Cisco Accessory Hub מאפשר לך לשדרג ולבדוק את קושחת האוזניות באמצעות דפדפן האינטרנט שלך. היא בודקת באופן אוטומטי את קושחת האוזניות שלך ומאפשרת לך לשדרג את האוזניות כאשר קיימת קושחה חדשה יותר.

ניתן לשדרג את האוזניות הבאות ב-Accessory Hub:

  • אוזניות Cisco מדגם 320
  • אוזניות Cisco מדגם 520 ו- 530
  • אוזניות Cisco מדגם 560
  • אוזניות Cisco מדגם 730
  • Bang & Olufsen Cisco 980
  • מתאם USB HD לאוזניות Cisco

ניתן גם להעלות גירסת קושחה ישנה יותר משולחן העבודה של המחשב. הורד את קובצי הקושחה בפורמט ZIP מדף הורדת תוכנות Cisco וחלץ את קבצי ה-ptc של הקושחה. דגמי האוזניות תואמים לכל קובץ .ptc לפי שם. השתמש בטבלה הבאה כמנחה:

טבלה 1. קבצי קושחה של אוזניות

מונח

דגם אוזניות

DDP

אוזניות Cisco מדגם 520 ו- 530


 

באפשרותך לשדרג רק לגירסאות קושחה חדשות מגירסת קושחה 2.3 )1( או גירסה עדכנית יותר. ניתן לבצע שדרוג לאחור מ- 2.3 (1), אך Cisco Accessory Hub לא תוכל לזהות את האוזניות שלך לאחר שתבצע שדרוג לאחור לקושחה הישנה יותר.

Md

אוזניות Cisco מדגם 560

סאנקיסט

אוזניות Cisco מדגם 730

פלאג

מתאם USB HD לאוזניות Cisco

לפני שאתה מתחיל

אתה צריך Google Chrome או Microsoft Edge, גרסה 92 ואילך כדי לגשת לתכונה זו.
1

חבר את האוזניות או מתאם ה- USB ליציאת USB במחשב.

2

ב-Google Chrome, עבור אל Cisco Accessory Hub.

3

לחץ על הבא ובחר את האוזניות שלך בחלון המוקפץ.

4

בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר את גירסת הקושחה העדכנית ביותר מתוך הענן.
  • העלה גירסת קושחה ישנה יותר משולחן העבודה של המחשב.
5

לחץ על התחל שדרוג.