Informacije koje navedete pojavljuju se za svaki od sljedećih scenarija:

  • Kada korisnik odabere Preuzimanja > informacije o verziji.

  • Kada korisnik odabere podršku > pomoć > obratite se podršci.

  • Kada korisnik Webex podrške odabere podršku > obratite nam se >obratite se podršci.

  • Kada se domaćin, čiji je račun zaključan ili deaktiviran, pokuša prijaviti.


Ako vaše web-mjesto ima prilagođeni URL pomoći u lijevom navigacijskom oknu, ta značajka nije dostupna.

1

Prijavite se u administraciju Webex web-mjesta i idite na Konfiguracija > Uobičajene postavke web-mjesta > podaci za kontakt administratora web- mjesta.

2

U dijaloškom okviru Podaci za kontakt unesite podatke za kontakt administratora web-mjesta.

Možete stvoriti prilagođenu poruku i navesti pojedinosti kao što su ime administratora web-mjesta, telefonski broj i adresa e-pošte. Pretpregled poruke pojavit će se u okviru ispod unosa.

3

Odaberite Ažuriraj.

Evo primjera mjesta na kojem se informacije pojavljuju: