De Cisco Webex Room-telefoon biedt een samenwerkervaring voor overleg- en vergaderruimtes. U kunt de telefoon gebruiken om gesprekken te starten, informatie te delen en samen te werken tijdens vergaderingen. Sluit een beeldscherm aan, en u kunt samenwerken met iedereen in de ruimte.

Het apparaat heeft twee standen: actief en sluimerend. Wanneer het apparaat twee minuten inactief is, gaat het in de sluimerstand.

U kunt het apparaat uit de sluimerstand halen wanneer u het LCD-scherm aanraakt of een gespreks- of vergaderingsmelding ontvangt.

De telefoon heeft één lijn die maximaal twee gesprekken afhandelt. Er worden vier ingebouwde microfoons gebruikt met een dekking van 360 graden zodat mensen u goed kunnen horen vanaf maximaal 3 meter afstand.

Als u de Cisco Webex Room-telefoon in een grote kamer gebruikt, kunt u het beste twee vaste uitbreidingsmicrofoons gebruiken. Met deze microfoonaccessoires wordt uw dekking uitgebreid tot 6,1 x 10 meter en maximaal 22 personen. Voor de beste resultaten plaatst u de microfoons tussen 0,91 en 2,1 meter van de telefoon.


U kunt de telefoon het beste aansluiten op een HDMI-beeldscherm zodat u het apparaat optimaal kunt gebruiken. Gebruik alleen de meegeleverde HDMI-kabels wanneer u verbinding maakt met een HDMI-scherm of een laptop. Gebruik geen andere kabels of adapters.

Figuur 1. Cisco Webex Room-telefoon
Bovenaanzicht van Cisco Webex-conferentietelefoon met startscherm

De Cisco Webex Room-telefoon bevat verschillende knoppen en hardwarefuncties waarmee u de telefoonfuncties kunt gebruiken.

Gebruik de onderstaande afbeeldingen om de telefoonknoppen en hardwareonderdelen te identificeren.

Figuur 2. Cisco Webex Room-telefoon Bovenaanzicht
Bijschriften: Nummer 1 wijst naar de ledbalk. Nummer 2 wijst naar de vaste microfoonpoorten. Nummer 3 wijst naar de toets Dempen. Nummer 4 wijst naar de volumetoets. Nummer 5 wijst naar het startscherm.
Figuur 3. Cisco Webex Room-telefoon Achteraanzicht
Bijschriften: Nummer 6 wijst naar de HDMI-poort van de computer. Nummer 7 wijst naar de LAN-poort. Nummer 8 wijst naar de HDMI-poort van het beeldscherm.

In de volgende tabel worden de hardwarefuncties van de Cisco Webex Room-telefoon beschreven.

Tabel 1. Cisco Webex Room-telefoon Toetsen en hardware

Hardwarefunctie

Doel

1. LED-balk

Geeft aan wat de gespreksstatus is:

  • Groen, onafgebroken: actief gesprek

  • Groen, knipperend: inkomend gesprek

  • Groen, pulserend: gesprek in de wacht

  • Rood, onafgebroken: gedempt gesprek

2. Poort van de uitbreidingsmicrofoon

De kabel van de vaste uitbreidingsmicrofoon kan worden aangesloten op de poort.

3. Dempen

Een microfoon met een streep erdoor

Hiermee schakelt u de microfoon in of uit. Als de microfoon wordt gedempt, brandt de ledbalk rood.

Als u de telefoon dempt, worden de vaste uitbreidingsmicrofoons ook gedempt.

4. Volume

volume pictogram met een minteken aan de linkerkant en een plus teken aan de rechter kant

Hiermee kunt u het volume van de luidspreker aanpassen en een binnenkomend gesprek op stil zetten.

5. Startscherm

Hier worden de pictogrammen Bellen groen gesprekspictogram, Delen blauw deelpictogram, Vergaderingen oranje vergaderingspictogram en Deelnemen in Webex blauw Webex Meetings-pictogram weergegeven. Alleen de geconfigureerde functies worden weergeven.

6. HDMI-in-poort

Hiermee verbindt u de telefoon met de computer.

7. LAN-poort

Hiermee verbindt u de telefoon met het netwerk.

8. HDMI-uit-poort

Hiermee verbindt u de telefoon met het externe HDMI-scherm.

Met het Cisco Webex Room-telefoon-startscherm krijgt u eenvoudig toegang tot functies.

Beschikbaarheid van functies is gebaseerd op de manier waarop uw telefoon is verbonden met het netwerk. Als er geen pictogram wordt weergegeven op uw startscherm, is de functie niet beschikbaar voor u.

Gebruik de volgende cijfers om de pictogrammen op het startscherm te identificeren.

Figuur 4. Cisco Webex Room-telefoon Startscherm
Bijschriften: Nummer 1 wijst naar het pictogram Delen. Nummer 2 wijst naar het pictogram Vergaderingen. Nummer 3 wijst naar de linkerbovenhoek van het telefoonscherm. Nummer 4 wijst naar het pictogram Bellen. Nummer 5 wijst naar het pictogram Deelnemen in Webex.

In de volgende tabel worden de functies op het startscherm beschreven.

Tabel 2. Cisco Webex Room-telefoon Pictogrammen op het startscherm

Pictogram

Doel

1. DelenBlauw pictogram Delen

Tik op Delen om informatie te delen op een HDMI-beeldscherm. Kies een van de volgende opties:

  • Delen via uw Webex-app: deel inhoud van uw Cisco Webex-app naar uw beeldscherm.

  • Delen voor gasten: deel informatie zonder Webex-app of Webex-account.

  • Delen met kabel: deel informatie met een HDMI-kabel.

2. Vergaderingen Oranje pictogram Vergaderingen

Tik op Vergaderingen om een lijst met geplande Webex-vergaderingen weer te geven of om vanuit uw agenda deel te nemen aan een vergadering.

3. Linkerbovenhoek van het telefoonscherm.

Tik op de linkerbovenhoek van het telefoonscherm om de helderheid van het scherm aan te passen of om het instellingenmenu van de telefoon te openen.

Uw telefoonstatus wordt hier ook weergegeven. Een rode stip pictogram met rode stip geeft aan dat de telefoon niet werkt en dat de beheerder ernaar moet kijken.

4. Bellen Groen pictogram Bellen

Tik op Bellen om een gesprek te starten of een lijst met recente gesprekken weer te geven.

5. Deelnemen in Webex Blauw pictogram Webex Meetings

Tik op Deelnemen in Webex om deel te nemen aan een Webex-vergadering.

Uw telefoon wordt bijgewerkt naar nieuwe firmware naarmate er nieuwe functies beschikbaar zijn. Deze upgrade vindt plaatas wanneer de telefoon inactief is, zodat er geen gesprek wordt onderbroken.

Wanneer het tijd is om de telefoon te upgraden, wordt een upgrademelding op de telefoon weergeven en wordt een timer van 30 seconden gestart. Als u niets doet, wordt de upgrade uitgevoerd. Als u echter bezet bent, kunt u de upgrade voor 6 uur uitstellen.

U kunt kritieke upgrades niet uitstellen.

Tik op Uitstellen om de upgrade te vertragen.

De telefoon ondersteunt een optionele set met twee vaste uitbreidingsmicrofoons. U kunt de microfoons plaatsen op maximaal 2,13 meter (7 voet) van de telefoon. Voor de beste resultaten plaatst u de microfoons tussen 0,91 en 2,1 meter van de telefoon.

1

Sluit het einde van de microfoonkabel aan op de poort aan de zijkant van de telefoon.

2

Plaats de microfoonkabel in de gewenste positie.

De volgende afbeelding toont de installatie van een vaste uitbreidingsmicrofoon.
Figuur 5. Installatie van de vaste uitbreidingsmicrofoons
Installatie van de vaste uitbreidingsmicrofoons

Als u optimaal gebruik wilt maken van uw Cisco Webex Room-telefoon, gebruikt u deze met de Cisco Webex Teams- of Meetings-app. Nadat u verbinding hebt gemaakt, kunt u samenwerken met uw collega's door ideeën te delen en vergaderingen te houden.

Zie "Webex Teams-app maakt automatisch verbinding met ruimte- en bureauapparaten" ( https://help.webex.com/en-us/nliifbo/Webex-Teams-App-Automatically-Connects-with-Room-and-Desk-Devices) of "De Cisco Webex Meetings-desktopapp" (https://help.webex.com/en-us/nqx2ohdb/Use-the-Cisco-Webex-Meetings-Desktop-App) voor meer informatie.