Audio settings

1

Kliknite nastaveniena bočnom navigačnom paneli a vyberte Zvuk. Potom môžete zmeniť ktorékoľvek z nasledujúcich nastavení:

 • Vyberte zariadenia, ktoré chcete použiť pre mikrofón, reproduktor a zvonenie. Tu môžete nastaviť hlasitosť reproduktora a mikrofónu a skontrolovať Automaticky upravte hlasitosť zaškrtávacie políčko.
 • Vyberte si Použite systémové nastavenie použiť zariadenie, ktoré je nakonfigurované ako predvolená možnosť vo vašom systéme. Keď zmeníte zvukové zariadenie pre váš operačný systém, Webex túto zmenu zodpovedajúcim spôsobom vykoná. Ak chcete zistiť, ktoré zariadenie máte aktuálne nastavené ako predvolené, prejdite na Štart > nastavenie > Systém > Zvuk.

   
  Použite jeden z našich Náhlavná súprava Cisco 500 Series s USB konektorom resp Náhlavná súprava Cisco 730 s Bluetooth pri vašich stretnutiach a hovoroch.
 • Vyberte hlasitosť vyzváňacieho tónu prichádzajúceho hovoru a zvukov upozornenia na správu.

  Kliknite Test na otestovanie úrovne hlasitosti. Vyzváňací tón, ktorý ste si vybrali Upozornenia > Volanie sa hrá.

 • Skontrolovať Dočasne zapnite zvuk podržaním medzerníka začiarknite políčko, aby ste mohli dočasne si zapnite zvuk počas stretnutia.
2

Kliknite Inteligentný zvuk a pod Zvuk mikrofónuvyberte si z nasledujúcich možností:

3

Pod Externý zvuk, vyberte si z nasledujúcich možností:

Týka sa to volaní a volaní Webex, ktoré hosťuje poskytovateľ služieb.
 • Optimalizujte pre hlas externej strany- na odstránenie všetkého hluku

 • Originál(Predvolené) – žiadne spracovanie

1

Kliknite nastaveniena bočnom navigačnom paneli a vyberte Zvuk. Potom môžete zmeniť ktorékoľvek z nasledujúcich nastavení:

 • Vyberte zariadenia, ktoré chcete použiť pre mikrofón, reproduktor a zvonenie. Tu môžete nastaviť hlasitosť reproduktora a mikrofónu a skontrolovať Automaticky upravte hlasitosť zaškrtávacie políčko.
 • Vyberte si Použite systémové nastavenie použiť zariadenie, ktoré je nakonfigurované ako predvolená možnosť vo vašom systéme. Keď zmeníte zvukové zariadenie pre váš operačný systém, Webex túto zmenu zodpovedajúcim spôsobom vykoná. Ak chcete zistiť, ktoré zariadenie máte aktuálne nastavené ako predvolené, prejdite na Systémové preferencie > Zvuk.

   

  Použite jeden z našich Náhlavná súprava Cisco 500 Series s USB konektorom resp Náhlavná súprava Cisco 730 s Bluetooth pri vašich stretnutiach a hovoroch.

 • Skontrolovať Dočasne zapnite zvuk podržaním medzerníka začiarknite políčko, aby ste mohli dočasne si zapnite zvuk počas stretnutia.
2

Kliknite Inteligentný zvuk

3

Pod Externý zvuk, vyberte si z nasledujúcich možností:

Týka sa to volaní a volaní Webex, ktoré hosťuje poskytovateľ služieb.
 • Optimalizujte pre hlas externej strany- na odstránenie všetkého hluku

 • Originál(Predvolené) – žiadne spracovanie

V systéme macOS Sonoma (macOS 14) spoločnosť Apple pridala režimy mikrofónu na hlavný systémový panel, keď je aktívny mikrofón. Táto funkcia sa objavuje na modeloch Mac od roku 2018 a novších.

Režimy mikrofónu sa prejavia pred poskytnutím zvuku do aplikácie Webex a môžu byť v konflikte s vašimi inteligentné nastavenia zvuku. Ak chcete zabezpečiť najlepšiu kvalitu zvuku, odporúčame vám použiť štandardný režim mikrofónu s aplikáciou Webex a ovládať optimalizáciu mikrofónu pomocou našich inteligentných nastavení zvuku.

Váš predvolený zvuk závisí od typu hovoru. Keď uskutočňujete videohovor, chcete sa počas hovoru pozerať na svoj telefón, takže váš reproduktor je predvoleným zvukom. Keď uskutočníte zvukový hovor alebo prijmete hovor, vaše slúchadlo je predvolené.

Zvuk z reproduktora na slúchadlo môžete zmeniť iba počas hovoru, pokiaľ nechcete nastavenie ako napr Prijímajte hovory so zapnutým reproduktorom použiť na všetky prichádzajúce hovory.

Klepnite na svoje profilový obrázok, ísť do nastavenie > Zvuka zapnite niektorú z nasledujúcich možností:

 • Prijímajte hovory so zapnutým reproduktorom
 • Pod Smart Audio:
  • Odstránenie hluku aby ste sa pripojili k vašim stretnutiam a hovorom bez obáv z hluku na pozadí, ako je písanie na klávesnici a zvončeky.

  • Optimalizovať pre môj hlas na odstránenie reči a hluku na pozadí, keď sa nachádzate v hlučnom prostredí, kde ostatní hovoria, ako je napríklad kaviareň.

  • Režim hudby

Môžete zmeniť mikrofón, ktorý používate pri uskutočňovaní hovoru.


 

Na uskutočňovanie hovorov musíte používať prehliadač Chrome, Safari alebo Firefox. Bez ohľadu na to, či používate webový prehliadač v systéme Windows, Mac alebo Linux, skontrolujte, či je váš webový prehliadač nastavený na používanie kamery a mikrofónu.

Kliknite na ponuku činnostía vyberte si Zoznámte sa. Kliknutím vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť na uskutočnenie hovoru Audio / Video.