Skapa en omröstning

Slido finns tillgängligt i Webex Meetings och Webex Webbsinglar. Du kan använda i Slido Webex Meetings på version 41.6och senare webbplatser och i Webex Webinars på version 41.9 och senare.Slido Omröstningar Frågor och svar deltagare i webbsingar finns tillgängliga för upp till 10 000 deltagare medan frågor är tillgängliga för upp till 5 000 deltagare.

Du kan skapa omröstningar eller undersökningar före eller under ett möte eller webbsingar. De här instruktionerna är för att skapa en omröstning under ett möte eller webbsinar.

Om du vill skapa en omröstning innan ett möte eller webinargår https://www.slido.comdu till , klickar på Logga in > loggar in med Webexoch anger ditt användarnamn och lösenord för Webex. Sedan skapar du en omröstning, ett frågeformulär eller enundersökning. Omröstningar som du skapar på https://www.slido.com är listade för användning i Meetings eller Webex Webinars.

1

Under ett möte eller webinargår du till Appar > . Slido

2

Välj en befintlig Slido eller skapa en ny.

När du skapar Slidoett har det samma namn som namnet på mötet eller webbsinaren . För möten i personliga rum är namnformatet DD/MM/YYYY.

3

Välj vilken typ av omröstning du vill skapa.

Om du redan har skapat några omröstningar, klicka på + Skapa omröstning eller + först.

4

Skriv din fråga.

Din fråga kan innehålla upp till 256 tecken.

5

Om du skapar en omröstning med flera val, frågeformulär eller omröstningar kan du ange svaren som du vill att deltagarna ska kunna välja bland.

6

(Valfritt) Välj alternativ för den typ av omröstning som du vill skapa:

Alternativ Beskrivning

Flervalsval

Markera korrekt svar– Välj det här alternativet och välj sedan ett eller flera alternativ som rätt svar. Sedan kan du visa rätt svar för mötesdeltagarna efter att de har besvarat frågan.

Tillåt att välja flera alternativ– Tillåt mötesdeltagare att välja mer än ett svar.

Word-moln

Tillåt flera svar– Tillåt mötesdeltagare att ange mer än ett svar.

Aktivera vanskapsfilter– filtrera ut svar som innehåller olämpliga ord. Ditt van vandefilter stöder endast engelska ord.

Ange teckengräns– Ange antalet tecken som varje svar kan innehålla. Maximum är 1 000 tecken.

Frågesport

Aktivera timer– ange hur lång tid deltagarna måste besvara frågan. Maximum är 300 sekunder.

Betyg

Välj maximalt antal stjärnor som deltagarna kan ge.

Öppna text

Tillåt flera svar– Tillåt mötesdeltagare att ange mer än ett svar.

Men det går inte att

Ange antal alternativ som krävs för att betyget –Välj antalet alternativ som du vill att deltagarna ska betyga, annars måste debetyga alla alternativ.

Slumpmässiga alternativ– Ställ in alternativen i slumpmässig ordning för varje deltagare.

7

Testa din omröstning: Aktivera omröstningen eller aktivera frågesporten och skicka in dina svar. Redigera omröstningen vidbehov.

När du är klar med testningen återställer du omröstningsresultaten. Ta bort omröstningen om du endast har skapat den i testningssyfte.