל, הוא מופיע בתור לא.

הקלטה

משך הזמן הכולל של כמה זמן תועדה הפגישה.

שיתוף מסך

משך הזמן הכולל של משך הזמן שהמשתתפים שיתפו את המסכים שלהם.

יישומים

שדה זה מראה אם אפליקציה משולבת, כמוSlido , שימש במהלך הפגישה.

אגדה מסופקת בחלונית פרטי הפגישה. העבר את העכבר מעל המידע סמל כדי לראות כיצד מוגדרים הספים.

כרטיסיית אודיו, וידאו ושיתוף

אתה יכול לעבור בין לשוניות האודיו, הווידאו והשיתוף כדי לראות את התצוגות המפורטות של פגישה או שיחה, הכוללות מדד JMT, שימוש ואיכות.

כיצד נתפסים נתוני איכות מדיה

נתוני איכות המדיה נלכדים בכל דקה ומוצגים באמצעות ירוק (טוב), צהוב (הוגן) או אדום (גרוע). צבעים אלו מבוססים על אובדן מנה מקצה לקצה ועל זמן אחזור ממוצע בלבד. סוגי אובדן מנה שנתפסו הם:

 • מקצה לקצה -הדובר שולח אובדן מנה מלקוח ה- Webex שלו ללקוח ה- Webex של המשתתף, שנלכד לאחר שחזור מנות.

 • שולח -לקוח Webex של המשתתף לענן Webex .

 • מקבל — ענן Webex ללקוח Webex של המשתתף.

אם אתה רואה קו אפור מקווקו, זה אומר שהשמע, הווידאו או השיתוף של המכשיר כבויים. אם אתה רואה קו אפור מלא, זה מציין שרק נתונים מינימליים זמינים, כמו שימוש ו-JMT. קווים אפורים מלאים פירושם שהמשתמש הצטרף לפגישה עם אפליקציה או מכשיר כלומר ישנה מהגרסה המינימלית הנתמכת או מכשיר Cisco מקומי .

תוכל לרחף מעל שורה כדי לראות סיכום של מדד האיכות כחלון קופץ.

מחוון המארח והפאנל

סמל H מציין מתי משתתף הופך למארח הפגישה.

סמל AP מציין מי היו חברי הפאנל במהלך הפעלת Webex Events.

מחוון שיתוף

קו כחול מראה מי משתף את המסך שלו וכמה זמן הוא שיתף את המסך שלו.

מחוון לשינוי חומרה ורשת

יהלום סגול סמל מציין מתי משתתף משנה את חיבור רשת, האוזניות, המיקרופון או המצלמה שלו במהלך פגישה. העבר את העכבר מעל הסמל כדי לראות את פרטי השינוי.

מחוון השתקה

הקו המקווקו מראה לך כמה זמן משתתף הושתק, ותוכל לרחף מעל הסמל כדי לראות אם המשתתף השתתק וביטל את ההשתקה מספר פעמים במהלך זה.

מחוון סיום פגישה

אם משתתף הצטרף לפגישה באמצעות VoIP עם אפליקציית Webex Meetings , אפליקציית Webex App או מכשיר, אז אתה יכול לראות כיצד הפגישה הסתיימה עבור אותו משתתף. קו ירוק סמל מציין מתי משתתף יצא מפגישה כרגיל, בעוד קו אדום סמל מציין מתי משתתף עזב פגישה באופן בלתי צפוי, כגון ביטול מפגישה עקב בעיה במערכת או ברשת.

הצג מפגשי פריצה בודדים

קו כחול מייצג אם החלה מפגש משנה במהלך פגישה. אתה יכול ללחוץ על הקו הכחול כדי לראות אילו משתתפים הצטרפו מפגש משנה וכמה זמן הם היו שם. השתמש במידע זה כדי לעזור לך לבודד בעיות במהלך מפגש משנה ספציפית.

לשונית פרטים

כרטיסיית הפרטים מספקת תצוגת טבלה של המשתתפים. אתה יכול לראות כמה זמן הם היו בפגישה או בשיחה, הלקוח והפלטפורמה שהם השתמשו בהם כדי להצטרף לפגישה, כתובות IP שלהם, מידע החומרה שלהם, איך הם סיימו פגישה, המיקום שממנו הם הצטרפו, ואם הם היו מארח. אתה יכול להשתמש בפס הגלילה כדי לראות מידע נוסף, כגון מספר החיוג של המשתתף, אודיו, וידאו ושיתוף תחבורה ו-codec, מיקרופון, רמקול ומצלמה. ניתן לייצא טבלה זו קובץ CSV באמצעות ה ייצוא רשומה כפתור בצד ימין למעלה.


 

פרטי הפגישה מציגים ערכים הרלוונטיים לפגישה או לשיחה. אם לא נעשה שימוש בתכונה או פונקציה, כמו אם אף אחד לא שיתף את המסך שלו במהלך הפגישה, הערך נשאר ריק.

הטבלה הבאה מציגה אילו פרטים זמינים.

כותרת

תיאור

שעת הצטרפות

כאשר המשתתף הצטרף לפגישה המוצגת באזור אזור זמן שבחרת.

משך זמן

משך הפגישה.

פעילות

אם המשתתף היה המארח, הועבר לו תפקיד המארח, או תוכן משותף במהלך הפגישה.

לקוח

הסוג והגרסה של האפליקציה המשמשת להצטרפות לפגישה.

פלטפורמה

מערכת הפעלה וגרסת המכשיר ששימשו להצטרפות לפגישה. ערכים אפשריים יכולים להיות "windows", "mac", "android", "ios" ו-"linux"

הצטרף מתוך

אם המשתתף הצטרף לפגישה באמצעות דפדפן, זה מציג את סוג הדפדפן והגרסה ששימשו להצטרף לפגישה.

חומרה

יצרן החומרה והדגם הזה של המכשיר המשמש להצטרפות לפגישה. עבור מחשבים, זה עשוי להיות "Lenovo Thinkpad p60". עבור טלפונים, זה עשוי להיות "Samsung Galaxy S7". עבור התקני חדר, זה עשוי להיות "Cisco Webex Room Kit".

חיבור

סוג חיבור רשת שבו השתמש הלקוח כדי להחליף מדיה. ערכים אפשריים יכולים להיות "wifi", "ethernet", "סלולר" או "לא ידוע".


 

אין מעקב אחר זה לפי סוג מדיה. יתכן (ונפוץ יחסית) שזה משתנה במהלך הפגישה.

IP מקומי

כתובת IP המקומית של הלקוח עבור ממשק רשת שבו הוא משתמש להעברת מדיה. כתובות IP מכוסות באופן חלקי כדי לשמור על הזהות האישית של המשתמשים.

IP ציבורי

זוהי כתובת IP הציבורית של הלקוח כפי שהיא נראית על ידי שרתי המדיה. כתובות IP מכוסות באופן חלקי כדי לשמור על הזהות האישית של המשתמשים.

מיקום

חיפוש גיאוגרפי של כתובת IP ציבורית.

צומת מדיה

מרכז הנתונים או האזור של צומת המדיה שהלקוח מחובר אליו. עבור צמתי מדיה מבוססי ענן זה יהיה שם אזור כללי כגון "סן חוזה, ארה"ב.

עבור צמתי מדיה מבוססי רשת וידאו, יהיה לזה שם ספציפי יותר התואם לשם אשכול רשת הווידאו שהוקצה על ידי הלקוח.

קוד מערכת

מה קרה למשתתף במהלך פגישה. קודי המערכת הזמינים הם:

 • מארח ניתק -המארח סיים את הפגישה לכולם.

 • משתמש ניתק -המשתתף עזב את הפגישה מוקדם.

 • פסק זמן -המשתתף התנתק מהפגישה עקב שגיאת חיבור רשת .

 • עזוב את חדר המתנה - המשתתף המתין בלובי לפני שהמארח התחיל את הפגישה.

 • חזרה ל-PSTN —התקשרות חוזרת עם Edge Audio נכשלה, כך שההתקשרות חזרה עוברת דרך חיבור PSTN.

טלפון

מספר טלפון של המשתתף.

המספר שחויג

מספר PSTN של גשר הועידה.

תעבורת שמע

סוג הרשת המשמש להעברת אודיו. ערכים חוקיים יכולים להיות "UDP", "TCP", "xTLS".


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה, עם זאת, רק התחבורה הראשונית שבה נעשה שימוש מדווחת.

תעבורת וידאו

סוג הרשת המשמש להעברת וידאו. ערכים חוקיים יכולים להיות "UDP", "TCP", "xTLS".


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה, עם זאת, רק התחבורה הראשונית שבה נעשה שימוש מדווחת.

שתף תעבורה

סוג הרשת המשמש להעברת מסך או יישום שיתוף. ערכים חוקיים יכולים להיות "UDP", "TCP", "xTLS".


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה, עם זאת, רק התחבורה הראשונית שבה נעשה שימוש מדווחת.

Codec של שמע

(שלח) פורמט הקידוד והפענוח של המדיה שנמצא בשימוש עבור המדיה המשודרת על ידי לקוח. שים לב שזה יכול להשתנות עם הזמן במהלך שיחה.

(קבל) פורמט הקידוד והפענוח של המדיה שנמצא בשימוש עבור המדיה שהתקבל על ידי לקוח.


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה, עם זאת, רק ה-codec הראשוני שבו נעשה שימוש מדווח.

Codec של וידאו

(שלח) פורמט הקידוד והפענוח של המדיה שנמצא בשימוש עבור המדיה המשודרת על ידי לקוח. שים לב שזה יכול להשתנות עם הזמן במהלך שיחה.

(קבל) פורמט הקידוד והפענוח של המדיה שנמצא בשימוש עבור המדיה שהתקבל על ידי לקוח.


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה, עם זאת, רק ה-codec הראשוני שבו נעשה שימוש מדווח.

שתף Codec

(קבל) פורמט הקידוד והפענוח של המדיה שנמצא בשימוש עבור המדיה שהתקבל על ידי לקוח.


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה, עם זאת, רק ה-codec הראשוני שבו נעשה שימוש מדווח.

מיקרופון

שם המותג פרטי דגם של המיקרופון ששימש במהלך הפגישה.


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה, עם זאת, רק המיקרופון הראשוני שבו נעשה שימוש מדווח.

רמקול

שם המותג פרטי דגם של הדובר ששימש במהלך הפגישה.


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה, עם זאת, רק הדובר הראשוני שבו נעשה שימוש מדווח.

מצלמה

שם המותג פרטי דגם של המצלמה ששימשה במהלך הפגישה.


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה, עם זאת, רק המצלמה הראשונית שבה נעשה שימוש מדווחת.

יצא

מתצוגת הפגישה או המשתתף, תוכל לייצא מידע על הפגישה בקובץ JSON. אתה יכול גם לייצא את רשימת המשתתפים ואת הפרטים קובץ CSV.


 

פרטי מארח בכרטיסיית הנתונים אינו כלול בקובץ JSON.

לשונית מפה

תצוגת המפה נותנת לך הדמיה של המיקומים שמהם הצטרפו המשתתפים לפגישה ושל מרכזי הנתונים שהם התחברו אליהם. בעזרת מידע זה, תוכל לקבוע אם יש דפוס עבור משתתפים שחווים בעיות באיכות מדיה. האם באזורים מסוימים היו משתתפים עם איכות מדיה ירודה, או שזה היה מרכז נתונים ספציפי? האם המשתתפים מתחברים מרכז נתונים האופטימלי ביותר הקרוב לאזורם? האם למשתתף הייתה איכות מדיה ירודה בגלל שהוא התחבר מרכז נתונים מרוחק ממנו? תצוגת מפה זו יכולה לעזור לך למצוא תשובות אפשריות לשאלות אלו כדי שתוכל לצמצם את הבעיות ולהבין באופן יזום אם יש בעיה לפני שיותר משתמשים יושפעו.


 

תצוגת המפה תומכת בעד 500 משתתפים ומציגה רק משתתפים שנמצאים בעמוד הנוכחי. כדי לראות את המשתתפים האחרים, אתה יכול ללחוץ על הדפים.

אם בפגישה יש יותר מ-500 משתתפים, תצוגת המפה לא תהיה זמינה.

המספר במעגל מראה כמה משתתפים הצטרפו מאותו אזור. העבר את העכבר מעל מיקום כדי לראות את שמות המשתתפים באותו אזור, מה הייתה איכות המדיה שלהם ואת מרכז נתונים שאליו הם התחברו.

משתתפים עם איכות מדיה ירודה

אם משתתף מגיע לסף איכות המדיה הירודה במשך שלוש דקות ברציפות או בסך הכל חמש דקות, העיגול הופך לאדום. ספי איכות מדיה עבור מפה זו מחושבים כך:

 • מסכן — אובדן מנה של קבלת מנות מקצה לקצה > 5% או חביון > 400 אלפיות השנייה.

 • טוב – כל השאר.

אתה יכול ללחוץ על שמו של משתתף כדי לראות את פרטי איכות המדיה שלו במהלך הפגישה.

משתתפים עם מיקום לא ידוע

משתתפים שמיקומם לא ידוע ממוקמים בריבוע בצד השמאלי התחתון של המפה.


 

נכון לעכשיו, משתתפים שמצטרפים לפגישה מאשכולות רשת וידאו מוצגים כלא ידועים.

כאשר אתה בוחר שיחה מהרשימה, אתה מקבל מידע הדומה לתצוגת הפגישה, כגון נתוני איכות המדיה עבור המשתתפים וכרטיסיית האודיו, הווידאו, השיתוף והפרטים. ההבדל הוא שלשיחות אין את KPIs בראש ואת הכרטיסייה מפה. אתה יכול גם לברר את הפרטים על השיחה בפאנל הימני, כמו מזהה הפגישת ההתקשרות , תאריך ושעה של השיחה ומי יזם את השיחה.


 

אם תוסיף משתמש נוסף להפעלה של Call on Webex , השיחה תשתנה לפגישה ממרחב. פתרון בעיות בנתונים עבור פגישות ממרחב זהים לשיחות באמצעות Call on Webex.

פרטי שיחה

כותרת

תיאור

מזהה הפעלה של התקשרות

מזהה ייחודי של השיחה.

תאריך התקשרות

התאריך שבו התחילה השיחה.

שעת התקשרות

השעה שבה התחילה והסתיימה השיחה, מוצג באזור אזור זמן שבחרת בתצוגת החיפוש.

סוג הפעלה

סוג השיחה שנעשתה. סוגי הפגישות הזמינים הם:

 • התקשר ב- Webex- כאשר מתקשר מתקשר למישהו באמצעות התקשר Webex (לא PSTN).

 • שיחת ועידה - כאשר מתקשר מוסיף עוד אנשים לשיחת Call on Webex , היא הופכת ל- שיחת ועידה .

משתתפים

מספר המשתתפים בשיחה או בפגישות שהתחילו ממרחב.

שם המתקשר

שם המשתמש שהחל את השיחה.

דוא"ל של המתקשר

האימייל של המשתמש שהתחיל את השיחה.

שמע

סוג האודיו בשימוש.

וידאו

אם הסרטון הופעל על ידי משתתף, הוא יוצג ככן. אם הסרטון לא הופעל כלל, הוא מופיע בתור No.

לחץ על שם משתתף כדי לראות את המדדים המפורטים של הלקוח והמכשיר שלו. כל המידע מתעדכן כל דקה. מידע נוסף על ציוד ורשת של משתתף ניתן למצוא בצד ימין.

פרטי המשתתף

 • לחץ על החץ למטה בכל אחד מהתרשימים כדי לכווץ אותם.

 • סנן בין הצגת הפרטים הכל, שולח, קבלה או מקצה לקצה באמצעות תפריט נפתח בפינה הימנית.

 • סנן את זמן האחזור הממוצע או המקסימלי של כל תרשים על ידי לחיצה על הסמלים עבורם.

 • נתוני איכות שמע, איכות וידאו, איכות שיתוף, שימוש CPU ושימוש בזיכרון מתעדכנים בכל דקה עבור פגישות שנמצאות בתהליך.


   

  לחץ על מקטעי הקו האדום או הצהוב כדי להדגיש את הבחירה באמצעות פס אנכי, ולאחר מכן רחף מעל כל אחד מהקו כדי להציג את החלון הקופץ עם הערך וחותמת הזמן בפועל של כל תרשים.

  • איכות שמע -איכות הרשת של ערוץ השמע עבור אותו משתתף לאורך הפגישה.

  • איכות וידאו -איכות הרשת של ערוץ הווידאו עבור אותו משתתף לאורך הפגישה.

  • איכות שיתוף - האיכות של כל תוכן ששותף במהלך הפגישה. איכות השיתוף כוללת מידע על האופן שבו תוכן נשלח והתקבל.

  • שימוש CPU -האחוז CPU ששימש את המכונה שאיתה הצטרף המשתתף לפגישה.

  • שימוש בזיכרון -אחוז הזיכרון ששימש את המכונה של המשתתף במהלך הפגישה.

מחוון השתקה

אילם סמל מציין מתי משתתף הושתק במהלך פגישה. מחוון ההשתקה מציג עבור משתתפים שלחצו על כפתור ההשתקה באפליקציית Webex Meetings לשולחן העבודה ולנייד, באפליקציית Webex App למחשבים ולניידים, ומכשירי חדרים רשומים בענן. אם משתתף הושתק באמצעות חומרה חיצונית, כמו מיקרופון, מחוון ההשתקה לא מופיע.


 

השתקה בכניסה מוצגת רק עבור משתתפים שמצטרפים מ- Webex App לשולחן העבודה והאפליקציה לנייד.

מדדי האיכות הבאים זמינים.

כותרת

תיאור

חביון (ms)

חביון הוא עיכוב באספקת אודיו או וידאו במהלך פגישה.

אובדן מנות (%)

אובדן מנות מתרחש כאשר יש בעיה בהעברת מנות נתונים, וחלק מהמנות נשלפות לפני שהן מתקבלות על ידי המשתתף. סוגי אובדן מנה שנתפסו הם:

 • מקצה לקצה -הדובר שולח אובדן מנה מלקוח ה- Webex שלו ללקוח ה- Webex של המשתתף, שנלכד לאחר שחזור מנות.

 • שולח -לקוח Webex של המשתתף לענן Webex .

 • מקבל — ענן Webex ללקוח Webex של המשתתף.

ריצוד (ms)

וריאציה בעיכוב של מנות המתקבלות.

קצב סיביות מדיה (kbps)

מספר הביטים המעובדים בשנייה.

קצב פריימים (fps)

מספר הפריימים המוצגים בכל שניה של פגישה.

רזולוציה (p)

מספר הפיקסלים המוצגים על מסך המשתמש במהלך פרק זמן נתון.

CPU מערכת (%)

האחוז הכולל של CPU המשמש את כל היישומים. במערכת מרובת ליבות, השימוש CPU נמדד בכל הליבות.

Webex App CPU(%)

אחוז CPU שנלקח על ידי Webex Meetings או אפליקציית Webex App במהלך הפגישה. במערכת מרובת ליבות, השימוש CPU נמדד בכל הליבות.

זיכרון מערכת (%)

אחוז הזיכרון הכולל שבו משתמשים כל היישומים.

Webex App Memory (%)

אחוז הזיכרון הכולל שנלקח על ידי Webex Meetings או אפליקציית Webex App במהלך הפגישה.

פרטי ציוד ורשתות

החלונית Equipment and Networks מציגה לך מידע על תצורה של משתתף. אתה יכול לכווץ את הפאנל עם כפתור.

מידע דומה זמין עבור אפליקציית Webex Meetings Desktop, אפליקציית Webex App Desktop, אפליקציית Webex עבור Android, אפליקציית Webex עבור iPhone ו-iPad, ומכשירים התומכים בענן. Webex Meetings עבור ניידים, מכשירים מקומי ומכשירי SIP של צד שלישי ייתמכו בעתיד.


 

פרטי פלטפורמה, מיקרופון, רמקול ומצלמה אינם זמינים עבור מכשירים התומכים בענן.

רק מידע על מספרי מספר טלפון ופרטי גשר ועידה זמינים למשתמשי להתקשר לשיחה והתקשרות חוזרת.

עבור PSTN: התקשר והתקשר חזרה, רק מספרי טלפון או מידע על גשר ועידה זמינים.

הטבלה הבאה מציגה ציוד ונתוני רשת זמינים.

כותרת

תיאור

לקוח

הסוג והגרסה של האפליקציה המשמשת להצטרפות לפגישה.

מיקום

חיפוש גיאוגרפי של כתובת IP ציבורית.

פלטפורמה

מערכת הפעלה וגרסת המכשיר ששימשו להצטרפות לפגישה. ערכים אפשריים יכולים להיות "windows", "mac", "android", "ios" ו-"linux".

הצטרף מתוך

אם המשתמש הצטרף לפגישה באמצעות דפדפן, זה מציג את סוג הדפדפן והגרסה ששימשו להצטרף לפגישה.

חיבור

סוג חיבור רשת שבו השתמש הלקוח כדי להחליף מדיה. ערכים אפשריים יכולים להיות "wifi", "ethernet", "סלולר" או "לא ידוע".


 

אין מעקב אחר זה לפי סוג מדיה. יתכן (ונפוץ יחסית) שזה משתנה במהלך הפגישה.

צומת מדיה

מרכז הנתונים או האזור של צומת המדיה שהלקוח מחובר אליו. עבור צמתי מדיה מבוססי ענן זה יהיה שם אזור כללי כגון "סן חוזה, ארה"ב.

עבור צמתי מדיה מבוססי רשת וידאו, יהיה לזה שם ספציפי יותר התואם לשם אשכול רשת הווידאו שהוקצה על ידי הלקוח.

IP מקומי

כתובת IP המקומית של הלקוח עבור ממשק רשת שבו הוא משתמש להעברת מדיה. כתובות IP מכוסות באופן חלקי כדי לשמור על הזהות האישית של המשתמשים.

IP ציבורי

זוהי כתובת IP הציבורית של הלקוח כפי שהיא נראית על ידי שרתי המדיה. כתובות IP מכוסות באופן חלקי כדי לשמור על הזהות האישית של המשתמשים.

תעבורת שמע

סוג הרשת המשמש להעברת אודיו. ערכים חוקיים יכולים להיות "UDP", "TCP", "xTLS".


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה, עם זאת, רק התחבורה הראשונית שבה נעשה שימוש מדווחת.

תעבורת וידאו

סוג הרשת המשמש להעברת וידאו. ערכים חוקיים יכולים להיות "UDP", "TCP", "xTLS".


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה, עם זאת, רק התחבורה הראשונית שבה נעשה שימוש מדווחת.

שתף תעבורה

סוג הרשת המשמש להעברת מסך או יישום שיתוף. ערכים חוקיים יכולים להיות "UDP", "TCP", "xTLS".


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה, עם זאת, רק התחבורה הראשונית שבה נעשה שימוש מדווחת.

Codec של שמע

(שליחה) פורמט הקידוד והפענוח של המדיה שנמצא בשימוש עבור המדיה המשודרת על ידי לקוח. שים לב שזה יכול להשתנות עם הזמן במהלך שיחה.

(קבלה) פורמט הקידוד והפענוח של המדיה שנמצא בשימוש עבור המדיה שהתקבל על ידי לקוח.


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה, עם זאת, רק ה-codec הראשוני שבו נעשה שימוש מדווח.

Codec של וידאו

(שליחה) פורמט הקידוד והפענוח של המדיה שנמצא בשימוש עבור המדיה המשודרת על ידי לקוח. שים לב שזה יכול להשתנות עם הזמן במהלך שיחה.

(קבלה) פורמט הקידוד והפענוח של המדיה שנמצא בשימוש עבור המדיה שהתקבל על ידי לקוח.


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה. רק ה-codec הראשוני שבו נעשה שימוש מדווח.

שתף Codec

(קבלה) פורמט הקידוד והפענוח של המדיה שנמצא בשימוש עבור המדיה שהתקבל על ידי לקוח.


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה. רק ה-codec הראשוני שבו נעשה שימוש מדווח.

מיקרופון

שם המותג פרטי דגם של המיקרופון ששימש במהלך הפגישה.


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה. רק ה-codec הראשוני שבו נעשה שימוש מדווח.

רמקול

שם המותג פרטי דגם של הדובר ששימש במהלך הפגישה.


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה. רק הרמקול הראשוני בו נעשה שימוש מדווח.

מצלמה

שם המותג פרטי דגם של המצלמה ששימשה במהלך הפגישה.


 

זה יכול להשתנות במהלך הפגישה. רק המצלמה הראשונית שבה נעשה שימוש מדווחת.

הסרת רעשים

שדה זה מראה אם המשתתף השתמש ב- הסרת רעשים תכונה. אם נעשה שימוש בהסרת רעש, אז אתה יכול לראות כמה זמן זה היה מופעל.

רקע וירטואלי

שדה זה מראה אם המשתתף השתמש ב-a רקע וירטואלי .


 
הכרטיסייה Live Meetings אינה זמינה באתרי Webex for Government.

הכרטיסייה Live Meetings מציגה את כל הפגישות שמתקיימות כעת בארגון שלך. אתה יכול להשתמש במידע כאן כדי לתפוס באופן יזום בעיות רשת לפני שהן מתפשטות, או כדי לעזור באבחון הגורם לבעיות רשת כלשהן. הנתונים מתעדכנים אוטומטית כל 10 דקות. אתה יכול לראות מתי בפעם האחרונה הנתונים עודכנו ליד כפתור ייצוא כ-JSON.

כברירת מחדל, הדף מציג לך את הפגישות החיות של כל האתרים בארגון Control Hub שלך. אם יש לך מספר אתרים, תוכל להשתמש תפריט נפתח כדי לבחור אתר ספציפי.

מדדי ביצועים מרכזיים (KPI)

מדדי KPI זמינים בחלק העליון של העמוד כדי להראות לך את מספר הפגישות בשידור חי וכמה פגישות ומשתתפים חווים רשת טובה. אתה יכול להשתמש ב-KPI אלה כנתונים מדידים כדי לראות אם התרחשו בעיות רשת לאחרונה. מדדי KPI הזמינים הם:

 • סך הכל פגישות חיים -מספר הפגישות שמתנהלות.

 • סך כל המשתתפים בשידור חי -מספר המשתתפים שנמצאים כעת בפגישות.

 • פגישות עם רשת טובה -מספר הפגישות שנמצאות בסף איכות הרשת הטובה או מעליה. האיכות נספרת כטובה אם אובדן מנה היה קטן או שווה ל-5% וזמן האחזור היה קטן או שווה ל-400ms. פגישות נספרות כאיכות ירודה אם לפחות משתתף אחד היה באיכות שמע או איכות הווידאו ב-15 הדקות האחרונות.

 • משתתפים עם רשת טובה -מספר המשתתפים שנמצאים בסף איכות הרשת הטובה או מעליו. האיכות נספרת כטובה אם אובדן מנה היה קטן או שווה ל-5% וזמן האחזור היה קטן או שווה ל-400ms. המשתתפים נספרים כאיכות ירודה אם היו להם שלוש דקות רצופות או חמש דקות שנצברו באיכות שמע או איכות הווידאו במהלך פגישה.

מפת פגישות חיים

מפה זו מציגה את ההתפלגות הגיאוגרפית הכוללת של פגישות חיות. תוכל לרחף מעל כל מעגל כדי לראות נתונים נוספים על מיקום, כגון מספר המשתתפים, פגישות ופגישות באיכות ירודה. ניתן גם לבחור את מרכזי הנתונים שאליהם מחוברים המשתתפים במיקום מסוים. שמות מרכזי הנתונים מקוצרים. גודל המעגל מבוסס על כמה משתתפים יש, והצבע מבוסס על כמה פגישות באיכות ירודה חווה מיקום.


 

אם יש לך את התפקיד פתרון בעיות מתקדם, תוכל ללחוץ על המספר שליד פגישות באיכות ירודה כאשר אתה מרחף מעל מיקום כדי לסנן את טבלת הפגישות החיות לפי פגישות באיכות ירודה מאותו מיקום.

ביצועי רשת

תרשים זה מציג מגמה של זמן ההשהיה אובדן מנה שחווים המשתתפים במהלך פגישות שמתבצעות. אתה יכול לעבור בין נתונים עבור אודיו ווידאו. אתה יכול גם להתאים את סרגל ההזזה כדי לראות מה היה האחוזון ה-95 בין תקופה של 24 שעות.

IP לפי ביצועי רשת

תרשים זה מציג פירוט של כתובות IP ואיכות הרשת של משתתפים שהתחברו לכתובות IP אלו. כתובות IP מכוסות באופן חלקי כדי לשמור על הזהות האישית של המשתמשים. אתה יכול להשתמש בתרשים זה כדי לראות אם למיקום או ספק שירות ספציפי יש מספר גבוה יותר של פגישות באיכות ירודה מהממוצע, ולהתחיל בפתרון בעיות משם.

העבר את העכבר מעל הפס האדום כדי לראות את המספר, האחוז והמיקום של פגישות באיכות ירודה מכתובת כתובת IP הזו. העבר את העכבר מעל הסרגל הירוק כדי לראות את אותו פירוט של פגישות באיכות טובה כתובת IP הזו.

שולחן חיפוש פגישות בשידור חי

אם אתה מנהל מערכת מלא, מנהל לקריאה בלבד או מנהל תמיכה עם תפקיד גישה לפתרון בעיות מתקדם, יש לך גישה לטבלה המציגה את כל הפגישות שמתנהלות. השתמש בסרגל החיפוש כדי לחפש פגישות ספציפיות או לסנן במהירות משתתפים על ידי אינטראקציה עם התרשימים האחרים.

לדוגמה, אם אתה מבחין במיקום עם הרבה פגישות באיכות ירודה במפת הפגישות החיות, אתה יכול לרחף מעל המיקום הזה וללחוץ על המספר שליד # פגישות באיכות ירודה . פעולה זו תסנן את הטבלה כך שתציג רק את הפגישות שבהן המשתתפים נמצאים.

דוגמה נוספת היא בתרשים IP by Network Performance. אם תרחף עם העכבר על פס אדום ותלחץ על מספר החיבורים הגרועים, זה יסנן את הטבלה כך שתציג רק את הפגישות שבהן המשתתפים מחוברים כתובת IP הזו.

מסננים נבחרים מופיעים לפני תיבת החיפוש, אותה תוכל להסיר על ידי לחיצה על ה-X.

כדי לקבל חוויה טובה במהלך פגישת Webex או שיחה, דרישה מרכזית היא איכות וידאו ושמע טובה. מספר גורמים עלולים לפגוע באיכות המדיה במהלך הפגישה, כגון סביבה, ציוד או הרשת. להסבר מעמיק יותר כיצד פועל פתרון בעיות, ראה פתרון בעיות Webex Meetings and Calls , המדגיש את השיקולים העיקריים בעת פתרון בעיות בחוויות פגישה או שיחות לא טובות ומתאר את הכלים העומדים לרשותך כדי לעזור לפתור אותן.