Kullanıcıların (misafirlerin) geçici olarak oturum aç açabilecekleri ve kendi telefonları olarak kullanabilecekleri belirli telefonları (ana bilgisayarları) belirleyebilirsiniz.


Çalışma alanı telefonları ve kullanıcı telefonları, bir otel konak telefonu olarak etkinleştirilebilir.

Bir kullanıcı, paylaşılan hatlar, hızlı aramalar ve/veya BLF ve çağrı parkı gibi izleme tuşlarıyla Kurulum , kullanıcı misafir olarak oturum açtığında bunlar ana telefonda görünmez. Ana telefonlar, daha sonra tüm otel kullanıcıları tarafından kullanılabilen, yapılandırılmış paylaşılan hatlara sahip olabilir.

Bir çalışma alanı cihazının otel barındırma sunucusu olarak kullanılmasına izin ver

1

Müşteri görünümündenhttps://admin.webex.com , git Yönetim ve seçin çalışma alanları .

2

Değiştirilecek bir çalışma alanı seçin.

3

altında cihazlar , cihazı seçin.

4

altında otelcilik , etkinleştirmek için geçişi seçin.

5

Açılır menüden ziyaretçileri ziyaret ederek cihazın kullanılabileceği saat sayısını seçin.

6

Yapılandırıldıktan sonra, seçin yeniden başlat itibaren Eylemler açılan liste. Bu, telefon yeniden başlatıldıktan sonra yazılım tuşu yapılandırmasını uygular.


 

Aynı yapılandırmayı şuraya giderek de gerçekleştirebilirsiniz: Yönetim > cihazlar hem çalışma alanı hem de kullanıcı cihazlarının listesini aldığınız yer.

Bir kullanıcı cihazının otel ev sahibi olarak kullanılmasına izin ver

Başlamadan önce

Kullanıcının profesyonel lisansa sahip birincil cihaz yalnızca otel barındırma sunucusu olarak yapılandırılabilir.

1

Müşteri görünümündenhttps://admin.webex.com , git Yönetim ve seçin Kullanıcılar .

2

Bir kullanıcı seçin ve cihazlar sekme.

3

altında cihazlar , cihazı seçin.

4

altında otelcilik , etkinleştirmek için geçişi seçin.

5

Açılır menüden ziyaretçileri ziyaret ederek cihazın kullanılabileceği saat sayısını seçin.

6

Yapılandırıldıktan sonra, seçin yeniden başlat itibaren Eylemler açılan liste. Bu, telefon yeniden başlatıldıktan sonra yazılım tuşu yapılandırmasını uygular.

Bir kullanıcı için oteli açma

Bir kullanıcı için hoteling düzenlemesini etkinleştirmek, ana masa telefonunun işlevselliğini ve özelliklerini korurken başka bir alanda çalışmasına olanak tanır.

1

Müşteri görünümündenhttps://admin.webex.com , git Yönetim ve seçin Kullanıcılar .

2

Bir kullanıcı seçin ve Çağrı sekmesine tıklayın.

3

Kullanıcı Arası Izinleri bölümüne gidin ve Hoteling öğesini seçin ve düğmeyi açın.

4

Hoteling Konumu arama alanına hoteling toplantı sahibinin adını veya numarasını girin ve kullanıcıya atamak istediğiniz hoteling toplantı sahibini seçin.

Yalnızca bir otel ev sahibi seçilebilir. Başka bir otel ev sahibi seçerseniz, ilki silinir.


 
Konum yöneticisiyseniz atandığınız konumlarla ilgili olarak yalnızca hoteling toplantı sahibini atayabilirsiniz.
5

Bir kullanıcının hoteling toplantı sahibiyle ilişkilendirilebileceği süreyi sınırlamak için kullanıcının Ilişkilendirme Süresi açılır menüsünden hoteling toplantı sahibini kullanabileceği saat sayısını seçin.

Kullanıcı, seçilen süreden sonra otomatik olarak oturumu kapatacaktır.


 

Kullanıcı için belirtilen sınır ilişkilendirme süresinin seçilen hoteling toplantı sahibinin sınır ilişkilendirme süresini aşarsa ekranda bir hata mesajı görüntülenir. Örneğin, hoteling toplantı sahibinin limit ilişkilendirme süresi 12 saattir ve kullanıcının limit ilişkilendirme süresi 24 saatse bir hata mesajı görüntülenir. Bu gibi durumlarda, kullanıcı için daha fazla zamana ihtiyaç duyuluyorsa, otel sahibi ev sahibinin limit ilişkilendirme süresini uzatmanız gerekir.

6

Kaydet seçeneğine tıklayın.


 

Bir kullanıcı ayrıca User Hub’dan kullanmak istediği hoteling toplantı sahibini arayabilir ve bulabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Arama profilinize her yerden erişin .

Örnek

Nasıl yapıldığını görmek istiyor musunuz? bunu izle video gösterimi Control Hub'da otel oluşturmanın nasıl yapılandırılacağı hakkında.