Informationen du anger visas vid följande scenarier:

  • När en användare väljer Hämta > versions information.

  • När en användare väljer Support > Hjälp > kontakta support.

  • När en Webex support användare väljer support > kontaktar du >- kontakta support.

  • När en värd, vars konto är låst eller inaktiverat, försöker logga in.


Om din webbplats har en anpassad Hjälp-URL i den vänstra navigeringsrutan är denna funktion inte tillgänglig.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och går till konfiguration > allmänna webbplats inställningar > kontakt information för webbplats administration.

2

I dialogrutan Kontaktuppgifter anger du kontaktinformationen för webbplatsadministratören.

Du kan skapa ett anpassat meddelande och lämna uppgifter som webbplatsadministratörens namn, telefonnummer och e-postadress. En förhandsgranskning av meddelandet visas i rutan under din post.

3

Välj Uppdatera.

Här är ett exempel på var informationen visas: