Określone informacje są wyświetlane dla każdego z następujących scenariuszy:

  • Gdy użytkownik wybierze opcję Pobrane > Informacje o wersji .

  • Gdy użytkownik wybierze opcję Pomoc techniczna > Pomoc > Skontaktuj się z pomocą techniczną.

  • Gdy użytkownik Webex Support wybierze opcję Pomoc techniczna > Skontaktuj się z nami > Skontaktuj się z pomocą techniczną.

  • Gdy host, którego konto jest zablokowane lub dezaktywowane, próbuje się zalogować.


Jeśli Witryna ma dostosowany adres URL Pomocy w lewym obszarze nawigacji, ta funkcja jest niedostępna.

1

Zaloguj się do administracji witryny Webex i przejdź do strony Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny > Informacje kontaktowe administratorawitryny.

2

W oknie dialogowym Informacje kontaktowe wprowadź informacje kontaktowe administratora witryny.

Możesz utworzyć wiadomość niestandardową i podać szczegóły, takie jak imię i nazwisko administratora witryny, numer telefonu i adres e-mail. Podgląd wiadomości pojawi się w polu pod wpisem.

3

Wybierz Aktualizuj.

Oto przykład, gdzie pojawiają się informacje: