Kreiranje ankete

Slido je dostupan na Webex Meetings i Webex Webinars. Možete da koristite Slido u verziji Webex Meetings verziji 41.6 i novijim lokacijama, Webex Webinars na verzijama 41.9 i novijim lokacijama. Slido ankete Pitanja i odgovori na vebinarima dostupne su za do 10.000 učesnika, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 učesnika.

Možete da kreirate ankete ili da kreirate ankete pre ili tokom sastanka ili vebinara. Ova uputstva su za kreiranje ankete tokom sastanka ili vebinara.

Da biste kreirali anketu pre sastanka ili vebinara, https://www.slido.comidite na opciju "Prijavi > se pomoću aplikacije Webex" i unesite svoje Webex korisničko ime i lozinku. Zatim kreirajte anketu, kviz ilianketu. Ankete koje kreirate navedene https://www.slido.com su za upotrebu u sastancima ili Webex Webinars.

1

Tokom sastanka ili vebinara pristupite opciji ">"Slido. Na Platformi Webex Suite kliknite na tri vertikalne tačke >Slido (anketiranje i Pitanja i odgovori).

2

Izaberite postojeću Slido ili kreirajte novu.

Kada kreirate Slido, ona ima isto ime kao ime sastanka ili vebinara. Za sastanke u ličnoj sobi, format imena je Sastanak DD / MM /YYYY.

3

Kliknite + Dodaj novu interakciju i odaberite tip ankete koju želite da kreirate.

4

Otkucajte pitanje.

Vaše pitanje može da sadrži do 256 znakova.

5

Ako kreirate višestruki izbor, kviz ili anketu za rangiranje, unesite odgovore koje želite da učesnici izaberu.

6

(Opcionalno) Izaberite opcije za tip ankete koju kreirate:

OpcijaOpis

Višestruki izbor

Označite tačan odgovor– Izaberite ovu opciju, a zatim odaberite jednu ili više opcija kao tačan odgovor. Zatim možete pokazati tačan odgovor učesnicima nakon što odgovore na pitanje.

Dozvoli izbor više opcija– dozvoli učesnicima da izaberu više odgovora.

Oblak reči

Dozvoli više odgovora– Dozvoli učesnicima da unesu više odgovora.

Omogućite filter psovki– Filtrirajte odgovore koji uključuju neprikladne reči. Filter psovki podržava samo engleske reči.

Postavite ograničenjeznakova – Unesite broj znakova koje svaki odgovor može da sadrži. Maksimum je 1000 znakova.

Kviz

Omogući tajmer– Unesite vreme koje učesnici moraju da odgovore na pitanje. Maksimum je 300 sekundi.

Ocena

Izaberite maksimalan broj zvezdica koje učesnici mogu da daju.

Otvaranje teksta

Dozvoli više odgovora– Dozvoli učesnicima da unesu više odgovora.

Rangiranje

Podesite potreban broj opcija za rangiranje – Izaberite broj opcija koje želite da učesnici rangiraju, u suprotnom moraju da rangiraju sve opcije.

Opcije randomize– Stavite opcije nasumičnim redosledom za svakog učesnika.

7

Testirajte anketu: Aktivirajte anketu ili aktivirajte kviz i prosledite odgovore. Ako je potrebno, uredite anketu.

Kada završite testiranje, resetuj rezultateankete. Izbrišite anketu ako ste je kreirali samo u svrhu testiranja.