Angi en paneldeltaker

I Arrangementer (klassisk)kan paneldeltakere hjelpe verten og delta i presentasjonen. Verten kan angi en hvilken som helst deltaker som paneldeltaker under en hendelse. Du kan ha opptil 1000 paneldeltakere i ditt arrangement.

Angi paneldeltakere før en hendelse

Før en hendelse kan du angi en liste over deltakere som paneldeltakere:

 1. Logg på Webex-nettstedet, gå til Webex Events (klassisk), og velg Planlegg en hendelse.


  Hvis du vil legge til en paneldeltaker i en hendelse du allerede har planlagt, velger du Nettstedshendelser, hendelsen du vil legge til en paneldeltaker i, og Rediger.

 2. Velg Opprett invitasjonsliste under Presentatører og paneldeltakere.

 3. Velg Velg kontakter i Opprett invitasjonsliste for paneldeltakere for å legge til paneldeltakere fra kontaktlisten. Du kan også skrive inn Fullt navn og E-postadresse, og deretter velge Legg til i invitasjonsliste.

 4. Når alle paneldeltakerne vises på listen Paneldeltakerne som kan inviteres, velger du Inviter.

 5. Angi eventuelle andre ønskede planleggingsalternativer, og velg Planlegg denne hendelsen eller Oppdater denne hendelsen.

Angi paneldeltakere under en hendelse

Under en hendelse kan du forfremme alle deltakere til paneldeltakere. Du kan når som helst bytte paneldeltakere.

 1. Velg Vis alle deltakere i Deltakere-panelet.

 2. Velg navnet på deltakeren du vil angi som paneldeltaker, og velg deretter Gjør til paneldeltaker.

Paneldeltakerroller og -rettigheter

Under en hendelse kan en paneldeltaker:

 • delta i diskusjoner som andre deltakere lytter til

 • fungere som fagekspert i en spørsmål og svar-økt

 • vise og svare på spørsmål fra deltakere i en spørsmål og svar-økt

 • svare på offentlige og private chattemeldinger

 • delta i en øvingsøkt

 • kommentere i delte dokumenter

 • kommentere i delte programmer, nettlesere og skrivebord hvis presentatøren gir paneldeltakeren merknadskontroll

 • bli avstemningskoordinator for å administrere avstemninger

 • vise tilbakemelding

 • lagre chattemeldinger i en fil

 • laste ned filer som presentatøren publiserer


En paneldeltaker kan ikke dempe eller slå av dempingen av andre deltakere.

Verten kan endre paneldeltakerens rettigheter under en hendelse fra siden Rettigheter for paneldeltaker .

Tillate at paneldeltakere kan bli med gjennom videosystemer

Hendelsespaneler (klassiske) kan bli med på arrangementer ved hjelp av videosystemer. Deltakere kan ikke bli med gjennom et videosystem. Hendelsesdeltakere må forfremmes til en paneldeltaker for å dele video. Hendelsesverten og paneldeltakerne kan alltid dele videoen sin under en hendelse. Opptil 200 paneldeltakere kan dele videoen sin under en hendelse. Hvis du vil finne ut hvilken versjon du bruker, kan du se Finne versjonsnummeret for Cisco Webex Meetings.

 1. Logg på Webex-nettstedet, gå til Webex Events (klassisk), og velg Planlegg en hendelse.


  Hvis du vil redigere en planlagt hendelse, velger du Nettstedshendelser, velger hendelsen du vil gi paneldeltakere tillatelse til å bli med i via en videoenhet, og velger Rediger

 2. Gå til Innstillinger for lydkonferanse > Velg konferansetype: og velg Webex-lyd.

Tillate at paneldeltakere kan laste opp dokumenter

Når du planlegger en hendelse, kan du angi at paneldeltakere kan gi deg dokumenter eller presentasjoner ved å laste dem opp til hendelsen. Filene som lastes opp av paneldeltakere, vises på Hendelsesinformasjon-siden.

Gjør følgende for å la paneldeltakere laste opp dokumenter:

1

Gå til Presentatører og paneldeltakerepå siden Planlegg en hendelse eller Rediger hendelsedet klassiske nettstedet.

2

Merk av for Gi paneldeltakere tillatelse til å laste opp dokumenter knyttet til hendelsen.