1

Prijavite se u aplikaciju administracija lokacije i pristupite opciji "> uobičajenih > za kontakt informacije administratora lokacije".

2

U polje za kontakt dijalog unesite kontakt podaci za administrator lokacije.

Možete da kreirate prilagođenu poruku i da navedite detalje kao što su ime, broj telefona i e-adresa naloga administrator lokacije. Pregled poruke se pojavljuje u polju nakon unosa.

3

Izaberite Ažuriraj .

Evo primera na kom se pojavljuju informacije:

Stranica za podršku, sa prilagođenim informacijama o podršci.