Vytvoření ankety

Slido je k dispozici v webex Meetings a Webex Webinars. Můžete použít Slido v aplikaci Webex Meetings na webechverze 41.6 a novější a ve webinářích Webex na webechverze 41.9 a novější. Slido ankety a otázky a odpovědi ve webinářích jsou k dispozici až pro 10 000 účastníků, zatímco kvízy jsou k dispozici až pro 5 000 účastníků.

Můžete vytvářet ankety nebo průzkumy před schůzkou nebo webinářem nebo během ní. Tyto pokyny slouží k vytvoření ankety během schůzky nebo webináře.

Chcete-li vytvořit anketu před schůzkou nebo webinářem, přejděte na , klikněte na https://www.slido.comPřihlásit se > Přihlásit se pomocí Webexua zadejte své uživatelské jméno a heslo Webex. Poté vytvořte anketu, kvíz nebo průzkum. Ankety, které vytvoříte, https://www.slido.com jsou uvedeny pro použití ve schůzkách nebo webináříchWebex.

1

Během schůzky nebo webinářepřejděte na aplikace > Slido.

2

Vyberte existující Slido nebo vytvořte nový.

Když vytvoříte Slidoprogram , má stejný název jako název schůzky nebo webináře. Pro schůzky v osobní místnosti je formát názvu Meeting DD/ MM/RRRR.

3

Vyberte typ ankety, kterou chcete vytvořit.

Pokud jste už nějaké ankety vytvořili, klikněte na + Vytvořit anketu nebo + jako první.

4

Zadejte svou otázku.

Vaše otázka může obsahovat až 256 znaků.

5

Pokud vytváříte více možností, kvízu nebo hodnocení, zadejte odpovědi, ze kterých si mají účastníci vybrat.

6

(Volitelné) Vyberte možnosti pro typ ankety, kterou vytváříte:

Možnost Popis

Výběr z variant

Označitsprávnou odpověď – Vyberte tuto možnost a pak vyberte jednu nebo více možností jako správnou odpověď. Poté můžete účastníkům zobrazit správnou odpověď poté, co na otázku odpoví.

Povolit výběr více možností– Umožněte účastníkům vybrat více než jednu odpověď.

Word cloud

Povolit více odpovědí– Umožněte účastníkům zadat více než jednu odpověď.

Povolit filtrvulgárních výrazů – Odfiltrujte odpovědi, které obsahují nevhodná slova. Filtr vulgárních výrazů podporuje pouze anglická slova.

Nastavit limit znaků– Zadejte počet znaků, které může každá odpověď obsahovat. Maximum je 1000 znaků.

Kvíz

Povolit časovač– Zadejte dobu, po kterou musí účastníci odpovědět na otázku. Maximum je 300 sekund.

Hodnocení

Vyberte maximální počet hvězdiček, které mohou účastníci udělit.

Otevřít text

Povolit více odpovědí– Umožněte účastníkům zadat více než jednu odpověď.

Hodnocení

Nastavte požadovaný počet možností, které chcete ohodnotit– Vyberte počet možností, které mají účastníci ohodnotit, jinak musí ohodnotit všechny možnosti.

Možnosti randomizace– Vložte možnosti do náhodného pořadí pro každého účastníka.

7

Otestujte svou anketu: Aktivujte anketu nebo aktivujte kvíz a odešlete své odpovědi. V případě potřeby upravte hlasování.

Po dokončení testování resetujte výsledky hlasování. Pokud jste ji vytvořili pouze pro testovací účely, odstraňte anketu.