Voicemail instellingen voor Webex Calling gebruikers inschakelen

Als de functie voor doorschakelen inschakelen is ingeschakeld, overschrijven de instellingen voor doorschakelen doorsturen die u configureert.

1

Ga vanuit de klantweergave naar https://admin.webex.comgebruikers en selecteer de gebruikers voor wie u voicemail wilt inschakelen.

2

Selecteer bellen en kies Voicemail.

3

Schakel de schakeloptie voor voicemail in en kies uit de instellingen die u wilt inschakelen.

Gesprekken verzenden naar voicemail voor Webex Calling gebruikers

Deze voicemailinstellingen kunnen worden geconfigureerd voor gebruikers om inkomende gesprekken naar de voicemail van gebruikers te leiden.
 • Alle gesprekken: metdeze optie worden alle gesprekken naar de voicemail doorgestuurd.

 • Wanneerdeze optie is ingeschakeld, worden gesprekken naar voicemail doorgestuurd wanneer de gebruiker al aan een gesprek voldoet.

 • Als u deze optie niet gebruikt,worden inkomende gesprekken doorgestuurd naar de voicemail na een bepaald aantal keren overgaan.

1

Ga vanuit de klantweergave naar https://admin.webex.comgebruikers en selecteer de gebruikers voor wie u voicemail wilt inschakelen.

2

Selecteer bellen en kies Voicemail.

3

Schakel de schakeloptie voor voicemail in en selecteer de volgende opties:

 • Alle gesprekken:Selecteer het selectievakje en selecteer de standaard begroeting of upload een begroeting door op bestand uploaden te klikken en een . wav-bestand te selecteren .
 • Wanneer u bezet bent,schakelt u het selectievakje in en selecteert u de standaard begroeting, of uploadt u een begroeting door op bestand uploaden te klikken en een . wav-bestand te selecteren .
 • Als er geen antwoord is, selecteert u hetselectievakje aantal keren overgaan voor verzending naar voicemail in het vervolgkeuzemenu en selecteert u vervolgens de standaard begroeting of upload een begroeting door op bestand uploaden te klikken en een . wav-bestand te selecteren .

 

Als u alle gesprekken selecteert, kunt u de andere twee opties niet selecteren. U kunt ervoor kiezen om rechtstreeks naar voicemail te gaan Wanneer u bezet bent en wanneer er geen antwoord Opties samengaan.

4

Klik op Opslaan.

Meldingen van voicemails voor Webex Calling gebruikers inschakelen

1

Ga vanuit de klantweergave naar https://admin.webex.comgebruikers en selecteer de gebruikers voor wie u voicemail meldingen wilt inschakelen.

2

Selecteer bellen en kies Voicemail.

3

Schakel de nieuwe voicemail meldings Switch in en selecteer een van de volgende opties:

 • Via e-mail:Schakel het selectievakje in en voer het e-mailadres in om de melding te verzenden.

 • Via tekst:Selecteer het selectievakje, voer het telefoonnummer in om de melding te verzenden en selecteer vervolgens de netwerkprovider in het vervolgkeuzemenu.

4

Klik op Opslaan.

Aanvullende voicemail instellingen voor Webex Calling gebruikers configureren

Deze extra instellingen kunnen worden geconfigureerd met andere voicemailinstellingen voor gebruikers in Control hub.

1

Ga vanuit de klantweergave naar https://admin.webex.comgebruikers en selecteer de gebruikers voor wie u aanvullende voicemail instellingen wilt inschakelen.

2

Selecteer bellen en kies Voicemail.

3

Kies onder aanvullende instellingenéén of beide van de volgende opties:

 • Schakel het selectievakje naar ' 0 ' naar telefoonnummer overdragen in en voer het telefoonnummer in waarnaar bellers worden overgedragen.

   

  Als u deze optie selecteert, moet u ervoor zorgen dat uw voicemailbegroeting informeert dat deze ze overdraagt door op ' 0 ' te drukken.

 • Schakel het selectievakje e-mailadres kopiëren per e-mail in en voer het e-mailadres in waarnaar alle voicemails worden verzonden.
4

Klik op Opslaan.

Een standaard voicemailpincode configureren voor alle nieuwe gebruikers

Als beheerder kunt u een standaardpincode toewijzen aan nieuwe gebruikers. Als u ervoor kiest deze standaardpincode in te stellen voor nieuwe gebruikers die aan uw organisatie zijn toegevoegd, kunt u de gebruiker laten zien wat die pincode is en dat deze opnieuw moet worden ingesteld met behulp van hun apparaat of de app voordat ze toegang krijgen tot hun voicemail. Als deze functie niet is ingeschakeld, moet elke nieuwe gebruiker eerst hun eigen pincode instellen op Cisco Webex instellingen.

1

Ga vanuit de klantweergave in naar https://admin.webex.comService-instellingen voor services > bellen > .

2

Schakel het voicemailpincode standaard instellen in.

3

Geef de standaard voicemailpincode op met de volgende vereisten:

 • De pincode moetminimaal 4 cijfers en maximaal 8 bevatten .

 • De pincode mag niet hetzelfde cijfer 4 keer in een rij bevatten.

4

Voer de pincode opnieuw in voicemailpincode bevestigen en vervolgens wordt de pincode automatisch opgeslagen.