Audio-instellingen

1

Klik op profielfoto, selecteer Instellingenen selecteer Audio. Vervolgens kunt u de volgende instellingen wijzigen:

 • Kies de apparaten die u wilt gebruiken voor de microfoon, luidspreker en belbel. U kunt hier het volume van uw luidspreker en microfoon aanpassen en het selectievakje Automatisch volume aanpassen in- of aansluiten.
 • Kies Systeeminstelling gebruiken om een apparaat te gebruiken dat als de standaardoptie op uw systeem is geconfigureerd. Wanneer u het audioapparaat voor uw besturingssysteem wijzigt, volgt Webex deze wijziging. Als u wilt zien welk apparaat u momenteel hebt ingesteld als standaard, gaat u naar Start > Instellingen > systeem > geluid.

   
 • Kies het volume van de beltoon van het inkomende gesprek en de geluidssignaalgeluiden van het bericht.

  Klik op Testen om het volume te testen. De beltoon die u hebt gekozen in Meldingen > wordt afgespeeld.

 • Vink het selectievakje Dempen tijdelijk aan door een spatiebalk in te houden zodat u het dempen tijdelijk kunt in- of uitmpen tijdens eenvergadering.
 • Onder Webex Smart Audio:

U kunt ook uw audio-opties direct vanuit uw gespreksknoppen wijzigen. Klik op de vervolgkeuzepijl naast Dempen, kies Instellingenen maak vervolgens uw keuze.

1

Klik op uw profielfoto , kies Voorkeuren en selecteer Audio . Vervolgens kunt u de volgende instellingen wijzigen:

 • Kies de apparaten die u wilt gebruiken voor de microfoon, luidspreker en belbel. U kunt hier het volume van uw luidspreker en microfoon aanpassen en het selectievakje Automatisch volume aanpassen in- of aansluiten.
 • Kies Systeeminstelling gebruiken om een apparaat te gebruiken dat als de standaardoptie op uw systeem is geconfigureerd. Wanneer u het audioapparaat voor uw besturingssysteem wijzigt, volgt Webex deze wijziging. Als u wilt zien welk apparaat u momenteel hebt ingesteld als de standaardinstelling, gaat u naar Systeemvoorkeuren > geluid.

   
 • Kies het volume van de beltoon van het inkomende gesprek en de geluidssignaalgeluiden van het bericht.

  Klik op Testen om het volume te testen. De beltoon die u hebt gekozen in Meldingen > wordt afgespeeld.

 • Vink het selectievakje Dempen tijdelijk aan door een spatiebalk in te houden zodat u het dempen tijdelijk kunt in- of uitmpen tijdens eenvergadering.
 • Onder Webex Smart Audio:

Als u uw audio-opties wilt wijzigen vanuit uw gespreksknoppen, klikt u op de vervolgkeuzepijl naast Dempen, kiest u Instellingen en maakt u vervolgens uw selectie.

Uw standaardaudio hangt af van het type gesprek. Wanneer u een video gesprek tot maakt, wilt u uw telefoon kunnen bekijken terwijl u spreekt, zodat uw luidspreker de standaardaudio is. Wanneer u een audiogesprek tot leven maakt of een oproep beantwoordt, is uw oordopje de standaard.

U kunt uw audio alleen van luidspreker naar oordopje wijzigen terwijl u in gesprek bent, tenzij u een instelling wilt zoals Gesprekken beantwoorden met luidspreker aan om toe te passen op alle inkomende gesprekken.
1

Tik op en kies Luidspreker of iPhone (als u een iOS-apparaat gebruikt) of Telefoon (als u een Android-apparaat gebruikt).

Wanneer u verbinding maakt met een audioapparaat, zoals uw luidspreker, Bluetooth-apparaat of hoofdtelefoon, verandert het pictogram in het uiterlijk en laat u zien hoe uw audio wordt verzonden.

2

(Optioneel) Tik op profielfoto, ga naar Instellingen > Audio en schakel een van de volgende opties in:

 • Gesprekken beantwoorden met luidspreker aan: deze instelling is alleen van toepassing als u geen externe audioapparaat hebt verbonden.
 • Onder Webex Smart Audio:

U kunt de microfoon wijzigen die u gebruikt tijdens het gesprek.


 

U moet Chrome, Safari of Firefox gebruiken om te bellen. Ongeacht of u een webbrowser in Windows, Mac of Linux gebruikt, moet u ervoor zorgen dat uw webbrowser is ingesteld voor het gebruik van de camera en microfoon.

1

Klik op het activiteitenmenu en kies Vergaderen. Selecteer het apparaat dat u wilt gebruiken om de oproep te maken door op Audio/video te klikken.