Informacije koje navedete pojavljuju se za svaki od sledećih scenarija:

  • Kada korisnik izabere opciju "Preuzimanja>informacije o verziji.

  • Kada korisnik izabere opciju "Podrška > pomoć > seobratite podršci.

  • Kada korisnik Webex podrške izabere podršku za > kontaktirajte nas > kontaktpodršku.

  • Kada domaćin, čiji je nalog zaključan ili deaktiviran, pokuša da se prijavi.


Ako vaša lokacija ima prilagođenu URL adresu pomoći u levoj navigaciji, ova funkcija nije dostupna.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > kontakt informacije administratora lokacije.

2

U dijalogu Kontakt informacije unesite informacije o kontaktu za administratora lokacije.

Možete da kreirate prilagođenu poruku i navedete detalje kao što su ime administratora lokacije, broj telefona i e-adresa. Pregled poruke će se pojaviti u polju ispod stavke.

3

Izaberite ispravku.

Evo primera gde se informacije pojavljuju: