Skapa en omröstning

Slido finns tillgängligt Cisco Webex Meetings version 41.6 och senare webbplatser. Funktionen är tillgänglig i en oberoende versionsperiod. Kontrollera status.webex.com/maintenance om den kommer att finnas tillgänglig på din webbplats. Du hittar versionen Webex Meetings du använder i Hitta ditt Cisco Webex Meetingsversionsnummer.

Du kan skapa omröstningar eller undersökningar före eller under ett möte. Dessa anvisningar är för att skapa en omröstning under ett möte.

Om du vill skapa en omröstning innan ett möte går du till , klickar på Logga in > Logga in med Webex och anger https://www.slido.com ditt Användarnamn och lösenord förWebex. Sedan skapar du en omröstning, ett frågeformulär eller enundersökning. Omröstningar som du skapar på https://www.slido.com är listade för användning i Webex Meetings.

1

Under ett möte går du till Appar > Slido.

2

Välj en befintlig Slido eller skapa en ny för mötet.

När du skapar en Slidohar det samma namn som namnet på mötet. För möten i personliga rum är namnformatet DD/MM/YYYY.

3

Välj vilken typ av omröstning du vill skapa.

Om du redan har skapat några omröstningar klickar du först på Skapa Skapa en omröstning omröstning.

4

Skriv din fråga.

Din fråga kan innehålla upp till 256 tecken.

5

Om du skapar en omröstning med flera val, frågeformulär eller omröstningar kan du ange svaren som du vill att deltagarna ska kunna välja bland.

6

(Valfritt) Välj alternativ för den typ av omröstning som du vill skapa:

Alternativ Beskrivning

Flervalsval

Markera korrekt svar– Välj det här alternativet och välj sedan ett eller flera alternativ som rätt svar. Sedan kan du visa rätt svar för mötesdeltagarna efter att de har besvarat frågan.

Tillåt att välja flera alternativ– Tillåt mötesdeltagare att välja mer än ett svar.

Word-moln

Tillåt flera svar– Tillåt mötesdeltagare att ange mer än ett svar.

Aktivera vanskapsfilter– filtrera ut svar som innehåller olämpliga ord. Van vandighetsfiltret stöder endast engelska ord.

Ange teckengräns– Ange antalet tecken som varje svar kan innehålla. Maximum är 1 000 tecken.

Frågesport

Aktivera timer– ange hur lång tid deltagarna måste besvara frågan. Maximum är 300 sekunder.

Visa bildspel– visa de fem mötesdeltagarna med de mest korrekta svaren och den snabbaste svarstiden. Funktionen visas när frågan har besvarats.


 

Om idéerna för ditt frågeformulär börjar ta slut håller du muspekaren över nästa fråga och klickar för att Slumpmässig fråga om sport lägga till en slumpmässig fråga.

Betyg

Välj maximalt antal stjärnor som deltagarna kan ge.

Öppna text

Tillåt flera svar– Tillåt mötesdeltagare att ange mer än ett svar.

Men det går inte att

Ange antal alternativ som krävs för att betyget –Välj antalet alternativ som du vill att deltagarna ska betyga, annars måste debetyga alla alternativ.

Slumpmässiga alternativ– Ställ in alternativen i slumpmässig ordning för varje deltagare.

7

(Valfritt) Om du vill ge deltagarna mer kontext eller information om frågan klickar du på Fler alternativ > Lägg till beskrivning.

Beskrivningen kan innehålla upp till 256 tecken.

8

(Valfritt) Klicka på Överför bild och överför en bild från din dator för att inkludera i Ladda upp bild omröstningen.

Vi stöder alla vanliga grafikformat med en högsta storlek på 10 MB.

9

Klicka på Spara.

10

Testa din omröstning: Aktivera omröstningen eller aktivera frågesporten och skicka dina svar. Redigera omröstningen vidbehov.

När du är klar med testningen återställer du omröstningsresultaten. Ta endast bort omröstningen om du har skapat den i teständamål.