Informasjonen du angir, vises i hvert av følgende scenarier:

  • Når en bruker velger Nedlastinger > Versjonsinformasjon.

  • Når en bruker velger Støtte > Hjelp > Kontakt støtte.

  • Når en Webex-støttebruker velger Støtte > Kontakt oss > Kontakt support.

  • Når en vert prøver å logge på kontoen sin som er låst eller deaktivert.


Hvis området har en tilpasset URL for hjelp i navigasjonsruten til venstre, er ikke denne funksjonen tilgjengelig.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Kontaktopplysninger for nettstedsadministrator.

2

I dialogboksen Kontaktinformasjon angir du kontaktinformasjonen til nettstedsadministratoren.

Du kan opprette en egendefinert melding og angi detaljer, for eksempel nettstedsadministratorens navn, telefonnummer og e-postadresse. En forhåndsvisning av meldingen vises i boksen under oppføringen.

3

Velg Oppdater.

Her er et eksempel på hvor informasjonen vises: