Stvaranje ankete

Slidodostupan je u Webex Meetings i Webex Webinars. Možete koristitiSlido u Webex Meetings na verzija 41.6 i novije stranice , te u Webex Webinars na verzija 41.9 i novije stranice . Slidoankete i Pitanja i odgovori na webinarima dostupni su za do 10.000 sudionika, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 sudionika.

Možete kreirati ankete ili kreirati ankete prije ili tijekom sastanka ili webinara. Ove upute služe za izradu ankete tijekom sastanka ili webinara.

Da biste izradili anketu prije sastanka ili webinara, idite nahttps://www.slido.com , kliknite Prijavite se > Prijavite se s Webex , i unesite svoje korisničko ime i lozinku za Webex . Zatim stvorite anketu, kviz ili anketu. Ankete na kojima kreiratehttps://www.slido.com navedeni su za korištenje na sastancima ili Webex Webinars.

1

Tijekom sastanka ili webinara idite na aplikacije >Slido. U Webex Suite Platformi kliknite na tri okomite točke >Slido (ankete i Pitanja i odgovori) .

2

Odaberite postojećiSlido ili stvoriti novu.

Kada kreirate aSlido , ima isti naziv kao i naziv sastanka ili webinara. Za sastanke u osobnoj sobi, oblik naziva je Meeting DD/ MM/YYYY.

3

Kliknite + Dodajte novu interakciju i odaberite vrsta ankete želite stvoriti.

4

Upišite svoje pitanje.

Vaše pitanje može sadržavati do 256 znakova.

5

Ako stvarate anketu s višestrukim izborom, kvizom ili rangiranjem, unesite odgovore koje želite da sudionici odaberu.

6

(Neobavezno) Odaberite mogućnosti za vrstu ankete koju stvarate:

OpcijaOpis

Više odabira

Označavanje točnog odgovora– odaberite ovu mogućnost, a zatim odaberite jednu ili više mogućnosti kao točan odgovor. Zatim možete pokazati točan odgovor sudionicima nakon što odgovore na pitanje.

Dopusti odabir više mogućnosti– sudionicima omogućuje odabir više odgovora.

Oblak riječi

Dopusti višestruke odgovore– sudionicima dopustite unos više odgovora.

Omogući filtar psovki– filtrirajte odgovore koji sadrže neprikladne riječi. Filtar psovki podržava samo engleske riječi.

Postavljanje ograničenjaznakova – unesite broj znakova koje svaki odgovor može sadržavati. Maksimum je 1000 znakova.

Kviz

Omogući mjerač vremena– unesite vrijeme u kojem sudionici moraju odgovoriti na pitanje. Maksimum je 300 sekundi.

Ocjena

Odaberite maksimalan broj zvjezdica koje sudionici mogu dati.

Otvori tekst

Dopusti višestruke odgovore– sudionicima dopustite unos više odgovora.

Rangiranje

Postavite potreban broj opcija za rangiranje —Odaberite broj opcija koje želite da sudionici rangiraju, inače moraju rangirati sve opcije.

Mogućnosti randomizacije– stavite mogućnosti nasumičnim redoslijedom za svakog sudionika.

7

Testirajte anketu: Aktivirajte anketu ili aktivirajte kviz i pošaljite svoje odgovore. Ako je potrebno, uredite anketu.

Kada završite s testiranjem, ponovno postavite rezultate ankete. Izbrišite anketu ako ste je stvorili samo u svrhu testiranja.