Een enquête maken

Slido is beschikbaar in Webex Meetings en Webex-webinars. U kunt Slido deze gebruiken Webex Meetings op sitesvan versie 41.6 en hoger, en in Webex Webinars op sites van versie 41.9 en hoger.Slido enquêten en vraag en antwoord webinars zijn beschikbaar voor maximaal 10.000 deelnemers, terwijl quizzen beschikbaar zijn voor maximaal 5000 deelnemers.

U kunt voor of tijdens een vergadering of webinar enquêtes maken of enquêtes maken. Deze instructies zijn voor het maken van een enquête tijdens een vergadering of webinar.

Als u een enquête wilt maken vóór een vergadering of webinar, https://www.slido.comgaat u naar en klikt u op Aanmelden > meld u aan met Webexen voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord voor Webex in. Maak vervolgens een enquête, quiz of eenenquête. Enquêtes die u maakt op https://www.slido.com worden weergegeven voor gebruik in Meetings of Webex Webinars.

1

Ga tijdens een vergadering of webinarnaar Apps > . Slido

2

Selecteer een bestaande Slido of maak een nieuwe.

Wanneer u een maakt Slido, heeft deze dezelfde naam als de naam van de vergadering of webinar. Voor vergaderingen in een persoonlijke ruimte is de naamnotatie Vergadering DD/MM/YYYY.

3

Kies het type enquête dat u wilt maken.

Als u al een aantal enquête hebt gemaakt, klikt u op + Enquête maken of + eerst.

4

Typ uw vraag.

Uw vraag mag maximaal 256 tekens bevatten.

5

Als u een meerkeuze-, quiz- of enquête enquête creëert, voert u de antwoorden in uit waar u deelnemers uit wilt kiezen.

6

(Optioneel) Selecteer de opties voor het type enquête dat u maakt:

Optie Beschrijving

Meerkeuze

Correct antwoord markeren: selecteer deze optie en kies vervolgens een of meer opties als het juiste antwoord. U kunt vervolgens het juiste antwoord aan deelnemers geven nadat ze de vraag hebben beantwoord.

Toestaan meerdere opties teselecteren: deelnemers toestaan meerdere antwoorden te selecteren.

Word-cloud

Meerdere antwoordentoestaan: deelnemers toestaan meerdere antwoorden in te voeren.

Filter Voor goed gedraginschakelen: filter antwoorden met onjuiste woorden. Het filter voor taalgebruik ondersteunt alleen Engelse woorden.

Limiet voor hetaantal tekens instellen - Voer het aantal tekens in dat elk antwoord mag bevatten. Het maximum is 1000 tekens.

Quiz

Timerinschakelen - Voer de tijd in dat deelnemers de vraag moeten beantwoorden. Het maximum is 300 seconden.

Rating

Selecteer het maximumaantal sterren dat deelnemers kunnen geven.

Tekst openen

Meerdere antwoordentoestaan: deelnemers toestaan meerdere antwoorden in te voeren.

Ranking

Stel het vereiste aantal opties in om te ranken - Selecteer het aantal opties dat u aan deelnemers wilt geven, anders moeten ze alleopties rangschikken.

Willekeurige opties: plaats de opties in een willekeurige volgorde voor elke deelnemer.

7

Uw enquête testen: Activeer deenquête of activeer de quiz en verzend uw antwoorden. Bewerk indien nodig de enquête.

Wanneer u klaar bent met testen, stelt u de enquêteresultaten opnieuwin. De enquête verwijderen als u deze alleen voor testdoeleinden hebt gemaakt.