Använd Control Hub för att ange din kontaktinformation för CI-länkade webbplatser.

Informationen du anger visas vid följande scenarier:

  • När en användare väljer Hämtningar > versionsinformationen .

  • När en användare väljer Support får > hjälp > kontakta support .

  • När en Webex Support väljer Support kan du > kontakta oss > kontakta support .

  • När en värd försöker logga in på sitt låsta eller inaktiverade konto.


Om din webbplats har en anpassad Hjälp-URL i den vänstra navigeringsfältet är denna funktion inte tillgänglig.

1

Logga in på webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar och > kontaktuppgifter för webbplatsadministration.

2

I kontaktuppgifter för dialogruta anger du kontaktinformationen för webbplatsadministratören.

Du kan skapa ett anpassat meddelande och ange uppgifter som webbplatsadministratörens namn, telefonnummer och e-postadress. En förhandsgranskning av meddelandet visas i rutan efter din post.

3

Välj Uppdatera .

Här är ett exempel på när informationen visas:

Support-sida med anpassad supportinformation.

1

Logga in på Control Hub.

2

I den vänstra navigeringsrutan, under Hantering, klickar du på Organisationsinställningar.

3

Rulla ner till avsnittet Anpassa supportinformation och ange kontaktinformation för webbplatsadministratören.

Du kan skapa ett anpassat meddelande och ange uppgifter som webbplatsadministratörens namn, telefonnummer och e-postadress. En förhandsgranskning av meddelandet visas i rutan efter din post.

Här är ett exempel på när informationen visas:

Supportsida med anpassad supportinformation.