Korisnici se moraju prijaviti na Webex web-mjesto kako bi vidjeli snimku ako je javna veza uklonjena.

1

Na lijevoj navigacijskoj traci odaberite Snimke.

Na stranici Moji snimljeni sastanci možete vidjeti snimke za sve sastanke, događaje i treninge webexa koje ste ugostili i snimili.

Moji snimljeni sastanci
2

Uz Podijeli naziv snimke odaberite Zajedničko korištenje.

3

U dijaloškom okviru Zajedničko korištenje snimanja sastavite detalje e-pošte koju želite poslati:

  • Unesite adrese e-pošte odvojene zarezima svakog primatelja.

  • Unesite poruku koju želite uključiti.

  • Odaberite tko može vidjeti snimku. Ako snimku ikada želite učiniti nedostupnom svima koji imaju pristup vezi, odaberite Prebacivanje da biste onemogućili vezu, a zatim odaberite U redu.

  • Da biste neovlaštenim korisnicima onemogućili pristup snimci, potvrdite okvir Zaštita lozinkom i unesite lozinku koju primatelji moraju unijeti za reprodukciju snimke.

4

Odaberite Spremi.

E-pošta koja sadrži vezu na snimku šalje se svakom primatelju.
Poruka e-pošte veze za snimanje