Du kan ange specifika telefoner (värdar) som användare (gäster) tillfälligt kan logga in på och använda som sin egen telefon.


Arbetsytor och användartelefoner kan aktiveras som hotellvärdtelefon.

Om en användare har konfigurerats för delade linjer, kortnummer och/eller övervakningsknappar som BLF och samtalsparkering visas dessa inte på en värdtelefon när användaren är inloggad som gäst. Värdtelefoner kan ha delade linjer konfigurerade, som sedan är tillgängliga för alla hotellanvändare.

Tillåt att en arbetsyteenhet används som hotellvärd

1

Från kundvyn inhttps://admin.webex.com , gå till Hantering och välj Arbetsytor .

2

Välj en arbetsyta som du vill ändra.

3

Under Enheter väljer du enheten.

4

Under Hotell väljer du reglaget för att aktivera.

5

Välj hur många timmar enheten kan användas av besökande gäster i rullgardinsmenyn.

6

När du har konfigurerat det väljer du Starta om från Åtgärder listruta. Detta kommer att tillämpa funktionsknappkonfigurationen efter att telefonen har startat om.


 

Du kan utföra samma konfiguration genom att navigera till Hantering > Enheter där du får en lista över både arbetsytor och användarenheter.

Tillåt att en användarenhet används som hotellvärd

Innan du börjar

Användarens primära enhet med professionell licens kan endast konfigureras som hotellvärd.

1

Från kundvyn inhttps://admin.webex.com , gå till Hantering och välj Användare .

2

Välj en användare och klicka på Enheter fliken.

3

Under Enheter väljer du enheten.

4

Under Hotell väljer du reglaget för att aktivera.

5

Välj hur många timmar enheten kan användas av besökande gäster i rullgardinsmenyn.

6

När du har konfigurerat det väljer du Starta om från Åtgärder listruta. Detta kommer att tillämpa funktionsknappkonfigurationen efter att telefonen har startat om.

Aktivera hotellbokning för en användare

När du aktiverar hotell för en användare får de möjlighet att arbeta i ett annat utrymme samtidigt som de behåller funktionaliteten och funktionerna i sin huvudsakliga skrivbordstelefon.

1

Från kundvyn inhttps://admin.webex.com , gå till Hantering och välj Användare .

2

Välj en användare och klicka på fliken Samtal.

3

Gå till avsnittet Behörigheter mellan användare och välj Hotelling och aktivera växlingsknappen.

4

Ange namn eller nummer på hotellvärden i sökfältet Hotellplats och välj den hotellvärd som du vill tilldela användaren.

Endast en hotellvärd kan väljas. Om du väljer en annan hotellvärd tas den första bort.


 
Om du är platsadministratör kan du endast tilldela hotellvärden som är kopplade till dina tilldelade platser.
5

Om du vill begränsa den tid en användare kan associeras med hotellvärden väljer du antalet timmar som användaren kan använda hotellvärden i listrutan Limit Association Period.

Användaren loggas ut automatiskt efter den valda tiden.


 

Ett felmeddelande visas på skärmen om den gränsanslutningsperiod som anges för användaren överskrider gränsanslutningsperioden för den valda hotellvärden. Om till exempel hotellvärden har en begränsningsperiod på 12 timmar och användarens begränsningsperiod är 24 timmar visas ett felmeddelande. I sådana fall måste du förlänga gränsanslutningsperioden för hotellvärden om mer tid behövs för användaren.

6

Klicka på Spara.


 

En användare kan också söka efter och hitta den hotellvärd som de vill använda i användarhubben. Mer information finns i Få åtkomst till din samtalsprofil var du än befinner dig .

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på det här videodemonstration om hur du konfigurerar hotellhantering i Control Hub.