Opprett en avstemning

Slido er tilgjengelig i Webex Meetings og Webex Webinars. Du kan bruke i Slido Webex Meetings på versjon 41.6 og senere nettsteder, og i Webex Webinars på versjon 41.9 og senere nettsteder.Slido avstemninger og spørsmål og svar i webinarer er tilgjengelige for opptil 10 000 deltakere, mens spørrekonkurranser er tilgjengelige for opptil 5000 deltakere.

Du kan opprette avstemninger eller opprette undersøkelser før eller under et møte eller webinar. Disse instruksjonene gjelder for å opprette en meningsmåling under et møte eller webinar.

Hvis du vil opprette en undersøkelse før et møte eller webinar, går du tilhttps://www.slido.com, klikker Logg på > Logg på med Webexog skriver inn Brukernavn og passord for Webex. Deretter oppretter du en avstemning, quiz eller spørreundersøkelse. Meningsmålinger du oppretter på https://www.slido.com , er oppført for bruk i møter eller Webex-webinarer.

1

Gå til Apper >Slidounder et møte eller webinar.

2

Velg en eksisterende Slido , eller opprett en ny.

Når du oppretter en Slido, har den samme navn som navnet på møtet eller webinaret. For møter i personlige rom er navneformatet Møte DD/MM/ÅÅÅÅ.

3

Velg hvilken type avstemning du vil opprette.

Hvis du allerede har opprettet noen avstemninger, klikker du på + Opprett meningsmåling eller + først.

4

Skriv inn spørsmålet ditt.

Spørsmålet kan inneholde opptil 256 tegn.

5

Hvis du oppretter en flervalgs-, spørre- eller rangeringsavstemning, skriver du inn svarene du vil at deltakerne skal velge mellom.

6

(Valgfritt) Velg alternativene for avstemningstypen du oppretter:

Alternativ Beskrivelse

Flervalg

Merk riktig svar – Velg dette alternativet, og velg deretter ett eller flere alternativer som riktig svar. Deretter kan du vise riktig svar til deltakerne etter at de har besvart spørsmålet.

Tillat å velge flere alternativer – La deltakerne få velge mer enn ett svar.

Ordsky

Tillat flere svar – La deltakere skrive inn mer enn ett svar.

Aktiver bannefilter – Filtrer ut svar som inneholder upassende ord. Bannefilteret støtter kun engelske ord.

Angi tegngrense – Angi antallet tegn hvert svar kan inneholde. Maksimum er 1000 tegn.

Quiz

Aktiver tidtaker– Angi hvor lenge deltakerne har på å svare på spørsmålet. Maksimalt er 300 sekunder.

Vurdering

Velg maksimalt antall stjerner deltakerne kan gi.

Åpen tekst

Tillat flere svar – La deltakere skrive inn mer enn ett svar.

Rangering

Angi nødvendig antall alternativer som skal rangeres – Velg antallet alternativer du vil at deltakerne skal rangere, ellers må de rangere alle alternativene.

Tilfeldige alternativer – Plasser alternativene i tilfeldig rekkefølge for hver deltaker.

7

Test avstemningen: Aktiver avstemningen eller aktiver quizen og send inn svarene dine. Ved behov kan du redigere avstemningen.

Når du er ferdig med testingen, tilbakestiller du avstemningsresultatene. Slett avstemningen hvis du kun opprettet den for å teste.