מינוי חבר פאנל

ב-Events (קלאסי), חברי פאנל יכולים לסייע למארח ולהשתתף במצגת. המארח יכול למנות כל משתתף כחבר פאנל במהלך אירוע. יכולים להיות לך עד 1000 חברי פאנל באירוע.

מינוי חברי פאנל לפני אירוע

לפני אירוע, באפשרותך למנות רשימה של משתתפים כחברי פאנל:

 1. היכנס לאתר Webex, עבור אל Webex Events(קלאסי) ובחר תזמן אירוע.


  אם ברצונך להוסיף חבר פאנל לאירוע שכבר תזמנת, בחר אירועי אתר, בחר את האירוע שאליו ברצונך להוסיף חבר פאנל ובחר ערוך.

 2. תחת מציגים וחברי פאנל, בחר צור רשימת הזמנות.

 3. בחלון צור רשימת הזמנות של חברי פאנל, בחר בחר אנשי קשר כדי להוסיף חברי פאנל מרשימת אנשי הקשר שלך. לחלופין, הזן את השם המלא ואת כתובת הדוא"ל, ובחר הוסף לרשימת ההזמנות.

 4. כאשר כל חברי הפאנל מופיעים ברשימה חברי פאנל להזמנה , בחר הזמן.

 5. הגדר אפשרויות תזמון רצויות אחרות ובחר תזמן את האירוע הזה או עדכן את האירוע הזה.

מינוי חברי פאנל במהלך אירוע

במהלך אירוע, באפשרותך להפוך כל משתתף לחבר פאנל. תוכל להחליף חברי פאנל בכל עת.

 1. בלוח משתתפים, לחץ על הצג את כל המשתתפים.

 2. בחר את שם המשתתף שברצונך למנות כחבר פאנל ולאחר מכן בחר צור חבר פאנל.

תפקידים והרשאות של חברי פאנל

חבר פאנל יכול לבצע את הפעולות הבאות במהלך אירוע:

 • להשתתף בדיונים שמשתתפים אחרים מאזינים להם.

 • לשמש כמומחה לנושא במפגש שאלות ותשובות.

 • לראות שאלות של משתתפים בפגישת שאלות ותשובות ולהשיב עליהן.

 • להגיב להודעות צ'אט ציבוריות ופרטיות.

 • להשתתף במפגש אימון.

 • להוסיף ביאורים למסמכים משותפים.

 • הוסף ביאורים ליישומים משותפים, לדפדפני אינטרנט ולשולחנות עבודה, אם המציג מעניק פקד ביאור לחבר הפאנל.

 • להפוך למתאם תשאול כדי לנהל סקרים.

 • להציג משוב.

 • לשמור הודעות צ'אט בקובץ.

 • להוריד קבצים שהמציג מפרסם.


חבר פאנל אינו יכול להשתיק או לבטל השתקה של משתתפים אחרים.

המארח יכול לשנות את ההרשאות של חברי הפאנל במהלך אירוע מהדף הרשאות חברי פאנל.

מתן אפשרות לחברי פאנל להצטרף באמצעות מערכות וידאו

חברי פאנל של Events (קלאסי) יכולים להצטרף לאירועים באמצעות מערכות וידאו. למשתתפים אין אפשרות להצטרף דרך מערכת וידאו. יש לקדם את משתתפי האירוע לחבר פאנל כדי לשתף וידאו. מארח האירוע וחברי הפאנל תמיד יכולים לשתף את הווידאו שלהם במהלך אירוע. עד 200 חברי פאנל יכולים לשתף את הווידאו שלהם במהלך אירוע. כדי לברר באיזו גרסה אתה משתמש, ראה איתור מספר הגרסה של Cisco Webex Meetings.

 1. היכנס לאתר Webex, עבור אל Webex Events(קלאסי) ובחר תזמן אירוע.


  כדי לערוך אירוע מתוזמן, בחר אירועי אתר, בחר באירוע שאליו ברצונך לאפשר לחברי הפאנל להצטרף עם התקן וידאו ובחר 'ערוך'

 2. עבור אל הגדרות ועידת שמע > בחר סוג ועידה: ובחר שמע של Webex.

אפשר לחברי פאנל להעלות מסמכים

בעת תזמון אירוע, תוכל לציין שחברי הפאנל יכולים להעביר לך מסמכים או מצגות על-ידי העלאתם לאירוע. הקבצים המועלים על-ידי חברי פאנל מופיעים בדף פרטי האירוע.

כדי לאפשר לחברי פאנל להעלות מסמכים, בצע את הפעולות הבאות:

1

באתר Events (קלאסי) בדף תזמון אירוע או עריכת אירוע, עבור אל מציגים וחברי פאנל.

2

סמן את האפשרות אפשר לחברי פאנל להעלות מסמכים המשויכים לאירוע.