Toestaan dat een apparaat wordt gebruikt als een hotelhost

U kunt specifieke telefoons (hosts) aanwijzen waar gebruikers (gasten) zich tijdelijk bij kunnen aanmelden en als hun eigen telefoon kunnen gebruiken.

Werkruimtetelefoons zijn de enige telefoons die kunnen worden ingeschakeld als een hotelhosttelefoon.

Als u bent ingesteld met controlesleutels (bijvoorbeeld: BLF of gesprek parkeren) worden deze sleutels niet meer weergegeven wanneer u zich als gast als gast bij een hosttelefoon hebt aangemeld.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Werkplekken.

2

Selecteer de werkplek die u wilt wijzigen en ga naar de tegel Apparaten.

3

Selecteer het te wijzigen apparaat.

4

Scrol omlaag naar Hoteling en selecteer de schakelaar die u wilt inschakelen.

5

Kies het aantal uren dat het apparaat kan worden gebruikt door gasten te bezoeken in de drop down.

De volgende stap

Zodra het apparaat is geconfigureerd, klikt u op de knop Opnieuw opstarten in het menu Acties. Hiermee wordt de configuratie voor softwaretoetsen toegepast nadat de telefoon opnieuw is opgestart.

Hoteling in turnen voor een gebruiker

Als u hoteling inschakelt voor gebruikers, hebben ze de flexibiliteit om in een andere ruimte te werken terwijl ze de functionaliteit en functies van hun hoofdbureautelefoon behouden.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer vervolgens de gebruiker die u wilt wijzigen.

2

Selecteer Bellen, ga naar Toestemmingen voor tussen gebruikers en klik op Hoteling.

3

Schakel Hoteling in en klik vervolgens op Opslaan.

Voorbeeld

Wilt u zien hoe het wordt gedaan? Bekijk deze videodemonstratie over het configureren van hotels in Control Hub.