Cisco Accessory Hub gör att du kan uppgradera och kontrollera headsetets inbyggda programvara via webbläsaren. Den kontrollerar automatiskt headsetets inbyggda programvara och ger dig möjlighet att uppgradera ditt headset när det finns nyare firmware tillgänglig.

Du kan uppgradera följande headset på Accessory Hub:

  • Cisco-headset i 320-serien
  • Cisco-headset i 520- och 530-serien
  • Cisco-headset i 560-serien
  • Cisco-headset 730
  • Bang & Olufsen Cisco 980
  • Cisco-headset USB HD-adapter

Du kan även ladda upp en äldre firmware-version från din dator. Ladda ned de zippade firmware-filerna från Ciscos nedladdningssida för programvara och extrahera .ptc-filerna med firmware. Headsetmodeller matchar varje .ptc-fil efter namn. Använd följande tabell som vägledning:

Tabell 1. Firmwarefiler för headset

Villkor

Headset-modell

Ddp

Cisco-headset i 520- och 530-serien


 

Du kan bara uppgradera till nya firmwareversioner från version 2.3(1) eller senare. Du kan nedgradera från 2.3 (1), men Cisco Accessory Hub kan inte identifiera ditt headset när det nedgraderas till den äldre inbyggda programvaran.

md

Cisco-headset i 560-serien

sunkist

Cisco-headset 730

dongel

Cisco-headset USB HD-adapter

Innan du börjar

Du måste ha Google Chrome eller Microsoft Edge version 92 eller senare för att ha tillgång till den här funktionen.
1

Anslut headsetet eller USB-adaptern till en USB-port på datorn.

2

Öppna Cisco Accessory Hub i Google Chrome .

3

Klicka på Nästa och välj ditt headset i popupfönstret.

4

Gör något av följande:

  • Välj den senaste firmware-versionen i molnet.
  • Ladda upp en äldre firmware-version från din dator.
5

Klicka på Starta uppgraderingen.